Pagina profil a lui flora_48

flora_48

fata - 57 ani
129 fani - 21.799 vizitatori

Blog / "IZVOARELE VIEŢII" ŞI NIMFELE DE LA MALUL MĂR

luni, 27 iulie 2009 la 12:53

:)
Pe 25.07.2009, sala „Grigorescu” de la Muzeul de Artă-Constanţa a patronat un eveniment al sufletelor sensibile, creatoare şi admiratoare de poezie şi pictură; lansarea volumului de poezie „Izvoarele Vieţii” şi Expoziţia de grafică a artistului plastic, d-na Nina Vizireanu.
Strălucirea şi eleganţa acestei întâlniri-poeţi şi public-a fost semnată de două nume de referinţă, poeta suceveană, Simina Silvia Şcladan, coordonator al volumului „Izvoarele Vieţii” care prin nobleţea-i ce o caracterizează a venit special cu întreaga familie:soţul-Sorin şi copiii-Andrei, Diana, Theofil şi a trăit emoţiile frumoase ale autorilor şi asistenţei…Atingerea parfumată a „nimfelor” de la malul mării, respectiv, poetele:Cristina Cărbune, Floarea Cărbune, Victoriţa Duţu , Georgeta Olteanu, Gabriela Petcu şi a Ninei Vizireanu( am respectat ordinea alfabetică din carte) s-a revărsat generos în sufletele întregii audienţe. Nina Vizireanu a strălucit în dubla ei postură de pictor şi organizator al evenimentului alături de poeta Gabriela Petcu- diafană şi eterică. Ambele „nimfe”au ştiut să armonizeze cu o perfecţiune dar şi dăruire de excepţie, de care numai artişii sunt capabili, muzica de fundal, expoziţia lucrărilor grafice, cărţi, flori, invitaţii pe care, în primul rând, le-au iscălit cu zâmbetul lor feminin, fermecător.
NIMFELE DE LA MALUL MĂRII:GABRIELA PETCU, NINA VIZIREANU, GEORGETA OLTEANU, SIMINA SILVIA ŞCLADAN, FLOAREA CĂRBUNE(RÂNDUL DIN SPATE, DE LA STÂNGA LA DREAPTA).ÎN FAŢĂ -VICTORIŢA DUŢU

Simina Silvia Şcladan a dat „startul” frumosului eveniment prin cuvântul de deschidere, „Gânduri regăsite prin Izvoarele Vieţii”. Domnia sa a făcut o frumoasă prezentare a antologiei „Izvoarele Vieţii” dar şi a celor 28 de poeţi adunaţi între coperţile antologiei , lăudând contribuţia deosebită a poetului Mihai Leonte din Moldova Nouă, iniţiatorul acestui ciclu de antologii dar şi efortul deosebit al tinerei artiste şi poete, A.C.Ghinescu care a trudit cu sârg pentru copertă şi videofilmul ce promovează cartea
dar şi pe poeţi. Poeta s-a adresat publicului informându-l despre celelalte volume antologice, predecesoarele „Izvoarelor Vieţii”: „Spiralele Vieţii”,”Drumurile Vieţii” şi „Mirajele Vieţii”. După ce a citit poeziA „Năvodul timpului”de Mihai Leonte, Simina Silvia Şcladan a încheiat cuvântul său cu:
” Vă doresc să străluciţi pe cerul idealurilor literare şi să vă bucuraţi de fiecare clipă în care numele voastre sunt rostite cu mândrie de cei dragi vouă.
LA MICROFON, VICTORIŢA DUŢU

Microfonul i-a fost înmânat Victoriţei Duţu , om de televiziune dar şi artist cunoscut, care a vorbit publicului cu naturaleţe , apoi a citit, cu un talent remarcabil, poezii din creaţia personală dar şi a altor colegi din „Antologie”. Poeta Victoriţa Duţu şi-a manifestat, făţiş, simpatia pentru creaţia celor doi îndrăgostiţi, Raluca Iordan şi A.C.Daroczi, din care a citit cu mare plăcere…
GABRIELA PETCU

Când i-a venit rândul la cuvânt, Gabriela Petcu i-a mulţumit poetei Simina Silvia Şcladan ,căreia i-a dedicat o poezie deosebită dar şi poetului Mihai Leonte, pe care îl consideră un maestru al versului, pentru încrederea şi şansa pe care i-au acordat-o de a-şi publica versurile în această antologie. Gabriela Petcu a citit din poeziile sale, ale dlui. Valeriu Cercel şi Mihai Leonte. Publicul a „gustat”, cu plăcere, umorul poetului Valeriu Cercel , umor ce „gâlgâie” în poezia :”Accident de măgar!”Foarte apreciată a fost şi poezia dlui M.Leonte:”În jocul de stele”!

Sfioasă şi diafană, poeta Georgeta Olteanu din jud.Giurgiu şi-a început cuvântul aducând mulţumiri calde, poetei Simina Silvia Şcladan care i-a descoperit poezia şi a îndemnat-o să scrie. În continuare a făcut o sinteză a creaţiei poetelor, Floarea Cărbune şi Cristina Cărbune:
„Din „Izvoarele Vieţii” curg izvoare de frumuseţe, născute din trăirile poetice ale autorilor ce s-au întâlnit în acest volum antologic de poezie. Nu ne rămâne decât să ne oglindim, să ne scăldăm sufletul într-o lume atât de specială şi de frumoasă a poeziei.
Drumul vieţii de la izvor către vărsare şi revărsare, un drum cu inevitabile încercări, poticniri sau praguri este abordat într-o manieră gravă, solemnă şi tulburătoare în versurile d-nei Floarea Cărbune. „Drumul Vieţii” sau „Căile Vieţii” sunt pentru ea un leitmotiv, purificator dar şi tămăduitor şi, în egală măsură, mesianic pentru cititor. Este un drum al cunoaşterii, ce-mi aminteşte de emblematicul drum spre Santiago al lui P. Coelho. Pentru dna Floarea Cărbune viaţa şi dragostea se nasc inseparabile şi astfel rămân până la capăt…
Melosul interior curge adeseori printre versuri albe şi pauze emoţionale, surprinzător de natural, de spontan dar născător de fiori:
„Sunt un înger pe-acest Pământ
…rătăcit printre oameni.
Mi-e zborul frânt şi-mi caut „cărarea”
Ascunsă-n Infinit…”
La orizont se anunţă „Ploaia de Cristal”, „Cafeneaua tăcută”, un talent cert şi stabil, fiica ei Cristina Cărbune, care deşi atât de tânără, dovedeşte o maturitate şi o sensibilitate exacerbată în explorarea meandrelor propriului Spirit în căutarea Armoniei şi Echilibrului:
„Ploaia caldă din inima ta…
Lacrima ascunsă din palma mea,
Era acum, un fulg de nea…
Venise iarna şi ningea…în inima mea.”
Şi, fără teama de a greşi, parafrazând arhicunoscuta reflecţie, o identific pe Cristina Cărbune prin:”Caut, deci exist”!
În continuare a citit o poezie scrisă în limba franceză, poezie intitulată: ”Le lever du soleil” din creaţia proprie. A continuat cu „Înger rătăcit” de Floarea Cărbune , Ploaia de Cristal a Cristinei Cărbune şi „Un alt Univers” de M.Leonte.
A primit aplauze la „scenă” deschisă, ceea ce a emoţionat-o foarte mult.

Poeta, Floarea Cărbune a început prin a mărturisi, publicului două secrete:
1-că este foarte emotivă!
2-că debutează alături de fiica sa, Cristina, stabilită în Japonia şi de prietena de-o viaţă, poeta Georgeta Olteanu.
Impresii despre scrisul poetei Georgeta Olteanu:
„ Am întâlnit în versurile d-nei Georgeta Olteanu o fluturare de aripi albe către înalt, o contopire cu Cerul, Pământul, Marea, o voluptate a redescoperirii Universului la noi dimensiuni, unitatea de măsură fiind trăirile emoţionale.
Bucuria, tristeţea, nostalgia, melancolia, iubirea împlinită sau neîmplinită răzbat dintre versuri până în sufletul cititorului, transmiţându-i acea stare de reverie, de reflecţie, de revenire asupra lecturii.
Sensibilă şi expresivă, explorează cu predilecţie Cosmosul- Luna, Soarele, Stelele, regăsindu-se aproape în fiecare poezie, însă nu ca piese de decor, ci puncte de reper ale trăirilor ei poetice:
„De la lună, de la soare,
De la stele, de la cer.
Am învăţat
Că pot să ofer
Lumină, căldură,
Speranţa de Înalt”.

Publicul a apreciat sinceritatea poetei şi a aplaudat.
„INVITAŢI SPECIALI” au fost, d-l. Mihai Leonte şi ceilalţi colegi-poeţi care au fost cu gândul şi inima alături de noi.
INVITAŢI DE ONOARE au fost:
Au fost invitate personalităţi importante ale vieţii culturale din Constanţa, printre care:

Ana Ruse-membru al Uniunii Scriitorilor şi preşedinte al Filialei scriitorilor din DOBROGEA. Fragilă şi delicată a captat atenţia auditoriului prin profunda cunoaştere a creaţiilor din „Ciclul Vieţii”.. Cât priveşte antologia, „Izvoarele Vieţii", poeta a apreciat creaţiile, felicitându-i pe poeţi, deopotrivă şi arta grafică a Niculinei Vizireanu.

Amelia Magori-poetă sensibilă dar şi femeie încântătoare, şi-a adus contribuţia în organizarea acestui eveniment deosebit, domnia sa numărându-se printre poeţii din volumul de debut,”Spiralele Vieţii”! Amelia Magori a felicitat autorii şi publicul pe care l-a încântat, citind două poezii personale, dedicate Ninei Vizireanu dar şi din creaţiile câtorva autori îndrăgiţi din „Izvoarele Vieţii”!
Adina Tulbure creatoarea „Abecedarului Electronic” cât şi Adriana Nicolescu din Slobozia, au citit poezii din creaţiile autorilor favoriţi:Tania Roman, Virginia Popescu, A.C.Ghinescu, Mihai Leonte, Simina Silvia Şcladan, George Pena ş.a. Cele două invitate au ales, din proprie iniţiativă, poemele care le-au încântat sufletele.
ALEXIA BADEA ŞI POETA SIMINA SILVIA ŞCLADAN

Un moment deosebit a creat eleva de numai 8 ani, Alexia Badea care a citit poezia „Bunica” dedicată bunicuţei sale, poeta Floarea Cărbune. Maturitatea şi candoarea copilăriei s-au împletit într-o caldă melodie dedicată poeţilor din „Izvoarele Vieţii”!

Invitatul de onoare, poetul C-tin Lămureanu , director la Editura „Nelinişti Metafizice”, a reuşit să reamintească, prin cuvântul său şi memoria deosebită, crâmpeie din creaţiile tuturor autorilor, apreciind, în mod deosebit, harul înnăscut al Niculinei Vizireanu ale cărei desene au însoţit aceste „volume ale prieteniei”.
NINA VIZIREANU ÎNCONJURATĂ DE ADMIRATOARE

În final, artista Niculina Vizireanu, îmbujorată de emoţii, a mulţumit invitaţilor de onoare, colegilor şi publicului pentru participarea la acest inedit eveniment din vara fierbinte a lui 2009. Artista a fost aplaudată şi îmbrăţişată cu dragoste. Astfel, în sală, s-au creat momente unice în care Lumina gândului bun şi Prietenia sufletelor şi-au dat mâna la malul Mării Negre, pentru a crea clipe de neuitat în literatura română contemporană.Antologia, Izvoarele Vieţii", s-a bucurat de o primire deosebită din partea publicului- cititor.
Sala a fost plină, evenimentul fiind anunţat în ziarul Telegraf din 25.07.09, la secţiunea:Cultură.

La eveniment au participat reprezentanţi ai presei şi televiziunii locale, prieteni şi rude ale autorilor.
La o privire fugară prin Antologia ce cuprinde 28 de poeţi, observi o grădină în care au răsărit şi înflorit poeţi de diferite vârste şi genuri diferite de poezie, ceea ce formează un mozaic plin de culoare şi muzică. Poeţii s-au bucurat de o primire caldă, învăluită în simpatie.
Un gest plin de nobleţe şi demn de consemnat este acela al d-nei Ileana Oprea din Constanţa, prietenă de pe 'net cu poeta Floarea Cărbune.Ileana a venit la această lansare de carte din dragoste pentru poezie şi poeţi dar şi pentru a face cunoştinţă cu poeta, pe care n-o văzuse în realitate, şi a-i cere un autograf.

Emoții la temperaturi înalte au înveșmântat atmosfera de sărbătoare și au gravat pentru multă vreme încă, amintirea lansării ”Izvoarelor vieții”.
Felicitări poeţilor! Mulţumiri publicului!

Adina Tulbure şi Ileana Oprea aşteptând autografe...
Au consemnat: Georgeta Olteanu şi Floarea Cărbune
Foto:Alex Cărbune


Comentarii 59

Trebuie sa te conectezi pentru a scrie un comentariu. Daca inca nu ai un cont, inregistreaza-te acum!

 • 57

  flora_48 28 septembrie 2009

  - doctor_xyz:
  felicitari ...sunteti comori de suflet..un adevarat tezaur de frumusete sufleteasca si cultura..... :) :)

  Mulţumesc mult! :)


 • 57

  flora_48 5 august 2009

  - fcm_5755:
  - flora_48:
  - fcm_5755:
  Am avut onoarea de a fi prezenta la acest eveniment.Flora ,nu te-am vazut/?
  In poza cu publicul sunt si eu cea imbracata cu o bluza albastra si fusta alba ,in primul rand .Am fost incantata de cum s-a desfasurat evenimentul ,iar despre ,,Izvoarele vietii'' am ramas profund impresionata de sensibilitatea acestor versuri,iar doamnele erau pline de emotii ca niste scolarite ce recitau poezia pentru prima oaraIti doresc multa sanatate . Cu drag ,Maria!. :)

  Dragă Maria te am într-o poză de-a mea dar luată poza din spate...Eu sunt persoana cu fustă roşie şi bluză albă! Îţi mulţumesc pentru aprecieri....Toate cele bune! :) :) :)

  Multumesc ,o zi cat mai frumoasa si ma bucur ca ne-am cunoscut macar asa...poate intr -o zi vom da si mana..! :)

  Fiica mea,"tree_life"care te-a întrebat( aici, pe 'netlog) dacă ai fost la prezentare, pentru că te-a recunoscut în public.Eu te-am văzut pentru că mi te-a arătat ea...O zi excelentă! :)


 • 67

  dor_de_flori09 5 august 2009

  - flora_48:
  - fcm_5755:
  Am avut onoarea de a fi prezenta la acest eveniment.Flora ,nu te-am vazut/?
  In poza cu publicul sunt si eu cea imbracata cu o bluza albastra si fusta alba ,in primul rand .Am fost incantata de cum s-a desfasurat evenimentul ,iar despre ,,Izvoarele vietii'' am ramas profund impresionata de sensibilitatea acestor versuri,iar doamnele erau pline de emotii ca niste scolarite ce recitau poezia pentru prima oaraIti doresc multa sanatate . Cu drag ,Maria!. :)

  Dragă Maria te am într-o poză de-a mea dar luată poza din spate...Eu sunt persoana cu fustă roşie şi bluză albă! Îţi mulţumesc pentru aprecieri....Toate cele bune! :) :) :)

  Multumesc ,o zi cat mai frumoasa si ma bucur ca ne-am cunoscut macar asa...poate intr -o zi vom da si mana..! :)


 • 57

  flora_48 5 august 2009

  - flora_48:
  - flora_48:
  - fcm_5755:
  Am avut onoarea de a fi prezenta la acest eveniment.Flora ,nu te-am vazut/?
  In poza cu publicul sunt si eu cea imbracata cu o bluza albastra si fusta alba ,in primul rand .Am fost incantata de cum s-a desfasurat evenimentul ,iar despre ,,Izvoarele vietii'' am ramas profund impresionata de sensibilitatea acestor versuri,iar doamnele erau pline de emotii ca niste scolarite ce recitau poezia pentru prima oaraIti doresc multa sanatate . Cu drag ,Maria!. :)

  Dragă Maria te am într-o poză de-a mea dar luată poza din spate...Eu sunt persoana cu fustă roşie şi bluză albă! Îţi mulţumesc pentru aprecieri....Toate cele bune! :) :) :)

  MĂ POŢI VEDEA ÎN ACEASTĂ POZĂ. SIGUR ÎŢI VEI REAMINTI DE MINE.... :)

  http://ro.netlog.com/flora_48/photo/photoid=104...-


 • 57

  flora_48 5 august 2009

  - flora_48:
  - fcm_5755:
  Am avut onoarea de a fi prezenta la acest eveniment.Flora ,nu te-am vazut/?
  In poza cu publicul sunt si eu cea imbracata cu o bluza albastra si fusta alba ,in primul rand .Am fost incantata de cum s-a desfasurat evenimentul ,iar despre ,,Izvoarele vietii'' am ramas profund impresionata de sensibilitatea acestor versuri,iar doamnele erau pline de emotii ca niste scolarite ce recitau poezia pentru prima oaraIti doresc multa sanatate . Cu drag ,Maria!. :)

  Dragă Maria te am într-o poză de-a mea dar luată poza din spate...Eu sunt persoana cu fustă roşie şi bluză albă! Îţi mulţumesc pentru aprecieri....Toate cele bune! :) :) :)

  MĂ POŢI VEDEA ÎN ACEASTĂ POZĂ. sIGUR ÎŢI VEI REAMINTI DE MINE.... :)


 • 57

  flora_48 5 august 2009

  - fcm_5755:
  Am avut onoarea de a fi prezenta la acest eveniment.Flora ,nu te-am vazut/?
  In poza cu publicul sunt si eu cea imbracata cu o bluza albastra si fusta alba ,in primul rand .Am fost incantata de cum s-a desfasurat evenimentul ,iar despre ,,Izvoarele vietii'' am ramas profund impresionata de sensibilitatea acestor versuri,iar doamnele erau pline de emotii ca niste scolarite ce recitau poezia pentru prima oaraIti doresc multa sanatate . Cu drag ,Maria!. :)

  Dragă Maria te am într-o poză de-a mea dar luată poza din spate...Eu sunt persoana cu fustă roşie şi bluză albă! Îţi mulţumesc pentru aprecieri....Toate cele bune! :) :) :)


 • 67

  dor_de_flori09 5 august 2009

  Am avut onoarea de a fi prezenta la acest eveniment.Flora ,nu te-am vazut/?
  In poza cu publicul sunt si eu cea imbracata cu o bluza albastra si fusta alba ,in primul rand .Am fost incantata de cum s-a desfasurat evenimentul ,iar despre ,,Izvoarele vietii'' am ramas profund impresionata de sensibilitatea acestor versuri,iar doamnele erau pline de emotii ca niste scolarite ce recitau poezia pentru prima oaraIti doresc multa sanatate . Cu drag ,Maria!. :)


 • 61

  licurici_56 4 august 2009

  :)felicitari pt interesantul blog!


 • 57

  flora_48 4 august 2009

  - naiada_naiada:
  Mă bucur pentru voi! Pe tine te cunosc doar virtual, dar pe Nina şi Amelia (blonda mea frumoasă, aşa îi spun :) ) le cunosc de mai mult timp şi personal, să nu mai spun şi de Mihai Leonte şi de Andrei Daroczi, aşa că îţi dai seama cum mi s-a umplut acum sufletul. :)
  Îmi amintesc de prima antologie când a fost lansată la Timişoara... Spiralele... a dat parcă startul unei nebunii de apariţii, atât de plăcute încât am reuşit să ne cunoaştem o grămadă de "scriitori de versuri" din ţară... Eram un grup destul de mare pe atunci pe poezii.biz... Ce vremuri!

  Eu am venit mai târziu....De aceea nu ne cunoaştem. Oricum, mă bucur să-mi fii prietenă....Postezi lucruri f.interesante pe care le citesc cu drag. O zi bună!
  Flora :) :) :)


 1 2 3 4 5 ...
Evaluarea ta: 0
evaluare: 10,0 (12 evaluari)