Continua pe Netlog

mai multe secunde
Pagina profil a lui stefan_bak_grosu

stefan_bak_grosu

baiat - 53 ani, Bucuresti, Romania
3 fani - 424 vizitatori

Blog 28


 • Consiliere spirituală  NUMELE CURSULUI: Consiliere spirituală

  OBIECTIVUL CURSULUI: să prezinte experienţa spirituală

  GRUPUL ȚINTĂ: persoane preocupate de problematica spirituală

  Structura cursului
  I Problematica metodologică în consilierea spirituală. Dezvoltarea personalităţii şi problematica religioasă.
  II Experienţa spiritual
  II.1 Experienţa relugioasă modernă şi postmodernă
  II.2 Experienţa spirituală în creştinism. Isihasmul ortodox. Contemplaţia catolică
  II.3 Experienţa religioasă în iudaismul tradiţional şi în cabala
  II. 4 Experienţa religioasă în islam
  II. 5 Experienţa religioasă în budism. Budismul tradiţional. Budismul Zen. Budismul tibetan
  II.6 Experienţa religioasă în hinduism
  III Cazuistică în consilierea spiritual creştină . Cum se tratează mândria, avariţia, autompătimirea, invidia, lăcomia lenea, problemele conjugale? Cum se abordează problematica depresiei şi a schizofreniei?
  IV Colocviu de direcţiune spirituală creştină . Purificarea spirituală. Noţiuni despre sfinţenie. Post, rugăciune şi milostenie. Terapie neotestamentară: războiul din suflet şi roada spiritului

  DURATA CURSULUI: 8 ore

  Cost

  Formatori:
  - Adriana Mihaela Macsut, Doctorand Filosofie;
  - Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Sighişoara

  COMPETENȚE OBȚINUTE:
  -să diferenţieze motivaţia în psihologia generală şi psihologia religiei;
  - să diferenţieze între stadiile dezvoltării umane în psihologie şi vârstele spiritual;
  - să-şi dezvolte credinţa religioasă în funcţie de temperament

 • Psihologia religiei  DE LA PSIHOLOGIA GENERALĂ LA PSIHOLOGIA RELIGIEI

  NUMELE CURSULUI: Consilierea în psihologia religiei

  OBIECTIVUL CURSULUI: să prezinte problematica motivaţiei credinţei în psihologia religioasă

  GRUPUL ȚINTĂ: persoane preocupate de problemele credinţei din punct de vedere psihologic

  Structura Cursului
  I O scurtă istorie a psihologiei generale şi a psihologiei religiei. Excursus de pshianaliză de la Freud la Jung.
  II Problematica motivaţiei în psihologie şi religie
  III Stadii ale dezvoltării în psihologie. Vârstele spirituale
  III Personalitatea şi diversitatea în psihologie generală. Dezvoltarea personalităţii în psihologia religiei
  IV Psihotrauma. Doliul. Drama lui Iob şi drama psalmistului ca dramă a omului din toate timpurile. Credinţă şi necredinţă. În ce cred acei care nu cred? Metanoia paulină.

  DURATA CURSULUI: 8 ore
  Formatori:
  - Drd. Adriana Mihaela Macsut, Şcoala Doctorala de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, Universitatea Bucureşti
  -Ştefan Grosu, absolvent, Catedra De Ştiinţe Biblice, Facultatea De Teologie Didactică, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza, Bucureşti

  COMPETENȚE OBȚINUTE:
  -să diferenţieze motivaţia în psihologia generală şi psihologia religiei
  - să diferenţieze între stadiile dezvoltării umane în psihologie şi vârstele spiritual
  - să-şi dezvolte credinţa religioasă în funcţie de temperament

 • Consiliere existenţială


  NUMELE CURSULUI: Consiliere existenţială
  OBIECTIVUL CURSULUI: să prezinte experienţa spirituală

  GRUPUL ȚINTĂ: persoane preocupate problematica existenţială
  Structura cursului
  I De la filosofia antică la religie. Moira şi daimon. Şcolile filosofiei antice (pitagoreică, socratică, platonică, aristotelică, neo-platonică, elenistică)
  II Criza anti-intelectuală a filosofiei. Filosoful ca dascăl de adevăr. Filosofia ca mod de viaţă.
  (,,Luaţi Platon nu Prozac!”)
  III Problematica metafizicii
  III Treptenic sufletesc. Directive umaniste. Calea devenirii existenţiale în accepţia lui Mircea Florian şi Ludwig Wittgenstein
  IV Nihilismul. Filosofia creştină. Calea contemplației filosofice prin metoda Ignațiu de Loyola

  DURATA CURSULUI: 8 ore
  Cost:
  Formatori:
  - Adriana Mihaela Macsut, Doctorand Filosofie;
  - Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Sighişoara

  COMPETENȚE OBȚINUTE:
  -să înţeleagă neliniștea existențială:

 • MIND BUILDING  Numele cursului: Ştiinţa minţii (Despre filosofia mentalului)
  Aria Curriculară: Om şi societate
  Obiectiv: adaptarea mentalului uman la şocul viitorului
  Grupul tinţă: persoane care vor să îşi perfecţioneze însuşirile mentale

  I Introducere în filosofia mentalului
  1.1 Izvoare ale filosofiei mentalului
  1.2 Concepte şi noţiuni ale filosofiei mentalului
  1.3 Teme şi probleme ale filosofiei mentalului
  1.4 Principalele orientări în filosofia mentalului
  I.5 Preocupări şi reprezentanţi în filosofia mentalului
  II Intenţionalitatea
  II.1 Semnele începutului: naşterea acţiunii
  II.2 Abordarea atitudinii intenţionale
  II.3 Sistemele intenţionale
  II.4 Intenţionalitatea originară şi cea derivată
  III Conştiinţă şi intenţinalitate
  III.1 Relaţia dintre conştiinţă şi intenţionalitate
  III.2 Conştiinţă şi intenţionalitate la John Searle şi Ted Honderich
  IV Revoluţia ştiinţifică computerială şi primatul conştiinţei
  IV.1 Lumea computaţională. Noua arhitectură a cunoaşterii.
  IV.2 Suprasolicitarea informaţională şi şocul viitorului
  IV.3 Strategii de supravieţuire în lumea computaţională
  IV.4 Omul bicentenar (robotul care vrea să devină om)
  Durată: 12 ore
  Cost:
  Formatori
  - Adriana Mihaela Macsut, Doctorand Filosofie
  - Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Şighişoara

  Competenţe
  -să cunoască izvoarele filosofiei mentalui;
  -să definească intenţionalitatea;
  -să stabilească raportul dintre conştiinţă şi intenţionalitate;
  -să identifice factorii de stress în societatea computaţională şi să stabilească strategii de supravieţuire în faţa şocului viitorului

 • Jurnalismul de la mit la realitate

  Numele cursului: Jurnalismul de la mit la realitate
  Obiectiv: demistificarea mijlocelor mass-media
  Grupul ţintă: persoane interesate de fenomenul mass-media

  Durata (în ore): 10 ore (5 cursuri de 2 ore)
  Structura cursului
  1 Omul fiinţă socială (Aptitudini, Relaţii interpersonale în grup şi între grupuri, rolul familiei şi al comunităţi naţionale şi internaţionale, rolul mass-media în viaţa comunităţii)
  2 De la limbajul literar la limbajul mass media. Cum se scrie o ştire şi cum se citeşte o ştire pentru radio şi televiziune? De la presa scrisă la mass media audio-vizuală
  3) Jurnalismul o fereastră spre lume. Jurnalistul ca slujitor al verbelor a fi şi a informa. Obiectivitate şi subiectivism în mass-media. Diferenţa dintre un eseu (pagină de jurnal) şi un articol jurnalistic.
  La ora actuală în mod greşit se merge pe ideea jurnalistului actor la locul acţiunii.
  4) Mass media şi opinia publică (definiţii, clasificări, libertatea presei, dreptul la imagine, calomnia). Libertate şi responsabilitate individuală şi în mass-media. Mass-media infomează şi deformează
  5) Viitorul în mass-media
  De la jurnalimul de presă scrisă şi audio-vizuală la presa on line şi blogging.
  Durata (în ore): 10 ore (5 cursuri de 2 ore)
  Formatori
  - Drd. Adriana Mihaela Macsut, Şcoala Doctorala de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, Universitatea Bucureşti
  -Ştefan Grosu, absolvent, Catedra De Ştiinţe Biblice, Facultatea De Teologie Didactică, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza, Bucureşti

  Competenţe
  - să înţeleagă rolul mass-media în societate;
  - să înveţe cum se scrie o ştire;
  - să înveţe să scrie o ştire şi să citească o şire pentru radio sau televiziune;
  - să înţeleagă ce înseamnă obiectiv şi subiectiv în presă

 • ETICA MEDICALĂ (BIOETICĂ)


  ETICA MEDICALĂ (BIOETICĂ)
  Numele cursului: Bioetică
  Obiectiv: prezentarea cerinţelor etice din medicină
  Public tinţă: în principal se adresează persoanelor din mediul medical dar şi oamenilor obişnuiţi care sunt potenţiali pacienţi
  I Bioetică, origini răspândire şi definiţii
  I.1 Apariţia Bioeticii
  I.2 Principalele centre de bioetică din lume
  I.3 De la etica medicală la bioetică
  I.4 Problema definiţiei
  I.5 Caracterul interdisciplinar
  I.6 Bioetica în România. Desconsiderarea rolului de etician în domeniul medical. Problema mitei în domeniul medical
  II Justificare ştiinţifică. Formarea gândirii bioetice şi metodologia cercetării în bioetică.
  II.1 Justificarea ştiinţifică (epietemologică)
  II.2 Raportul dintre medicină şi bioetică
  II.3 Modele bioetice
  II.4 Metode de cercetare
  II.5 Legea morală şi legea civilă
  III Introducere privind omul. Bazele antropologiei.
  III. 1 Viaţa şi formele ei
  III.2 Originea vieţii
  III.3 Pro şi contra evoluţionismului
  III.3 Etici antropocentrice şi anti-antropocentrice
  III.4 Umanizarea în medicină
  III.5 Valorile corpului uman
  III.6 Transcendenţa
  III.7 Corpul uman şi consumismul
  IV Bioetica, genetica şi diagnosticul prenatal. Bioetica şi avortul. Bioetică, sexualitate şi procreare umană. Bioetica şi tehnologiile de fertilizare in vitro
  IV.1 Ingineria genetică
  IV.2 Probleme ale diagnosticării şi screening-uri prenatale
  IV.3 Diagnosticarea preconceptivă şi premaritală
  IV.4 Clonarea, aspecte etice
  IV.5 Diagnostic prenatal. Tehnici invazive şi non-invazive
  IV.6 Genetica prenatală
  IV.7 Punctul de vedere al bioeticii despre avort. Avortul terapeutic. Avortul eurogenetic. Legea avortului şi refuzul din motive de conştiinţă. Refuzul din motive de conştiinţă şi avortul voluntar. Forme ascunse de motiva ale avortului legal. Prevenirea avortului spontan
  IV.8 Embrionul în studiul geneticii şi al biologiei umane. Momentul animării (apariţie suflet)
  IV.9 Delimitarea tematică în bioetică, sexualitate şi procreare umană
  IV.10 Sexul copilului şi sexul psihologic
  IV.11 Procreare şi relaţia conjugală
  IV.12 Etica unei procreări responsabili şi contracepţia
  IV.13 Fertilizarea in vitro şi aspecte morale ale ei
  IV.14 Stimularea eugeniei. Evaluarea etică a selectări sexului şi aspectelor fizice ale copilului care urmează a se naşte
  IV.15 Problema mamelor surogat
  IV.16 Bioetica şi sterilizarea. Cazuri concrete grave
  V Bioetica şi experiementul asupra omului. Bioetica şi transplanturile de organe. Bioetica, eutanasia şi demnitatea morţii.
  V.1 Experiementul clinic ce medicamente
  V.2 Experimente pe embrioni şi fetuşi umani avortaţi
  V.3 Transplantul de organe
  V.4 Problematici etice ale eutanasiei. Terapia paleativă a durerii. Adevărul pentru pacientul terminal
  VI Bioetică, genom şi computere.
  VI.1 Bioetica la intersecţia dintre genom şi computaţional
  VI.2 Lege şi bioetică în programarea codului biologic
  VI.3 Utilizarea informaţiei genetice şi protecţia sufletului.
  VI.4 Controlul cercetării ştiinţifice. Tehnici în nano-tehnologie
  Durata : 18 ore
  Formatori:
  - Adriana Mihaela Macsut, doctorand filosofie ,
  - Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Sighişoara
  Competenţe
  -să se informeze asupra existenţei la nivel internaţional a unor protocale etice, normative privitoare la practica experimentală şi clinică;
  -să cunoască existenţa unei dinamici etice în domeniul sanitar, necesară a fi cunoscută atăt de personalul sanitar cât şi de pacienţi
  Alte informaţii necesare
  În măsura în care este posibil un asemenea curs ar trebui să se ţină sub egida Ministerului Sănătăţii.

 • MORALĂ COMPUTAŢIONALĂ ŞI INIŢIERE ÎN COMPUTERE
  În societatea cunoaşterii fiecare om trebuie să ştie cum fucţionează un computer aşa că un curs de iniţiere în acest sens este binevenit. Pe de altă parte, descoperirile ultimelor decenii din cadrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor au dus la cristalizarea unor spaţii noi virtuale, în cadrul cărora sunt necesare abordări morale specifice.
  Numele cursului: Morală computaţională
  Obiectiv: examinarea modului functionarii unui computer precum şi a cerinţelor morale ale lumii computaţionale
  Grupul ţintă: persoane interesate să înţeleagă lumea computaţională

  Structura Cursului
  I Lumea computaţională - bloguri, bloggeri şi blogging, reţele de socializare, pagini web
  II Bloggeri sau jurnalişti
  III Vocea morală. Pro sau contra unui cod etic în lumea computaţională
  IV Pericolele prietenilor din lumea computaţională
  V Elemente de istoria computerelor
  VI Baza de date (hardiskul) şi suportul de programe (softul)
  VI Bolile computerelor (viruşi, defecte tehnice)
  Formatori:
  - Drd Adriana Mihaela Macsut;
  - Teolog Ştefan Grosu;
  - Alexandru Olah, asistent computaţional
  Durata: 18 ore
  Cost
  Competenţe
  -să înţeleagă etica din spaţiul virtual,
  - să deprindă cum funţionează un computer.

 • Etică şi resurse umane  Numele cursului: Etică şi resurse umane
  Obiectiv: abordarea resurselor umane în mod critic şi constructiv
  Grupul tinţă: lideri şi companii care vor să recruteze persone bine pregătite profesional
  Sructura cursului
  I Contextul resurselor umane
  1.1 Resursele umane în context organizaţional
  1.2 Strategia resurselor umame într-o abordare critică
  1.3 Resursele umane şi performanţa organizaţională
  1.4 O perspectivă etică a resurselor umane
  1.5 Sursele din afara cadrul organizaţional şi implicaţile lor
  1.6 Aspectele socio-culturale ale magementului cunoaşterii şi consecinţele lui
  1.7 Resursele Umane într-o privire critică
  1.8 Resursele umane într-o companie mică şi medie
  II Practica în resursele umane
  II.1 Recrutare şi selecţie
  II.2 Planificarea instituţională, strategie, sarcini şi tehnici
  II.3 Managementul performanţei şi manegentul recompensei
  II. 4 Dezvoltarea resurselor umane
  II.5 Relaţiile din companie şi managementul resurselor umane
  III Internaţionalizarea resurselor umane
  III.1 Resursele umane şi evenimentele care apar
  II.2 Compararea Resurselor Umane: dezbateri deschise
  III.3 Managementul resurselor umane internaţionale
  Durata: 12 ore
  Cost:
  FORMATORI:
  - Drd. Adriana Mihaela Macsut
  - Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Sighişoara
  Competenţe
  -să înţeleagă natura managementului resurselor umane:
  -să stabilească un comportament etic în managementul resurselor umane;
  -să realizeze o abordare teoretică şi practică a resurselor umane;
  -să realizeze o abordare a resurselor umane la nivelul globalizarii (de la contextul național la contextul internaţional)

 • Etică şi imagine

  Numele cursului: Etică şi imagine

  Obiectiv: abordarea problematicii imaginii unei persoane şi companii în mod critic şi constructiv

  Grupul tintă: persoanele care sunt interesate să fie administreze imaginea publică a lor, a altor persoane şi a unor companii

  Structura cursului
  I A construi o imagine etică
  I.1 Criza în serviciul public al imaginii
  I .2 Administrarea unei abordări etice a imaginii
  I.3 Încrederea publică
  I.4 Câştigarea responsabilităţii (notorietăţii)
  I.5 Principii de ghidare spre etica în domeniul public
  II Importanţa imaginii
  II.1 Probleme de imagine
  II.2 Rolul emoţiilor în comportamentul etic
  II.2 Criterii etice
  II.3 Codul etic de conduită
  II.4 Responsabilitatea fotografilor
  II.5 Responsabilitatea jurnalistilor
  II.6 Responsabilitatea utilizatorilor media
  II.7 Responsabilitatea actorilor umani
  III Rolul Mediei sociale în administrarea crizei imaginii de brand
  III.1 Definirea crizei
  III.2 RADAR organizaţional
  IV.3 A preveni dezastrul abaterilor etice
  IV.4 Reputaţia imaginii de brand
  IV.5 Ce contează pentru imaginea unei corporaţii.
  IV.6 Cei patru factori conducători: onestitate, dezvăluire (declaraţie), transparenţă, profesionalism
  IV.7 Când o companie este necredibilă? Când o companie este credibilă?
  IV.8 Conexiuni etice cu responsabilitatea socială
  IV.9 Teoria consumistă în era digitală
  Durata: 12 ore
  Cost
  Formatori
  - Drd. Adriana Mihaela Macsut,
  - Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Şighişoara
  Competenţe
  -să cunoască principalele direcţii de dezvoltare în teoria imagisticii,
  -să cunoască teoriile psihologice şi cognitive despre imagine,
  -să definească o criză de imagine,
  -să definească un brand,
  -să înţeleagă cum se poate construi în mod etic o imagine de brand (a unei persoane, a unei companii, a unui produs)

 • Etichetă și protocol în societate

  Numele cursului: Etichetă și protocol in societate
  Obiectiv: construirea imaginiii în conformitate cu cerinţele protocolului
  Grupul ţintă: oameni care îşi contruiesc o carieră şi au nevoie de cunoştiinţe despre cerinţele etichetei şi protocolului
  Structura cursului
  I Ce înseamnă înalta societate?
  II Moduri de a saluta și a conversa în diferite situații (pe stradă, în public, petreceri oficiale, petreceri private etc)
  III Vorbitul după etichetă (orele de vizită, modul de a aborda petrecerile oficiale şi private)
  III Garderoba (modul de a te îmbrăca)
  III Cărți de vizită
  IV Cum se răspunde la invitații?
  V Purtarea faţă de mediu (comportament ecologic)
  VI Etichetă, mese şi maniere. Servitul mesei. Petreceri oficiale, publice, private şi câmpeneşti. Preg[tirea mesei pentru prieteni
  VII Fotografie, etichetă şi protocol. Comportamentul in diferite sedinte photo. Fotografia sport. Fotografia de noapte. Fotografia de nunta. Fotografia la diferire ceremonii. Fotograful senior.
  VII Gestionarea evenimentelor (botez, logodnă, nuntă, aniversare, înmormântare)
  VII Scrisorile scurte şi lungi
  IX Ce înseamnă bunele maniere? Grădiniţa bunelor maniere!
  X Eticheta la club
  XI Protocol în diferite situații publice. Eticheta în societate şi politică . Protocolul regal.
  Formatori:
  - Adriana Mihaela Macsut, doctorand în filosofie;
  - Ştefan Grosu, teolog, Casa Bak de Sighişoara;
  Durata (în ore): 18 ore
  Cost:
  Competenţe
  - să deprindă regulile de etichetă și protocol,
  -să acţioneze în diferite situaţii în conformitate cu codul etichetei.

1 2 3