Pagina profil a lui naiada_naiada

naiada_naiada

fata - 36 ani
198 fani - 48.296 vizitatori

Blog / Tag-uri / revelion

Arata toate mesajele blog

Mesaje blog cu tag-ul 'revelion':


 • Anul Nou civil  Anul nou este creaţia repetată după fiecare perioadă de 365 sau 366 de zile. Teoretic, fiecare zi a anului-cerc putea să devină zi de început a anului. Data celei mai importante sărbători calendaristice nu era lăsată însă la voia întâmplării; aceasta se hotâra în funcţie de sosirea echinocţiilor şi a solstiţiilor, de începutul sau sfârşitul ciclului vegetal sau de reproducţie a unor animale domestice sau sălbatice.  În spaţiul carpato-ponto-danubian se cunosc sau au fost depistate, până în prezent, trei începuturi de an: 1 ianuarie, 1 martie şi 1 septembrie. Calendarul popular cuprindea însă şi alte începuturi de an. Pentru a descoperi datele calendaristice vechi de celebrare a anului nou, se va elabora un important instrument de lucru, scenariul morţii şi renaşterii timpului după 365 sau 366 de zile, la care se vor raporta apoi sărbătorile şi obiceiurile calendaristice. Modelul (scenariul) presupune, printre altele: existenta unei perioade în care să se desfăşoare ritualul complex de înnoire a timpului; sacrificiul ritual al unui animal, substitut al divinităţii care moare şi renaşte anual; pregătirea unor mâncăruri rituale; stingerea şi aprinderea rituală a focurilor; practici şi manifestări orgiastice; jocuri cu măşti; sărbători nocturne şi priveghiuri; credinţa întoarcerii morţilor printre cei vii; egalitatea supuşilor cu stăpânii; strigătul peste sat; practici de fertilizare a ogoarelor, vitelor şi oamenilor; prevestiri şi pronosticuri, jocuri de încercarea norocului; credinţa deschiderii cerului la miezul nopţii de Ciclul morţii şi renaşterii.  Înnoirea timpului în Calendarul popular se desfăşoară după un ritual care, pentru a fi împlinit, necesită mai multe "zile cosmogonice". De pildă, moartea şi renaşterea Anului contemporan cuprinde un ciclu de 12 zile (25 decembrie - 6 ianuarie), intersectat la mijloc de momentul culminant al "tăierii" timpului, la miezul nopţii dintre Anul Vechi şi Anul Nou. Acesta este un timp condensat, o reducere simbolică a anului solar de 12 luni. Un scenariu carnavalesc sugerând "familia" anului solar, format din 12 luni, a fost consemnat în zona Bucovinei. Patru perechi de boi trăgeau un car frumos împodobit, în care se găseau cele 12 luni reprezentate prin tot atâtea persoane de diferite vârste: luna ianuarie (anul nou) era reprezentată printr-un copil, luna decembrie (anul vechi) printr-un bătrân ş.a.m.d. În urma carului, o trenă carnavalească alcatuită din copii, curioşi şi gură-cască, însoţesc carul, care umblă prin sat în noaptea de Anul Nou. Alaiul carnavalesc se opreşte la unele case ospitaliere.
  Anul Vechi improvizează, în versuri sau în proză (după îndemânarea celui ce-l reprezintă), un fel de dare de seamă asupra activităţii comunitare a satului: succesele şi insuccesele în lucrul câmpului, în viaţa culturală a ţării şi chiar în viaţa internaţională. Fiecare lună completează analitic, la modul ironic sau satiric, lipsurile. Iar Anul Nou încheie colindul, promiţând pentru viitor un an şi mai bun.  Instabilitatea timpului care moare şi renaşte la infinit se reflectă în caracterul ambiguu al tuturor sărbătorilor. Orice sărbătoare sezonieră era un moment negativ care marca trepte importante ale timpului, trecător pentru oameni, animale şi plante, dar şi un moment de voioasă făgăduială a ordinii renăscute. În gândirea populară "orice început, fie viaţă, an, treabă, drum, căsătorie, moarte, adică de trecere sau schimbare a unei stări în alta reprezintă o perioadă de criză în care lupta dintre forţele răului şi forţele binelui este inevitabilă".  Sărbătorile de Anul Nou

  Scenariul sărbătorilor de Anul Nou cuprinde două părţi simetrice: perioada dintre ajunul zilei de 25 decembrie şi miezul nopţii de Anul Nou, când spiritele malefice ale morţilor circulă printre cei vii, abundă practicile de pomenire a moşilor şi strămoşilor, apar elemente ale unor străvechi practici orgiastice, si perioada dintre miezul nopţii de Anul Nou şi Bobotează, dedicata curăţirii spaţiului de forţele malefice, alungării morţilor, practicilor de divinaţie, propitiere şi profilaxie. Împărţirea ciclului sărbătorilor de iarnă în două perioade (nefast - fast, vechi - nou) este mai puţin evidentă astăzi din cauza amestecului practicilor tradiţionale provocate de mutarea spectaculoasă a nativităţii (Crăciunul) din ultima zi a ciclului (6 ianuarie) în prima zi a acestuia (25 decembrie).  Răspândirea creştinismului nu s-a realizat în forma sa pură; el a vehiculat numeroase practici precreştine pe care, fără să vrea şi fără să ştie, le poartă cu el. Fără creştinism multe credinţe şi superstiţii nu ar fi ajuns până în secolul XXI în cele mai variate forme combinatorii păgâno-creştine. Acesta este unul din motivele pentru care disocierea practicilor creştine de cele păgâne, pe de o parte, a practicilor precreştine greco-romane şi orientale de substratul autohton geto-dac, pe de altă parte, presupune un mare risc ştiinţific. Având în vedere amestecul practicilor rituale, ritologia specifică naşterii anuale a timpului va fi urmărită unitar, la nivelul întregului ciclu, fără împărţirea acestuia în cele două perioade amintite mai sus: nefastă şi fastă.  (după crestinortodox.ro)

 • Revelionul - Îngropatul Anului Vechi  Revelionul nu este altceva decât un ceremonial funerar al antichităţii geto-dace ocazionat de moartea şi renaşterea simbolică a primului zeu al omenirii, Anul, şi a timpului calendaristic cu care se confundă, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie.  Timpul obiectiv, care curge spre infinit, liniar şi fără întoarcere, este oprit, dupa 365 de zile, şi întors, precum ceasornicul, de la început. Întoarcerea simbolică a timpului în noaptea de Revelion a fost asimilată cu moartea divinităţii adorate, iar reluarea numărului zilelor cu naşterea acesteia.  Împreună cu divinitatea, timpul se naşte anual, întinereşte, se maturizează, îmbătrâneşte şi moare pentru a renaşte după alte 365 de zile. Ideea înnoiri timpului supravietuieşte în Calendarul popular unde sfinţii sunt tineri, maturi şi bătrâni, după şansa sau neşansa avută la împărţirea sărbătorilor. Cei sărbătoriţi la începutul anului sunt tineri (Sânvasai, Dragobete, Sângiorz), la mijlocul anului maturi (Sântilie, Sântamaria), iar cei sărbătoriţi la finele anului sunt, fără excepţie, bătrâni (Moş Nicolae, Moş Ajun, Moş Crăciun). Excepţiile întăresc regula: Moş Alexa şi Baba Dochia, celebraţi primăvara, şi-au păstrat locul avut într-un străvechi calendar, cu început de an în perioada echinocţiului de primăvară. Ciclul sărbătorilor de Anul Nou, care începe cu Ajunul Crăciunului şi se încheie cu Ajunul Bobotezei şi Boboteaza este un timp ritual împărţit simetric de Revelion: perioada dintre Crăciun şi miezul nopţii de Revelion şi perioada cuprinsă între miezul nopţii de Revelion şi Boboteaza.  În prima parte a ciclului timpul se degradează neîncetat: se măreşte noaptea, sporeşte frigul şi întunericul şi, o dată cu acestea, spaima oamenilor că lumea merge spre pierzanie, că va veni momentul când Soarele va dispărea definitiv de pe cer. Soseşte însă fenomenul astronomic spectaculos al solstiţiului de iarnă când Soarele începe să urce pe bolta cerului şi ziua să crească puţin câte puţin, cu cât sare cocoşul de pe pragul casei sau cu cât se mişcă puiul în găoacea oului. Prin infinite obiceiuri şi credinţe care exprimă, la început, teama, dezordinea şi haosul, iar după miezul nopţii de Revelion optimismul, veselia, ordinea şi echilibrul, oamenii culturalizează fenomenele naturale care se desfăşoară independent de dorinţa şi voinţa lor: sacrificiul ritual al porcului, reprezentare zoomorfă a spiritului grâului; prepararea alimentelor rituale din grâu (colaci, turte), şi din carne de porc (piftie, cârnaţi); credinţa că se deschid mormintele şi se întorc spiritele morţilor printre cei vii; abundenţa ospeţelor şi petrecerilor unde apar excese de mâncare, băutură, distracţie, gesturi, cuvinte şi expresii licenţioase, Periniţa, supravieţuiri ale unor practici orgiastice; strigătul peste sat, bilanţ nocturn, în auzul tuturor, pentru ceea ce a fost bun sau rău în anul care se încheie; activitatea cetelor de feciori care redau, printre altele, prin colinde şi numeroase acte rituale, drama naşterii şi morţii anuale a divinităţii adorate; stingerea luminilor în noaptea de Revelion înfăţişând întunericul şi haosul desăvârşit provocat de moartea divinităţii; aprinderea luminilor care simbolizează naşterea divinităţii şi, o dată cu aceasta, a timpului lumii înconjurătoare; credinţa deschiderii cerului, arderea comorilor şi vorbitul animalelor; alungarea spiritelor malefice prin zgomote şi încuratul cailor; Sorcova; Chiraleisa; încercarea norocului, aflarea ursitei, întocmirea calendarului, efectuarea observaţiilor astronomice şi meteorologice; împăcarea pricinilor şi săvârşirea actelor de toleranţă şi îngăduinţă; începerea simbolică a lucrului şi altele.  (după crestinortodox.ro)

  Nu pot încheia anul fără poezie :)

  Anul Nou - de Vasile Militaru

  Din cireşul veşniciei
  S-a mai scuturat o floare
  După ce-a visat sub lună
  După ce-a surâs sub soare.

  Şi-n clipita-n care floarea
  A căzut pierind în vânt,
  Câte visuri neîmplinite,
  Câte doruri nu s-au frânt!

  Dar în locul celei duse,
  Altă floare vine acum,
  Sufletul să ni-l îmbete
  Cu nemaigustat parfum.

  Şi cum primăvara codrul
  Muguri mii desface-n rouă,
  Floarea nouă ne aduce
  Muguri de nădejde nouă.

  Îmbrăcaţi al vostru suflet
  În veşmânt de sărbătoare
  Şi primiţi cu imn de slavă
  Noua veşniciei floare.

  Iar dacă-ntre voi iubirea
  Va cânta fără să plângă,
  Nici un vis n-o fi himeră,
  Nici un dor n-o să se frângă.
  Dragii mei, vă doresc din suflet o petrecere de Revelion aşa cum este pe placul inimii fiecăruia dintre voi, iar Noul An să vă sădească în suflet atâta iubire încât nicio respiraţie să nu existe fără ea!

 • Revelionul  Stabilirea religioasă a datei de 1 ianuarie ca început de an a avut loc pentru prima dată în 1691 prin papa Inocenţiu al XII-lea. Înainte Crăciunul avea rolul începutului de an nou.
  În liturghia romano-catolică 1 ianuarie repezintă o octavă de la Crăciun, astfel această zi este dedicată Fecioarei Maria. În acelaşi timp în a opta zi de la naştere sunt amintite în Evanghelie (Luca 2,21) Circumcizia şi denumirea pruncului Isus - la fel şi în bisericile evanghelice. În biserica ortodoxă la 1 ianuarie este şi ziua Sfântului Vasile, episcop de Cesarea.

  Sărbătoarea Crăciunului deschide o perioadă de 12 zile care se încheie la 6 ianuarie, odată cu Botezul Domnului. Această perioadă era, în Evul Mediu, una în care toată lumea petrecea încontinuu, tot acum având loc şi multe mariaje. O parte din manifestările specifice sărbătorilor păgâne, precum cele ale saturnaliilor din imperiul roman, s-au păstrat în diverse forme, de aici provenind şi obiceiul de a purta măşti sau de a participa la baluri mascate. William Shakespeare a intitulat o piesă de a sa „A douăsprezecea noapte“, referindu-se la această perioadă de sărbătoare.

  De la prima zi de Crăciun până la Bobotează, se împodobea bradul sau crenguţe verzi, sau se agăţau de uşi cununi împodobite cu fructe, cereale, dulciuri.

  Tot în perioada dintre Crăciun şi Bobotează lumea îşi oferă daruri, iar, în unele regiuni, precum cele nordice, copiii primesc de la Moş Crăciun câte un dar în fiecare dintre cele douăsprezece zile. În Statele Unite se aprind lumânări în fiecare dintre aceste douăsprezece zile şi se cântă versete biblice specifice perioadei. Nu lipsesc nici mâncărurile tradiţionale care se servesc în fiecare noapte. În cea de a 12-a noapte se despodobea bradul şi casa, iar lumea îşi relua cursul normal al vieţii de zi cu zi.

  În Marea Britanie precum şi în ţările care au făcut parte cândva din imperiul britanic, dar şi în alte ţări, are loc „Boxing Day“, o zi în care sunt oferite daruri pentru cei săraci. Într-o povestire a sa, Charles Dickens aminteşte despre cum era această zi în epoca elisabetană. Astfel, de la masă nu lipseau preparate precum budinca de prune, friptura de gâscă, totul stropit cu wassail, un punci puternic condimentat care semăna cu cedrul. Băutura, specifică ţărilor anglo-saxone, îşi trage numele de la sintagma „wćs hćil“ care înseamnă „Sănătate!“ sau „Să fii sănătos!“.

  Sărbătorile se încheiau pe 6 ianuarie, atunci toate urmele sărbătorilor erau îndepărate, iar unii chiar credeau că e semn de ghinion dacă decoraţiunile nu erau date jos la această dată.

  Revelionul se sărbatoreşte, în fiecare an, timp de 13 ore pe întreaga planetă. Primii care vor intra în anul 2009 vor fi locuitorii din insulele Kiribati situate în Oceanul Pacific, pe linia ecuatorului. Cincisprezece minute mai târziu, adică la ora 12.15 (ora României) locuitorii insulelor din Noua Zeelandă vor bea şampanie, iar australienii se vor îmbrăţişa abia la ora 15.00, ora României. Ultimii care vor intra în Noul An vor fi cei din Honolulu, Tahiti şi cei care locuiesc în Samoa Americană. Ei vor lansa artificiile abia la ora 13.00 - pe 1 ianuarie în România.  În Japonia, China şi India...

  Revelionul este puţin diferit. Spre exemplu chinezii nu sărbătoresc niciun Revelion pe 31 decembrie spre deosebire de restul lumii. Anul Nou chinezesc este celebrat în fiecare an în primavară - Festivalul Primăverii este celebrat în funcţie de un calendar vechi de peste 4000 de ani.

  Japonezii în schimb sărbătoresc pe 31 decembrie Shogatsu. În fiecare an, în noaptea dintre 31 decembrie şi 1 ianuarie, clopotele templelor budhiste bat de 100 de ori pentru anul vechi şi de încă 100 de ori pentru noul an. Anul Nou reprezintă o ocazie specială pentru niponi. Ei se adună în temple şi donează bani pentru bunăstarea şi siguranţa viitorului.
  Şi japonezii şi chinezii au însă o superstiţie comună. Ei cred că în prima lună din an spiritele rele sunt eliberate pe pământ şi nu pot fi alungate decât cu lumină.

  În India, tradiţiile diferă de la o regiune la alta. Hinduşii nu sărbătoresc Revelionul nici în acelaşi fel, nici în acelaşi timp. Astfel în nordul Indiei, oamenii se împodobesc cu flori colorate, în sud mamele pun mâncare şi daruri speciale într-o cutie destinată copiilor iar în India centrală pe fiecare clădire sau casă se arborează steaguri portocalii. În vestul Indiei, Anul Nou este sărbătorit la sfârşitul lunii octombrie, în acelaşi timp cu festivalul Diwali.

  În Israel, Vietnam şi Europa...

  Tradiţiile şi obiceiurile sunt savuroase dar extrem de diferite. În Vietnam, Anul Nou se numeşte Tet Nguyen Dan sau, mai simplu, Tet.

  Nu pică niciodată în aceeaşi dată. Poate începe între 21 ianuarie şi 19 februarie în funcţie de lună. Vietnamezii cred că în noaptea dintre ani, zeul care stă sub fiecare casă şi supraveghează mersul lucrurilor tot anul, se ridică la cer şi spune cât de bun şi rau a fost fiecare membru al familiei.

  În Israel, Anul Nou se numeşte Rosh Hashanah. Este o perioadă sacră, când oamenii se gândesc la ceea ce au făcut rău în trecut şi promit că vor fi mai buni în viitor. Ceremonii speciale au loc în sinagogi, iar oamenii îşi dau cadouri reciproc.

  Europa este un spaţiu al superstiţiilor şi farmecelor. De la monedele din buzunar până la farfuriile sparte şi costumaţiile speciale, europenii sărbătoresc în mod diferit începutul Anului Nou.

  Danezii tradiţionalişti stau acasă cu familia, iar tinerii se întâlnesc cu prietenii, la artificii şi şampanie. De la masa de Revelion nu lipsesc prăjiturile cu marţipan, în formă circulară, „kransekage“. Danezii urmăresc cu mare atenţie mesajul de anul nou al reginei, la televizor. Momentul culminant este cel în care ceasul din primăria Copenhagăi ajunge la ora 00:00 fix, iar miile de oameni adunaţi în piaţă îşi aprind artificiile.

  În Ecuador, oamenii poartă haine galbene, astfel încât să atragă norocul. De asemenea, pentru a fi sănătoşi, mănâncă 12 struguri, iar pentru a-şi asigura călătoriile dorite în noul an se plimbă cu o valiză în jurul casei.

  Francezii numesc Revelionul şi Sfântul Silvestru. De la această sărbătoare nu lipseşte foie gras şi şampania. Francezii preferă să petreacă alături de familie sau prieteni, dar nu refuză nici o invitaţie la bal, „soiree dansante“, dacă aceasta apare. Şi francezii încheie cu sărbătorile pe 6 ianuarie, zi în care se servesc diverse tipuri de prăjituri, specifice fiecărei regiuni a Franţei.  Cel mai mare Revelion european, la Poarta Brandenburg

  Germanii numesc Revelionul tot Silvestru, ca francezii. Berlinul găzduieşte în fiecare an cea mai mare sărbătoare în stradă din Europa, care adună peste un milion de oameni, locul central al acestei sărbători fiind Poarta Brandenburg, de unde se lansează artificii. Germanii chiar şi-au făcut o reputaţie de mari cheltuitori de artificii.

  În Liban, oamenii sărbătoresc cu brânză şi vin, împreună cu familia şi prietenii.

  Olandezii sărbătoresc cu colţunaşi fierţi în ulei, numiţi „oliebollen“, precum şi cu felii de măr prăjit, numite „appelbeignets“.

  Ruşii şi ucrainenii împodobesc bradul sau molidul de Crăciun, iar copiii îl aşteaptă pe Ded Moroz, un fel de Moş Crăciun a cărui sanie e trasă de trei cai, în loc de reni.

  Familiile se întâlnesc în jurul unor mese foarte îmbelşugate, fac tot felul de urări şi îşi spun dorinţele pentru noul an. Membrii familiei îşi oferă daruri, precum şi celor invitaţi care nu sunt din familie. Acest obicei este cu stricteţe respectat şi nimeni nu îndrăzneşte să îl încalce.

  Malanka este sărbătoarea ucraineană pentru Revelion, numele provenind de la sărbătoarea Sfintei Melania. În această noapte, colindătorii tradiţionali merg din casă în casă, cântând sau jucând diferite scenete.

  Spaniolii pregătesc o prăjitură numită „Rosca de reyes“, similară „prăjiturii regelui“ din ţările anglo-saxone, în timp ce francenzii au „Galette des Rois“, o prăjitură pentru trei „regi“. Această prăjitură are în mijlocul său o mică figurină care îl întruchipează pe micul prunc, iar cel care găseşte această figurină atunci când se împarte prăjitura devine rege şi poartă o coroană de hârtie pentru întreaga zi. Spaniolii servesc la masa de Revelion creveţi, miel sau curcan. Pentru ei este foarte important să poarte ceva roşu, pentru a fi norocoşi în noul an.

  Turcii îşi decorează casele şi străzile cu ghirlande luminoase, iar unii îşi împodobesc casa chiar cu mici arbori ornamentali pe care îi decorează, asemenea bradului de Crăciun. De asemenea, îşi fac mici daruri, organizează mese festive în familie, prilej cu care servesc friptură de curcan, dar şi alte preparate precum humus, musaca şi alte feluri tradiţionale de mâncare.  Aproape tot mapamondul sărbătoreşte revelionul în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, fiind adoptat oficial, mai peste tot, calendarul gregorian.

  O parte dintre ţările cu populaţie majoritar ortodoxă a trecut de la calendarul iulian la cel gregorian, astfel că 1 ianuarie este prima zi a anului şi pentru creştinii din Bulgaria, Cipru, Egipt, Grecia, Polonia, România, Siria şi Turcia.

  Pentru ţările ortodoxe care păstrează calendarul iulian, noul an începe pe 14 ianuarie, conform anului civil al calendarului gregorian. În ţări precum Rusia, Georgia, Serbia, noul an civil este sărbătorit pe 1 ianuarie, dar, din punctul de vedere al religiei, noul an este sărbătorit şi pe 14 ianuarie.

  Pentru chinezi, noul an are loc la luna plină, care are loc cu opt săptămâni înainte de venirea primăverii, iar data variază între 21 ianuarie şi 21 februarie, conform calendarului gregorian.

  Conform vechiului calendar roman, noul an începea pe 1 martie. Iulius Cezar a decis ca anul nou să înceapă pe 1 ianuarie, în anul 45 înainte de Hristos.

  În Evul Mediu, unele sărbători importante religioase constituiau şi prima zi a anului. Anul nou, care începea pe 25 decembrie, a fost folosit în Germania şi Anglia în secolul al XIII-lea şi în Spania din secolul al XIV-lea până în secolul al XVI-lea.

  Alte sărbători religoase care au fost punct de pornire al anului au mai fost 25 martie, Bunavestire, dată introdusă de Dionisie Exiguul în anul 525. Această sărbătoare a fost prima zi din an în Anglia până la 1 ianuarie 1752, cu excepţia Scoţiei. O altă dată pentru prima zi a anului a fost şi Vinerea Mare, numai că această dată nu a fost păstrată deoarece nu era una fixă, variind de la un an la altul.

  În final, ziua în care Iisus a fost dus pentru circumscriere la biserică a fost aleasă ca prima zi a anului, zi care a fost adoptată treptat de diferite ţări ca prima zi a anului civil. Printre primele state care au adoptat această dată se numără Veneţia, în 1522, Suedia în 1529, Germania în 1544, Spania şi Portugalia în 1556, Prusia, Danemarca şi Norvegia în 1559, Franţa în 1564, Olanda în 1576, Scoţia la 1600, Rusia la 1700, Marea Britanie la 1752.