Pagina profil a lui campdemaci

campdemaci

fata - 67 ani
251 fani - 35.278 vizitatori

Blog 925


 • ...mai serioase...

  "În timp ce un om isi schimba roata la maşina nouă, baietelul lui de 4 ani a luat
  o piatra ascuţită si a inceput sa zgârie aripa maşinii. Mânios, barbatul a luat mâna copilului şi
  l-a lovit peste ea de multe ori, fără să-şi dea seama ca avea în mână o cheie.
  La spital, copilul si-a pierdut toate degetele din cauza numeroaselor fracturi. Când si-a văzut tatal...copilul a intrebat cu ochii plini de durere:
  „- Tati, imi vor creşte degetele la loc?”.
  Barbatul a ramas impietrit de durere; s-a intors la masina si a lovit-o de mai multe ori. Devastat de propriile lui fapte... stand in fata masinii s-a uitat la zgarieturi; baietelul scrisese: „TATI, TE IUBESC” .
  Mânia si Dragostea nu au limite ; alege-o pe cea din urma pentru a avea o viata minunata... Lucrurile sunt pentru a fi folosite, iar oamenii pentru a fi iubiti.
  Dar problema lumii de astazi este ca Oamenii sunt folositi si lucrurile sunt iubite...
  Asadar, sa fim atenti si sa ne amintim in permanenta:
  Lucrurile sunt pentru a fi folosite, iar oameniii pentru a fi iubiti.
  ......................
  Daca dupa 150 de ani raspunsurile sunt valabile , mai putem vorbi de progres?

  INTERVIU CU MIHAI EMINESCU. "Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini"

  Eminescu nu a fost doar poet şi gânditor, ci şi un mare jurnalist român (cel mai mare) şi, în această calitate, primul analist economic şi politic din istoria României. "Diagnosticele", avertismentele, analizele şi soluţiile sale, bazate pe o profundă cunoaştere a realităţilor româneşti, a istoriei şi a contextului european, sunt valabile şi astăzi. Citindu-i textele publicistice, ai senzaţia halucinantă că sunt scrise aici şi acum.
  Pornind de la această realitate culturală care, deşi publică, este necunoscută publicului (căci Eminescu este mai mult citat decât citit), ne-am gândit să-l "confruntăm" cu situaţia din prezentul imediat, printr-un interviu virtual. De fapt, virtuală este proiecţia în prezent, pentru că răspunsurile "intervievatului" sunt, de fapt, extrase din textele sale apărute în publicaţiile Federaţiunea, Convorbiri Literare, Curierul de Iaşi (1869-1877), Timpul (1877-1883), România Liberă (1889) - şi din manuscrisele publicate postum.
  Domnule Eminescu, aţi putea descrie, în câteva cuvinte, cam cum arată România de astăzi, în perspectivă socială şi politică?
  Plebea de sus face politică, poporul de jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ şi administrativ care nu se potriveşte deloc cu trebuinţele lui simple şi care formează numai mii de pretexte pentru înfiinţare de posturi şi paraposturi, de primari, notari şi paranotari, toţi aceştia platiţi cu bani peşin din munca lui, pe care trebuie să şi-o vânză pe zeci de ani înainte pentru a susţine netrebnicia statului român. Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara noastră. Clasele productive au dat îndărăt; proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; industria de casă şi meşteşugurile s-au stins cu desăvârşire - iar clasele improductive, oamenii ce încurcă două buchi pe hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri, advocaţii, s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, conduc opinia publică.
  Care credeţi că este cauza acestei situaţii?
  Am admis legi străine în toată puterea cuvântului, care substituie, pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, pe aceea de cetăţean al universului. Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă moare. Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale: control, suveranitatea poporului, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile noi nu se potriveau cu starea noastră de cultură, cu suma puterilor muncitoare de care dispunem, cu calitatea muncii noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a întreţine aparatul costisitor al statului modern.
  Aţi definit, în editorialele de la TIMPUL, aceste legi de import ca fiind "legi ale demagogiei". Ce sunt acestea şi cum ar trebui să arate nişte legi. "nedemagogice"?
  Legile demagogiei sunt factice, traduse de pe texte străine, supte din deget, pe când ele ar trebui să fie, dacă nu codificarea datinei juridice, cel puţin dictate şi născute din necesităţi reale, imperios cerute de spiritul de echitate al poporului; nu reforme introduse în mod clandestin, necerute de nimenea sau vulgarizate ca o marfă nouă sau ca un nou spectacol.
  Cum s-a ajuns la acest import necondiţionat?
  Spiritul public nu e copt. Această copilarie a spiritului nostru public se arată de la începutul dezvoltării noastre moderne, din zilele în care cei dintâi tineri, rău sau deloc preparaţi, s-au întors din Paris, unde, uimiţi de efectele strălucite ale unei vieţi istorice de o mie şi mai bine de ani şi uitând că pădurea cea urieşească de averi, ştiinţă şi industrie au un trecut foarte lung în urma-i, au socotit a introduce aceeaşi stare la noi, introducând formulele scrise ale vieţii publice de acolo.
  Deci îi învinuiţi de superficialitate.
  E o zicală veche că, de-ai sta să numeri foile din placintă, nu mai ajungi s-o mănânci. Drept că e aşa, dar cu toate acestea acele foi există. Şi dacă n-ar exista n-ar fi placintă. Asemănarea e cam vulgară, dar are meritul de a fi potrivită. Condiţiile plăcintei noastre constituţionale, a libertăţilor publice, de care radicalii se bucură atâta, sunt economice; temelia liberalismului adevărat este o clasa de mijloc care produce ceva, care, puind mâna pe o bucata de piatră, îi dă o valoare înzecită şi însutită de cum o avea, care face din marmură statua, din in pânzatură fină, din fier maşine, din lână postavuri. Este clasa noastră de mijloc în aceste condiţii? Poate ea vorbi de interesele ei?
  După părerea Dumneavoastră, ce prevalează - sau ce ar trebui să prevaleze - în viaţa unui stat: politicul sau economicul?
  De când lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economiceşte jos; amândouă ordinele de lucruri stau într-o legătură strânsă; civilizaţia economică e muma celei politice. Cestiunea economică la noi nu e numai o cestiune a mişcării bunurilor; ea e mai adâncă, e socială şi morală. Fără muncă şi fără capitalizarea ei, adică fără economie, nu există libertate. Celui care n-are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un meşteşug dă-i toate libertăţile posibile, tot rob e, robul nevoilor lui, robul celui dintâi care ţine o bucată de pâine în mână. Nu există alt izvor de avuţie decât sau munca, fie actuală, fie capitalizată, sau sustragerea, furtul. Când vedem milionari făcând avere fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială că ceea ce au ei, a pierdut cineva.
  Am avut de curând alegeri locale unde, conform unui nărav devenit tradiţie, mita electorală a fost la loc de cinste. Se pare că mita este una dintre bolile societăţii româneşti. Cât de corozivă credeţi că este această racilă?
  Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta; pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii. Oameni care au comis crime grave se plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa la puşcărie. Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni stricaţi, loviţi de sentinţe judecătoreşti. Acei ce compun grosul acestei armate de flibustieri politici sunt bugetofagii, gheşeftarii de toată mâna, care, în schimbul foloaselor lor individuale, dau conducătorilor lor o supunere mai mult decât oarbă. Elemente economice nesănătoase, jucători la bursă şi întreprinzători şarlatani, se urcă, cu repejune, în clasele superioare ale societăţii omeneşti.
  Dar Justiţia ce păzeşte?
  Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. Spre exemplu: un om e implicat într-o mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, care se denunţă. Acest om este menţinut în funcţie, dirijază însuşi cercetările făcute contra sa; partidul ţine morţiş a-l reabilita, alegându-l în Senat. Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese personale care calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor şi trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării. Cauza acestei organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, care miroase de departe a puşcărie.
  Daţi-mi un indiciu din care să se poate vedea că tot sistemul administrativ este direcţionat împotriva populaţiei, nu în sprijinul ei.
  Oare nu e caracteristic pentru tratamentul de care se bucură populaţiile noastre din partea administraţiei şi a fiscului când constatăm că, în acelaşi timp în care zeci de mii de străini imigrează în fiece an, românii, din contră, părăsesc ţara lor, ca şoarecii o corabie care arde, şi că emigrează? La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei organizaţii şi a unor legi străine, nepotrivite cu stadiul de dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump şi nu produce nimic.
  Cum aţi caracteriza actuala clasă politică?
  Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi care trăiesc din sudoarea poporului, fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ţării. De acolo pizma cumplită pe care o nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie de merit adevărat şi goana înverşunată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale ţării, pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia demagogilor.
  Partidul Conservator, cu care aveţi o legătură strânsă, fără a fi devenit membru al său, şi-a construit doctrina după editorialele Dumneavoastră din TIMPUL. Sunteţi susţinătorul unei teorii, al unui model de stat pe care nici mass-media, nici sociologii nu-l cunosc sau se fac că nu-l cunosc: STATUL ORGANIC. Sunteţi amabil să-l prezentaţi în rezumat, sau măcar în bazele de plecare?
  Viaţa noastră modernă pare a se apropia de povârnişul fatal, pe care istoricii latini îl presupun, fără cuvânt, a fi existat înaintea constituirii statelor, adecă acea stare de vecinică vrajbă, însemnată cu vorbele bellum ominium contra omnes, răsboiul tuturor contra tuturor. Dar, precum în roiul de albine sau în muşinoiul de furnici nu există legi scrise şi facultăţi de drept, deşi toate fiinţele, câte compun un roiu, trăesc într'o rânduială stabilită prin instincte înăscute, tot astfel omul primitiv trăeşte din cele dintâi momente în societate. Când începe a-şi da seamă şi a căuta să explice modul de convieţuire şi de conlucrare, se nasc religiile, care stabilesc adevăruri morale, sub forme adevărat că dogmatice sau mitologice, religii care sunt totodată şi codice. Astfel, s'ar putea spune că întreaga luptă între taberele opuse, numite una liberală - care ajunge la comunism, alta conservatoare - care poate ajunge într'adevăr la osifiearea statului, e pe de o parte lupta pentru drepturi, pe de alta lupta pentru datorii. Conservatismul luptă pentru datorii. Pentru el, împlinirea datoriilor către semenii săi, solidaritatea de bună voie sau impusă prin legi a cetăţenilor unui stat, o organizare strictă, în care individul e numai mijloc pentru întreţinerea şi înflorirea colectivităţii, cruţarea economică a tuturor claselor, pe care le priveşte ca organe vii ale societăţii, cu un cuvânt organizarea naturală, înţeleasă de toţi, moştenită adesea prin tradiţie, prin obiceiul pământului, recunoscută de toţi fără legi scrise chiar, iată starea de lucruri la care aspiră conservatismul extrem. Dar şi ceastă direcţie are primejdiile ei. Vecinica tutelă, exercitată asupra claselor de jos, le dă într'adevăr pânea de toate zilele, dar le lipseşte de energie individuală, le face indolente. Pe de altă parte sistemul libertăţii, totodată al individualismului, cuprinde primejdii şi mai mari. El preface viaţa într'o luptă de exploatare reciprocă, care poate ajunge la disoluţiunea completă a statului. Şi într'acolo tind ideile comuniste internaţionale de azi. Între aceste două extreme e poate meşteşugul adevăratei politice.
  Atitudinea dumneavoastră intransigentă la adresa evreilor imigranţi v-a atras antipatia acestora şi, implicit, reputaţia de antisemit. Imaginea este contrafăcută şi se bazează pe necunoaşterea publicisticii Dumneavoastră. De aceea, v-aş ruga să vă nuanţaţi atitudinea în chestiunea evreiască. În primul rând, această chestiune este reală?...
  Da, este. La orice popor drepturile publice şi private au fost rezultatul unei munci seculare şi a unor sacrificii însemnate. Dacă exista aristocraţia, cu prerogative deosebite, acestea erau compenzaţia muncii războinice; dacă ţăranii, cari pretutindenea au fost aserviţi, au izbutit în urmă a se vedea stăpâni pe bucăţile lor de pământ, aceasta a fost oarecum răsplata pentru că în vremi trecute ei singuri au purtat greutatea instituţiilor: dacă partea clerică s-a bucurat de prerogative, ea a şi împlinit o sarcină de cultură, pe care, în împrejurările date ale evului mediu, nu le putea îndeplini o clasă de raţionalişti. Evreii singuri, cu totul deosebiţi şi având tendenţe deosebite de popor, nu compensează întru nimic munca poporului care-i susţine. Evreul nu cere, ca clasa de mijloc din secolul al XVII-lea, libertatea muncii productive, ci libertatea traficului. El e vecinic consumator, niciodată producător şi desigur că numai cu foarte rară escepţie se va găsi într-adevăr câte un evreu care să producă.
  Există discriminări juridice sau de altă natură împotriva evreilor?
  Restricţiuni juridice au existat pentru ei totdeauna, dar nu din cauza religiei. Ştefan-Vodă cel Mare întăreşte câtorva evrei, veniţi din Polonia, libertatea confesiei, dreptul de a-şi clădi sinagoge, un drept pe care turcii, aşa-numiţii noştri suverani, nu l-au avut niciodată, deşi confesia mozaică e pentru spiritul ascetic şi îngăduitor al religiei creştine tot atât de străină ca şi cea mahometană. Afară de aceea aveau dreptul liberei negustorii cu manufacturi străine - dar aicea se mărginea totul şi aşa ar fi trebuit să rămâie. Meseriaşi şi proprietari nu puteau fi, căci proprietatea emana de la domnie şi era strâns legată cu contribuţia de sânge, la care nimeni nu i-a poftit, nicicând, şi de la care, chiar când îi pofteşti, ştiu a se sustrage, făcându-se sudiţi austrieceşti, deşi sânt născuţi în România din supuşi ruseşti şi n-au văzut Austria cu ochii. Prin ce muncă sau sacrificii şi-a câştigat dreptul de a aspira la egalitate cu cetăţenii statului român? Ei au luptat cu turcii, tatarii, polonii şi ungurii? Lor li-au pus turcii, când au înfrânt tractatele vechi, capul în poale? Prin munca lor s-a ridicat vaza acestei ţări, s-au dizgropat din învăluirile trecutului această limbă? Prin unul din ei şi-au câştigat neamul românesc un loc la soare?
  Toţi evreii sunt aşa cum îi descrieţi?
  Nu. Şi ni pare rău de acei puţini evrei cari, prin valoarea lor personală, merită a forma o escepţie, chiar dacă s-ar compune din 2-3.000, cari s-au identificat cu această ţară. Dar fiecare poate pricepe că, într-o armie străină care se apropie de noi, nimeni nu va căuta să deosebească pe puţinii amici, ce i-ar putea avea în acea armie. Şi evreii sunt o armie economică, o rasă de asociaţi naturali contra a tot ce nu e evreu.
  Facem parte din Uniunea Europeană. În ce condiţii ne-ar fi favorabilă această apartenenţă?
  În condiţiile în care existenţa statului e asigurată prin cârma puternică şi prevăzătoare a tot ce poate produce naţia mai viguros, mai onest şi mai inteligent. Suntem însă, din contra, avizaţi de-a aştepta siguranţa acestei existenţe de la pomana împrejurărilor externe, care să postuleze fiinţa statului român ca pe un fel de necesitate internaţională. Acea necesitate internaţională n-are nevoie de-a ţine seama de sentimentele noastre intime, ci numai de existenţa unui petec de pământ cvasineutru lângă Dunăre.
  Ce credeţi că ne aşteaptă în următorii ani?
  Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini; libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, în această luptă învinge cel pentru care orice mijloc de câştig e bun. Urmare ei, capitalul, care ar trebui să fie şi să rămână ceea ce este prin natura lui, adică un rezultat al muncii şi, totodată, un instrument al ei, e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii.
  Situaţia dezastruoasă pe care aţi creionat-o se regăseşte în vreun fel în evoluţia generală a societăţii omeneşti?
  Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor.

  Sursă: Pagina Politică
  Autor: Miron Manega

  ........................
  TERIBIL: UN SPECIALIST BRITANIC IN STRATEGIE MILITARA DEZVALUIE CONSECINTELE UNUI RAZBOI CU IRANUL - 1 MILIARD DE MORTI, ABIA APOI RAZBOIUL TOTAL !!

  Am lucrat ca şi consultant de specialitate la trei companii de tehnică aeronautică de vârf. Specialitatea mea este aceea de a conceptualiza noi strategii militare, mai ales în conexiune cu cele mai noi şi avansate sisteme de luptă. Ceea ce observ că se petrece la ora actuală pe scena mondială pe tema Iranului constituie cea mai înfricoşătoare combinaţie de circumstanţe pe care am văzut-o vreodată. Şi am văzut multe în cei 20 de ani de carieră militară, în care am fost implicat în proiectarea celor mai avansate strategii de luptă!
  Curând, în săptămânile sau lunile ce vor urma, se va declanşa un război împotriva Iranului. Războiul va fi pornit fie de Israel, fie de SUA, fie printr-un embargou economic NATO/UE/SUA, sau prin anumite forme de diversiune, numite „steaguri false”. Ceea ce e de reţinut este faptul că, indiferent de modul în care va începe, acest conflict va cuprinde apoi întreaga lume.
  Indiferent dacă războiul va începe printr-un atac aerian orientat împotriva câtorva obiective militare şi nucleare iraniene, sau printr-o invazie de proporţii împotriva miilor de obiective iraniene, probabilitatea ca acest conflict să devină un conflict regional major în 48 de ore de la declanşarea lui este de peste 90% (n. trad.: în termeni militari, conflict regional major = „conflict armat care cuprinde mai multe state învecinate cu statele aflate în mod direct în conflict”).
  Iranul nu va permite israelienilor sau/şi americanilor să îi atace teritoriul fără o ripostă majoră. Iranul nu va fi pasiv şi anemic, aşa cum a fost Irakul când a fost atacat de Bush. Iranul va ataca atunci masiv bazele americane şi/sau israeliene din zonă, ceea ce va declanşa atunci o şi mai mare înverşunare din partea americanilor/israelienilor.
  Iranul a echipat, plătit şi antrenat un masiv dispozitiv de rachete în Liban (cel mai mare dispozitiv de rachete din istoria omenirii). Sunt acolo două tipuri de rachete: fără ghidare şi cu ghidare. Acest dispozitiv se constituie într-o forţă militară colosală de tip MAD-FORCE (Mutually Assured Destruction-Force = Forţă de Asigurare a Anihilării Reciproce, o forţă imbatabilă ce are scopul de a descuraja o invazie masivă inamică, prin posibilitatea declanşării unei contra-ofensive nimicitoare). Numărul total de rachete din Liban este estimat a fi între 40.000 şi 110.00 de bucăţi. O parte din ele sunt rachete fără ghidaj de tip Katyusha, dar mare parte sunt rachete cu ghidare şi cu rază mai lungă de acţiune. Toate dispozitivele sunt deservite de unităţi ale Forţelor Speciale ale Hezbollah.
  Forţele Speciale Hezbollah sunt de fapt trupe de comando iraniene, super-antrenate şi super-echipate, iar numărul militarilor lor depăşeşte efectivele unei brigăzi (n.trad.: Brigada = unitate de luptă ce conţine între 3-5 Regimente, cu un efectiv de 3.000-5.000 luptători, condusă de un General).
  Rachetele neghidate, binecunoscutele Katyusha, sunt oarecum primitive, dar foarte eficiente în distrugerea fiecărui centimentru pătrat al unui sector inamic asupra căruia sunt lansate. Sunt rachete de artilerie de 122 mm, cu raza de acţiune de aprox 30 km/19 mile, şi au o încărcătură de aproximativ 30 kg/66 uncii de material exploziv. Rachetele ghidate, care sunt în număr foarte mare, sunt mai avansate şi pot fi ghidate cu precizie.
  În timpul războiului din 2006 (dintre Israel şi Liban), Hezbollah a lansat aproximativ 4.000 de rachete (dintre care 95% de tip Katyusha), toate purtând super-explozive „fără inteligenţă”, adică neghidate. Restul de 5% de rachete au fost de fabricaţie iraniană, de tip Fajr-3 şi Ra"ad 1, propulsate de combustibil lichid.
  Ce se mai ştie este că rachetele „inteligente”, cele ghidate, cu raza mai mare de acţiune, sunt sub controlul direct al unor ofiţeri Sirieni şi Iranieni.
  Această combinaţie de rachete cu rază scurtă, cu rachete cu rază medie de acţiune din Liban, alături de cele ghidate, cu rază lungă de acţiune din Siria, împreună cu un număr mai mic de rachete aflate pe Fâşia Ghaza şi Malul Vestic (West Bank), la care se adaugă rachetele ghidate cu rază lungă de acţiune din Iran reprezintă, însumate, o forţă deloc neglijabilă, ce este aţintită asupra Israelului.
  Războiul din 2006 dintre Israel şi Hezbollah (numit de israelieni „Al Doilea Război Libanez”) a fost o încercare a Israelului de a anihila acest dispozitiv masiv MAD-FORCE din Liban. A fost o încercare eşuată. Sirienii cumpăraseră (şi livraseră Hezbollahului) un mare număr de rachete antitanc de producţie rusească, temutele AT-14 KORNET. Aceste rachete, relativ ieftine, propulsate cu combustibil solid, pot fi ghidate cu precizie. Comandourile iraniene şi-au construit foarte multe buncăre de tragere, din beton armat, pe teritoriul Libanului. Eficienţa lor nu s-a lăsat aşteptată. În foarte scurt timp au fost scoase din luptă 52 de tancuri de asalt MERKAVA IV israeliene.
  Sistemele supra-tehnologizate americane, precum şi armele lor de mare precizie s-au dovedit de asemenea ineficiente. În faţa acestui dezastru, israelienii aveau trei alternative: să utilizeze bombe cu neutroni, să declanşeze o ofensivă cu infanteria (care i-ar fi costat foarte multe vieţi omeneşti), sau să declare pace pentru moment şi să se retragă acasă. Au ales în final ultima variantă.
  Se pare că Israelul a renunţat definitiv la ideea unui asalt terestru pentru a anihila bazele de rachete Libaneze. Un înalt comandant israelian chiar şi-a dat demisia pe motiv că trupelor sale nu li se permite să se antreneze suficient în vederea atacării Libanului.
  A doua alternativă constă în utilizarea armelor FAE (n. trad.: Fuel Air Explosive = dispersarea unui nor gigantic de vapori de combustibil care este apoi aprins de un detonator).
  A treia alternativă constă în utilizarea Bombei cu neutroni (tip de armă nucleară ce produce un nivel mai ridicat de radiaţii, dar distrugeri materiale mai reduse decât armele atomice clasice) (n.trad.: Cu alte cuvinte ucide fiinţele vii, lăsând neafectate clădirile). Însă atunci când vorbim de Bomba cu neutroni, vorbim deja despre Arme de Distrugere în Masă (ADM).
  Orice folosire a unei astfel de arme de tip ADM de către armata israeliană contra Hezbollahului va declanşa foarte probabil o ripostă similară. Hezbollah îşi va echipa rachetele din Liban rămase operaţionale nu cu explozivi clasici, ci cu ogive nucleare ADM (dacă nu cumva rachetele Hezbollah au fost DEJA până atunci echipate cu ogive nucleare având în vedere natura şi scopurile atacului american/israelian împotriva Iranului).
  În concluzie, Israelul se află acum în faţa unui număr impresionant şi fără precedent de rachete echipate cu focoase radiologice, chimice, biologice, FAE de la bazele din Liban. Toate aceste tipuri de focoase sunt din categoria Armelor de Distrugere în Masă ADM. La acestea se adaugă rachetele din Gaza şi West Bank. Sirienii îşi vor folosi rachetele lor mai mari şi cu rază mai lungă de acţiune pentru a „împroşca” din belşug teritoriul israelian cu ADM. La fel vor proceda şi iranienii.
  Pentru a se apăra, Israelul va folosi Sistemul Radar „Green Pine” şi un hibrid de sistem antirachetă americano/israelian. Vor reuşi cu succes să doboare multe din rachetele inamice înainte ca ele să îşi atingă ţintele, dar totuşi numărul imens al rachetelor arabe va fi copleşitor şi va străpunge orice măsuri defensive.
  Mari părţi din Israel vor fi contaminate cu radiaţii cu perioadă de înjumătăţire extrem de mare (de ordinul a zecilor de mii de ani în unele cazuri), la acest „cocktail” adăugându-se (dacă mai era nevoie) o mixtură chimică, FAE şi biologică de coşmar. Numărul morţilor se va ridica de la o treime, la jumătate din populaţia Israelului, la care se adaugă un imens număr de răniţi.
  Răspunsul israelian va fi anihilarea nucleară a Siriei, Iranului şi a unor părţi din Liban, numărul morţilor fiind de mai multe ZECI de milioane. Aşteptaţi-vă să vedeţi fiecare oraş, de orice mărime ar fi el, distrus. Vor rămâne insuficienţi oameni în viaţă fie şi pentru a îngropa morţii în Siria, Iran şi părţi din Liban. Radiaţiile provenite de la bombele atomice se vor întinde şi în restul lumii.
  Însă Iranul are şi un alt tip de armată. Se numeşte în limbaj militar „armată adormită”, sau „armată sub acoperire” şi este operaţională pe teritoriile altor state, îndeosebi pe teritoriul SUA şi al statelor Europei de Vest. Aceste „armate” vor începe răspândirea unui număr de epidemii ucigătoare, bazându-se pe viruşi fabricaţi în laborator (sunt câteva zeci de astfel de virusuri cu utilizare militară).
  Oamenii aflaţi în cinematografe, biserici, Mall-uri, staţii de metrou, aeroporturi (şi în general orice spaţiu care foloseşte sisteme de aer condiţionat centralizate) vor fi expuşi fără să ştie la contaminări criminale, adevărate arme biologice. După aproximativ 9 sau 10 zile de la contaminare, sistemele computerizate de statistici vor da alarma în privinţa unor îmbolnăviri stranii. Aceasta va declanşa o serie de măsuri de apărare, menite să ţină în frâu îngrozitoarele epidemii, dar va fi prea târziu.
  Transporturile internaţionale şi schimbul de mărfuri se vor sista. Oamenii vor fi sfătuiţi să rămână în locuinţele lor, se vor institui restricţii de circulaţie şi doar foarte puţini oameni, care au anumite meserii critice, vor fi lăsaţi să circule pe străzi. Spitalele vor fi supra-aglomerate cu bolnavi şi muribunzi de toate vârstele. Comunitatea medicală va fi printre primele care va fi nimicită, datorită contactului contagios cu muribunzii. Deşi se vor înfiinţa spitale ad-hoc în şcoli şi alte clădiri publice, infectarea încrucişată (între bolnavi) cu diferite tipuri de virusuri modificate genetic va „asigura” o mortalitate de 100% a tuturor pacienţilor şi personalului medical din aceste spitale.

  Pe alte fronturi, în eventualitatea în care statele neo-conservatoare plănuiesc să redeschidă şi să dezvolte războiul din Georgia din 2009, atacând forţele ruseşti, sau punând la cale „incidente” în Marea Neagră, probabilitatea ca aceste incidente să degenereze rapid într-un război mondial implicând arme atomice ruseşti şi NATO este de aproximativ 50%. Chiar dacă nu se declanşează un război total, Rusia este în măsură să neutralizeze prezenţa NATO din Marea Neagră, cu pierderi considerabile de ambele părţi.
  Lumea se va afla în cea mai gravă criză economică din istorie, după ce comerţul mondial se va opri de teama răspândirii epidemiilor provocate de războiul biologic.
  Dacă Israelul va provoca sofisticata Maşină de Război Biologic a Lumii Arabe (despre care mulţi spun că este o realitate, şi nu un mit ca în cazul Irakului), atunci şi Arabia Saudită îşi va lansa propriile rachete balistice de producţie chinezească şi îşi va trimite foarte bine echipata aviaţie militară împotriva Israelului, cu încărcăturile nucleare pe care le posedă (Arabia Saudită a finanţat programul militar nuclear al Pakistanului, şi a primit în schimb arme nucleare).
  Desigur, ce va fi rămas operaţional din forţele israeliene va răspunde cu alte atacuri nucleare, de data aceasta împotriva Arabiei Saudite, cât şi împotriva altor naţiuni arabe, pentru a le intimida. În America de Nord şi în Europa de Vest, după două luni de război biologic, populaţia se va reduce la aproximativ o treime, iar numărul morţilor va depăşi 200 de milioane.
  În ciuda disperatelor eforturi ale tuturor statelor, epidemiile produse de viruşii super-ucigaşi, produşi prin mutaţii genetice în laboratoare, vor cuprinde întreg mapamondul, cauzând decesul a mai mult de un miliard de oameni.
  Toţi aceşti factori enumeraţi până acum ar putea conduce spre o ultimă etapă a războiului, în care statele non-neo-conservatoare vor fi atât de revoltate în faţa decesului atâtor oameni nevinovaţi din rândul propriilor populaţii, încât un război mondial total, care implică toate statele lumii, ar putea fi apoi inevitabil.

  .......................

 • Oare Dumnezeu ce muzică ascultă?

  http://youtu.be/faKFcfytlxU Celtic Woman - A New Journey - You Raise Me Up
  ................................................

  Am ajuns saturat şi săturat de muzică.Tânjesc după liniştea susurului blând pe care Ilie l-a auzit, după pacea adevarată izvorândă din Duhul Lui Dumnezeu. Am înlocuit aşa de uşor prezenţa lui Dumnezeu cu fiorul unor versuri aparent mereu pe placul Lui.Oare Dumnezeu ce muzică ascultă, oare o ascultă ca şi mine, încet sau tare, are shuffle la playlist sau işi ia timp să audă fiecare cuvânt a celui ce ii inchină Lui jertfa folosind maniera asta…cântată.

  De curând am auzit o părere: “oamenii cred că Lui Dumnezeu îi place muzica care le place lor personal la fiecare în parte. E cel puţin interesant să gândesti aşa, amuzant uneori şi poate că de multe ori e supărător de adevărat. Vedeţi, nu mai raportăm ceea ce ascultăm la părerea Lui ci luăm tot ce auzim si ne formăm o părere despre Cel ce inspiră fiecare suflet de pe pământul ăsta. Dumnezeu iubeşte închinarea dar suficient de curios că nu zice decât atât: în duh şi în adevăr. Am învăţat că muzica e o modalitate, un vehicul al închinării şi nu închinarea în sine.
  Aş vrea să îl aud pe El cântând. Cu siguranţă mi-ar zdruncina toate aşteptările şi dorinţele cu privire la sunet şi muzică. Dumnezeu cântă un cântec inimii mele, iar inima mea ar face bine să nu rămână pasivă, mulţumindu-se cu ritmurile preferaţilor noştri : români, americani, britanici, australieni, pământeşti…. Şi de ce doar când te saturi de ceva te poţi gândi şi la altceva. E ca şi cu o tragedie sau un lucru dramatic, doar văzându-l simţi cercetarea în inima şi parcă doreşti să poţi face ceva când de fapt mereu ar trebui să avem o inimă deschisă pentru tot ceea ce şi Domnul are inima deschisă. Cum priveşte Dumnezeu la muzică, cât preţ pune pe ea, nu încape îndoială… o iubeşte şi apreciază dar de câte ori am înlocuit prezenţa Lui cu ceea ce doreşte să stârnească şi să aducă prezenţa Lui…muzica, cântecul, piesa, cântarea şi toţi termenii existenţi şi atribuiţi felului acesta de artă şi talent. Sunt atâtea şi atâtea piese care îmi ating inima, care mă duc acolo unde poate că Dumnezeu vrea să ajung, care mă inspiră să doresc să îi spun şi eu câteva cuvinte pline de sinceritate, însemnătate şi inspiraţie celui ce a pus în mine orice urmă de talent. Atâtea piese care mă fac să mă gândesc la cum e să fii in prezenţa Lui, să simt dragostea, mila şi dorinţa Lui pentru mine, să îi inteleg inima şi să văd motivaţia Lui pentru lumea asta, atâtea piese minunate care laudă numele Lui, îi dau Lui toată slava şi care au condus, conduc şi vor conduce generaţii întregi de oameni pe culmile închinării…şi totuşi e doar un singur Creator cel care le-a dat pe toate, le aude pe toate şi le primeşte pe toate… Doar unul. Un Dumnezeu pentru mii de albume, sute de mii de piese şi milioane de închinători,Mai mare decât toţi, mai valoros decât toate albumele şi mai puternic decât toate milioanele de cuvinte ce se indreaptă spre El.”let my life be like a love song, to Your heart”– într-adevăr nişte cuvinte care atunci când se împlinesc cu adevărat şi când Dumnezeu vede că cel care le cântă oricine ar fi, ajunge să facă lucrul acesta, să facă din viaţa lui un cântec de dragoste pentru El…devin puternice. Dumnezeu ne-a cântat cântecul de dragoste, iar odată cu fiecare cuvânt pe care ni l-a cântat s-a înrădăcinat în noi răspunsul dezirabil pe care noi să îl avem la adresa Lui.Viaţa mea, inima mea, atitudinile mele, acţiunile mele, gândurile mele, dorinţele şi planurile mele, părerile mele, tot ce eu sunt şi voi fi vreodată să fie un cântec de dragoste pentru inima lui Dumnezeu, un simplu răspuns la ceea ce El a făcut de la începutul timpului pentru mine.
  Cel mai uşor e să îi ceri Lui să îţi pună pe inimă cântecul, ca să fie cu adevărat ceva real si sincer, nefabricat ci autentic şi dintr-o inimă plină de dragoste pentru El. Nu cred că se compară cu nimic acea melodie care încântă inima Tatălui. Isus e cântecul de dragoste a lui Dumnezeu pentru mine. Există oare cântec mai frumos?

  “so many times i’ve fallen,
  so many ways I failed you,
  so many times i’ve stepped out on my own,
  i know i’m undeserving,
  but i feel You are preserving the only good that i have shown
  the only words that i can bring
  are these very words i sing”

  vreau să îţi cânt cu inima mea, cu vocea mea, cu mintea mea, cu duhul meu, cu viaţa mea, cu toată fiinţa mea.
  din:)esper muzica,scris de Sergiu Salcau
  ................
  Ariana Samoilă – Poţi să ceri la Domnul

  Dacă-ai simțit în pieptul tău vreodată
  Un dor să fii mai bun, mai iubitor,
  Să știi …e glasul Celui ce te-așteaptă
  În casa Lui, la masă, cu-atât dor…

  Încearcă, exersează-ți bunătatea
  Față de oamenii din jurul tău
  Și-n rugaciune cere să ți se-ndrepte pașii
  Spre Golgota, spre-al tău Mântuitor!

  Și la piciorul Crucii te căiește
  De clipele în care n-ai avut
  Un strop de bunătate și de milă
  Față de cei ce-n lipsă au căzut.

  Iar dacă-ades, în clipele de seară
  Îți vine-n minte ziua ce-a trecut,
  Gândeste-te… și fă-ți o socoteală:
  Legat-ai tu vreo rană ce-a durut?

  Ai arătat o dragoste curată
  Față de cei aflați în jurul tău?
  Lăsat-ai ca în tine să se vadă
  Că ești copil de Dumnezeu?

  Întins-ai cu iubire mâna celor
  Ce îți cereau cu lacrimi ajutor?
  Să știi, copile drag că-ntotdeauna
  Așa ar face-al tău Mântuitor!

  Ajută-ne Isuse să Te slujim cu fapta
  Și-n rugaciuni să-Ți cerem zi de zi
  Să fim mai buni, mai iubitori, mai darnici
  Până ce Tu pe nori vei reveni !

  ~Amin~http://youtu.be/ipUzLjzjrvk...Westlife and Secret Garden - You Raise Me Up (Nobel Peace Price Concert 2005) HD
  ...............................
  Mă-ncred în Tine Doamne pentru că Tu tot timpul ai fost părtaş la fiecare zâmbet al meu,la fiecare lacrimă ce-a curs pe obrazul meu,la fiecare dezamăgire pe care o aveam din partea celor dragi care nu cunosc Cine eşti cu adevărat, Dumnezeul Atotputernic….

  Mă-ncred în Tine pentru că Tu eşti Cel ce mi-ai promis că dacă îmi vei fi desfătarea Tu îmi vei da tot ce-mi doreşte inima….

  Mă-ncred în Tine şi las toate planurile mele,toate visele mele,tot ce eu sunt, pentru că sunt deplin încredinţată că Tu vei lucra….

  Mă-ncred în Tine pentru că Tu vei face să strălucească dreptatea mea ca lumina şi dreptul meu ca soarele la amiază…

  Cât de scumpă este bunătatea Ta Doamne, la umbra aripilor Tale găsesc adăpost, mă saturi de belşugul Casei Tale şi mă adapi din şuvoiul desfătărilor Tale,căci la Tine este izvorul vieţii,prin lumina Ta, eu văd lumina…de aceea nădăjduiesc in Tine….

  Mă-ncred în Tine,pentru că, la fiecare pas, Tu mi-ai arătat câte o fărâmă din Tine şi atunci când am găsit-o am simţit că prind aripi să zbor tot mai aproape de Tine….

  Mă-ncred în Tine pentru că la fiecare viscol care s-a năpădit asupra casei mele Tu ai ţinut-o din temelii cu toată puterea Ta şi nu ai lăsat-o dărâmată…

  Atunci când am alunecat, Tu m-ai prins de mână, când am cazut Tu m-ai ridicat să-mi pot continua drumul, dar niciodată nu m-ai lăsat jos,de aceea mă-ncred in Tine….

  Mă-ncred în Tine pentru că Tu esti Singurul ce poate să-mi scrie romanul vieţii mele, filele ce le-am scris eu şterge-le Doamne şi rescrie-le cu Dragostea şi cu Pacea Ta…..

  Mă-ncred în Tine fiindcă Tu m-ai îmbrăcat în haina mântuirii Tale şi mi-ai câştigat deplina ÎNCREDERE…
  de Anca Vlad in Meditatii crestine
  http://youtu.be/oni0tO_HN30 you raise me up - josh groban with lyrics
  ...........................
  L-am primit si poate inca nu toti il au:Filmul despre Noua Medicina Germana - DR. HAMER - cu subtitrare in limba romana:)

  ASA O FI...
  CORECTURA: "legat(e)..."
  O veste extraordinara !!
  Puteti viziona din acest moment filmul despre Noua Medicina Germana
  cu subtitrare in limba romana
  http://www.youtube.com/watch?v=Z57uBCcOdvI
  Apasati butonul rosu CC si selectati romanian
  Filmul dureaza 4 ore....si este cel mai de valoros CADOU pentru omenire !!!

  Daca veti fi interesat si de carti legat de aceasta teama, contactati-ma.
  Aliz Brunner
  0752.957.237
  0722.540.176
  skype: brunner.aliz

 • Eseuri ...

  http://youtu.be/701cT-gGRCIShamu Show • Believe 2008 • SeaWorld San Diego
  ..................
  Cateva eseuri scrise de de Viorel Muha.Sper sa va fascineze...
  din:Citatepedia.net
  ....
  Acum eu exist. Te rog, nu mă părăsi!

  Ostenite-s limbile pământului, care ticăie-n fiecare ceasornic stricat, ce-l are cel ce-n toate-i priceput pe masa vremurilor. Oţelul venei albastre se mişcă-n maşinăria uriaşă, lepădat de speranţă. Tocul timpului scrie pe răbojuri semne neînţelese, ce-ndatorniceşte suflete. Scâncetul pruncului din miezul inimii ne arată că o arcă s-a rupt pe fluviul veiţii. Prin beznele tunelelor, plutesc celule şi atacă rădăcinile răului, dar multe încă sunt biruite. Vasele omului devin din ce în ce mai mici, împotriva valurilor sălbatice care se întăresc. Un val moare şi alte zece îşi fac loc, în vâltorile unde procreaţia are dimesiunile altui spaţiu.

  - Vă rog, domnule, să încercaţi să vă stăpâniţi. Este încă sub narcoză, dar simţurile pot recepţiona stimuli inteligibili. Este între viaţă şi moarte. Am administrat cel mai puternic antibiotic ca terapie de şoc. Inima este puternică. Luptă şi sunt şanse să scape. Vă rog insistent să aşteptaţi pe hol. Septicemia, carcatiţa uriaşă, îşi întinsese braţele, încet şi sigur, dar sunt şanse de a se arde şi retrage.

  Stele uriaşe se prăbuşesc în scântei albastre printr-o lume de fum. Undeva, unde şi-a zbura este altceva, o voce-i apasă puternic timpanele în care aude urlete:
  - Nu pleca.

  De sus ninge cu rugină. Roşul arderii îi frige cu gheaţă şira măduvei. Greutatea lumii acesteia, s-a aşezat pe pieptul ei. O stâncă neagră cu o gură uriaşă ţipă cu ochi roşii:
  - Vei fi a mea! De undeva, de jos, simte că plouă de jos spre sus, iar picăturile fierbinţi cad pe trupul ei şi-o ard.
  - Cum stăm cu temperatura?
  - A început să scadă puţin.
  - Introdu întăritoare pentru rinichi.

  Din imensitatea neagră, fuioare de alb răsucit, luminoase, au început să-i intre prin degetele mânilor şi durerile au început să-i fie percepute omeneşte. Un gând ca o spânzurătoare era agăţat desupra ei. Era frica de moarte. Presiunea şi vocea uriaşă din timpane începură să-i scadă, dar sunete stridente şi ritmice le luau încet locul. Inima împreună cu acestea băteau în urechile ei retragerea trupelor de întuneric. Ca un ecou îndepărtat, aude un scâncet de copil care-i spune:
  - Mamă! Acum eu exist. Te rog, nu mă părăsi!
  ........................
  Trupul timpului
  “Dacă adevărul piere, atunci rămâne minciuna în existenţa noastră… Ave veritas!”
  Hegel

  Omul este măsura existenţei sale. Adevărul poate fi trepte pe care mulţi nu pot să le urce. Ele pot fi îndreptate spre cer sau poate spre adâncuri. În casele Domnului, când vrem să ne lepădăm de ce-am fost ieri, uităm că mâine vom fi aceiaşi. Sabia nu are tăiş pentru adevăr. Adevărul nu poate fi acoperit cu gunoi, nici în noi şi nici în alţii.

  - Primeşte, fiule, adevărul şi iertarea! Iartă precum şi tu vei fi iertat.

  La cer s-a urcat cel ce viaţă-n trup lumesc şi-n lut, adevărul a pus. Suferinţa încă mai există. La unii şi lacrimile lor plâng. Minciuna, crima, păcatele şi cele rele, încă mai sunt. Mielul îşi plânge viaţa şi roşul sângelui lui. Mulţi îl folosesc fluturând minciuna-n vânt şi pe el în pânză ţesut. Glasul lui îndurare cere, dar cine este deţinătorul milei? Nici capul plecat, nici mâinile împreunate, nici lacrima din colţ de geană nu-s grele pentru mulţi, căci trupul lor poartă, nu sacul pocăniţei, nici haina cuviinţei, ci poartă foamea la mii de copii, poartă lipsurile bătrânilor şi-a fiilor fără număr mii.

  Adevărul pentru unii poate fi întuneric, căci pot fi lipsiţi oricând de libertate. Aceştia refuză să-l primească, căci pot să-i orbească. Grea povară-i adevărul sau minciuna, dar numai pentru cel care încă a mai rămas om. Printre noi? Mulţi nu mai sunt oameni. Să nu căutăm soarele numai după ce apune. Se poate să fie prea târziu. Să nu ne respectăm morţii numai după ce ne-au lăsat în urmă, ci şi viaţa lor. Să iubim floarea înflorită, dar să avem grijă şi de seminţele ei, după ce-i veştejită. Nu putem pune pe faţă masca cinstei drept icoană şi nici clovn s-au magician nu putem fi, chiar dacă mintea are multe încăperi în care să ne putem ascunde. Ne ascudem doar temporar. Să nu uităm că nu ştim care dintre ele au ferestre. Nimeni nu a putut să le astupe pe toate, nici după ce-a murit. De aceea adevărul iese la inveală şi după moarte.

  - Ia anafura, fiule, şi nu huli, nu gândi că veşnicia îţi este dată. Din lut eşti făcut şi-n el te vei întoarce, fiule, dar nu uita: Lutul nu se ştie al cui este. El poate fi al cerului sau al întunericului. Nu frământa ce nu-i al tău, căci lacrimile multora zac în lăuntrul aluatului tău. Tot ce-ai durat pe acest pământ, cu truda altora, praf şi pulbere vor fi. Semnul lor îl vei purta pe frunte. Va veni timpul când nu vei ştii să mori. În fiecare zi urci sau cobori câte o treaptă. În pustietatea sufletului meu, de-o viaţă alerg şi caut ale lumii margini. Poate mi-o fi dat să nu cad şi să trec dincolo. Fă punte-n tine şi-n anii care-i ai, ca să poţi trece.

  Cândva ascultam predica unui pastor între Munţii Stâncoşi care grăia:
  - Fiilor, astă-noapte, Dumnezeu mi-a dat telefon şi mi-a spus că: Mulţi dintre voi câştigaţi peste cinci sute de dolari pe zi, iar alţii, nu au masă pe care să mănânce. Spune-le acestora să-ţi dea bani pentru ca tu la săraci să le cumperi mese. Să nu le dai bucate. Spune-le să se uite la cer când plouă, dar să pună sămânţă de trudă-n pământ, că eu le voi da ploaie. Un popor moare dacă sămânţa este sădită fără ploaie.

  Multe făţarnice feţe ce-n straie luxoase, nu ale Domnului, portă-n case şi sub al cerului acoperiş, închinându-se cu agoniseala altora. Ei cred că vor fi peceţi ale vieţii peste trupul timpului. Nu cu lumină, ci cu întuneric îşi încălzesc sufletele. Dar sus, în munţi şi-n pustietăţi, prin colţuri de cetăţi, sunt cei ce pâinea pe piatră coaptă şi-n apă curată îşi orânduiesc sufletul şi-şi deschid inima. Trebuie să privim mai întâi oamenii.

  Să căutăm să nu fim niciodată numai lut fără de viaţă. Pământul a creat frumosul ascuns de multe ori, sub vălul necunoscutului. Rare sunt pietrele care pot să strălucească, să dea lumină şi altora. Casele cu piatră sfărâmată, apoi arsă, sunt construite spre cer, dar multe nu au lumina vieţii-n ele. Nu întotdeauna pătratul casei poartă înţelepciunea inimii. Colţurile ascund umbre. Căsătoria poate fi temelia casei, însă iubirea este casa. Ţara nu este o casă, ea este fiecare dintre noi. Noi cu toţii suntem temelia ei. Pe masă stau ouăle roşii. În jurul ei tăcerea în singurătate aşteaptă. Bucatele pot să nu fie mâncate. Călătorul este încă pe drum. În lume, vieţi apar, altele dispar. Niciodată nu putem şti când ne vine rândul. Timpul dă şi ia din trupul său. Am vrea ca viaţa să ne fie-un şirag de perle. Lacrimile nu pot fi întotdeauna albe şi sidefate. Frumosul nici în lacrimi nu-l poate purta oricine. Numai oceanul şi stelele s-au împodobit pentru totdeauna cu ele. De aceea câteodată plouă noaptea cu stele, dar nu pentru toţi. Dacă-am plânge numai cu ele, din inimă ne-ar răsări diamante, iar dacă am privii cu ochi de lumină şi de pe buze ne-ar răsării flori prin cuvinte, ar exista numai iubire! Sunt nopţi când întunericul umblă fără stele şi zile când lumina ne caută fără soare. Atunci să coborâm în noi pentru lumina adevărată.

  Iubirea este ca o nestemată care nu poate să ţină în captivitate lumina. Nicio piatră a lumii nu poate fi mai de preţ şi mai uşor de purtat, indiferent de greutate, ca aceea a iubirii. Când aceasta îşi are lăcaşul în inimă, iubeşte fericirea celui de lângă tine. Suspinul uşurării sufletului nu are egal. Nicio piatră pusă pe un deget sau şirag de lacrimi-n perle, nu pot opri despărţirea când întunericul cuprinde strălucirea. O piatră numai în lumină străluceşte, iar sufletul în aceea venită de la cei din jur. Înţelepciunea poate fi un far, în noapte, pe-un munte, în câmpii sau pe malul unui ocean, însă împreună cu iubirea poate lumina şi-o ţară. Să nu lăsăm întunericul să ne încuie izvoarele de lumină.

  Mulţi au inima larg deschisă când plouă cu apă de sus, degeaba. Plouă din ce în ce mai rar, gratis. La unii plouă cu altceva! Câteodată încerc să mă gândesc cum se spune în popor:
  - Gândeşte-te la călătorul-n drum de noapte, la mama şi la fătul care este pe cale de a se naşte, la cel pe care viaţa l-a obosit aşa de mult că nu mai poate nici să moară, la cel ce-a pierdut tot, din păcate şi speranţa, la timpul care nu mai poate fi întors înapoi, la oamenii adevăraţi.

  De multe ori simt ecoul rece din mine la ceea ce nu trebuia rău să se întâmple. Mă izbesc de stânci de viaţă, dar merg mai departe şi-mi spun:
  - Trebuie să fii fierbinte, să arzi şi fumul să ţi-l înalţi cât mai sus, pentru ceaţa trecutului şi speranţa viitorului! În toţi vreau să fiu şi eu. Clopote de întuneric, înşirate de la răsărit spre apus, au bătut multe veacuri peste noi. Ele sub biblia roşie ce ne-a construit invers, într-o piramidă ticăloasă cu stâlpi, drept trupuri răstignite în chinuitoare vieţi, ne bat clipele încă rămase. Oare avem unde lăsa straiele murdare ale sufletului nostru la intrarea în casa Domnului care nu are garderobă pentru acestea, nici măcar pentru preoţi?

  În ceaşca albă privesc cafeaua neagră şi parcă luciul ei în sorb amar îmi spune:
  - Nu-i dat nimănui pe nedrept să judece lutul frământat, ce suflu cel de sus i-a dat! Nu-i în drept să daţi şi să luaţi, ce voi nu aveţi şi n-ati avut măcar primit. Nu-n trepte de mai sus, nedrept ajunşi nu sunteţi ca să judecaţi, iar dacă asta vreţi să faceţi în ţărână veţi rămâne nejudecaţi. Nu-i dat nimănui, nici luminii, nici întunericului, să orbească calea sau să închidă ochii cuiva, căci eu l-am făurit.

  Trupul timpului, rămas în urmă, se pierde. El de multe ori cere răzbunare prin tăcerea arderii viului, acolo în tunelul vieţii. El arde pentru întreaga omenire de mii de ani, ca o făclie! Vreau să simt înţelepciunea timpului, căci dat ne este, nu pentru toţi să atingem începuturile. Limbile clopotului bat de mult în pereţii noştri şi sunetul trece, dar nu auzim. Să deschidem sufletul pentru toate clopotele care vorbesc toate limbile pământului. Să ne aplecăm şi să ne rugăm trupului timpului pentru veşnica pomenire.
  ...............

  Iubesc nesfârşitul din tine!

  Din pomul grădinii Edenului a fost cules fructul oprit. Prin Eva s-a născut lumea. Adam a pus semnul vieţii în pântecele creaţiei. Atunci s-a născut raiul, pentru că au perceput durerea existenţei şi-apoi al naşterii. Ei au coborât din el pe pământ, pentru pedeapsa cu truda existenţei. În rădăcini adânci a rămas întipărită speranţa de întoarcere şi izbândă. Tot atunci, odată cu iubirea, au fost împărţite: ura, viclenia şi trădarea, prin şarpele rece, prin privirea şi ochii lui. În goliciunea albă a trupurilor, lumina cerului a zidit plăcerea privirii. In curburile trupului, Evei, a crescut încet perfecţiunea creaţiei. Prin puterea trupului lui Adam, s-au construit cărările vieţii. Mărul s-a dorit a fi pofta virginităţii. Copacul a devenit coroana rădăcinilor noastre.

  Existenţa omului poate fi, ori un fum care dispare încet în singurătate, ori un foc auto-ucigaş care arde repede şi dispare prin iubire. Existenţa aşezată, este calea de urcuş încet pe munte. Acela care nu a simţit iubirea, nu a văzut întradevăr lumina. Acela care a crezut că a văzut cum culorile pământului se adună-n flori, în dimineţi de răsărit şi de apus, fără a şti ce este unirea prin iubire, nu ştie ce este curcubeul vieţii cu adevărat. Acela care spune că a văzut în bobul de rouă, sclipirea diamantului fără a descrie lumina, din ochii iubirii, nu ştie care-i legământul cerului şi-al pământului, nu ştie ce este legământul luminii şi-al vieţii. Acela care nu a văzut cerul iubirii, nu ştie ce este libertatea. Cel ce-a iubit şi-a ascultat cântecul ei, le-a avut şi văzut pe toate.

  Cobor adânc acolo de unde cu toţii am plecat. Privesc cu ochii minţii cât de aproape pare, acel alt răsărit. Din izvorul nesecat al trupului, încerc să aduc amintiri dinspre începuturi. A fost un dat ca sărutul inimii, nimeni să-l poată judeca. El este deasupra raţiunii. El nu vorbeşte nicio limbă, dar întelege toate limbile pământului. El crează printr-o ea şi-un el, existenţa. Nu cădeam în păcatul iubirii, iubind, pentru că din ea cu toţii am răsărit. Munte fără vale nu poate exista, precum ea fără acel gol, sau în iubire fără plinul ei, nici gândul singurătăţii fără speranţa unirii.

  Din adâncul timpului venim. În ochii şi-n privirile celui iubit, căutăm oceanul primordial al vieţii. Acolo s-au născut semnele noastre de unire pentru fiecare. De aceea ne căutăm pe cărările vieţii. Un EA şi-un EL, unici, am fost daţi pentru unire desăvârşită, dar dacă mărul a fost rupt, raiul a rămas acolo sus, iar noi am căzut jos. Drept preţ de răscumpărare ne-a fost dat să ne căutăm perechea perfectă. Puţini au depus sau depun străduinţă. Mulţi rătăcim pe cărări de timp care nu sunt ale noastre.

  “Te iubesc” este nu numai sărutul inimii, el poate fi sărutul vremii tale, el poate fi cărarea ta de viaţă, poţi fi tu în viitor. Atingerea buzelor fierbinţi, gura încleştată-n unire, atingerea mâinilor, iar degetele fremătând pe rotunjimi şi-n pântec simţind dorinţa vieţii, prin poarta lumii, poate fi o altă revenire din raiul de unde am fost izgoniţi. Nu uita, iubirea nu uită că prin ea transcezi.

  La izvorul vieţii, Evei, dorinţe bat din vremuri când din foc şi apă s-a născut un semn, din unul, apoi din doi, când din cer au coborât fulgere, semnul vieţii. Atunci a dat Domnul începutul pentru omul Adam şi începutul pentru poarta vieţii, Eva, şi fulgerele au încetat. Domnul a construit grădina Edenului, dar Eva nu a respectat legământul, rătăcind în căutare. După mult timp, Maria a primit din nou semnul lui Dumnezeu. S-a născut, el, fiul omului, Hristos. Viaţa curge pe cărări infinite, ascultă tu, cel singuratic, şi fără să ştii ce este iubirea, pentru că nu exişti fără ca să fii în doi, pe lume. Întoarce capul spre viitor, dar spre altul, căci el în nenumărate vieţi a fost trecut şi pentru tine, nu pentru ca să fii singur în lume.

  Mă dezbrac de pielea începutului şi pun pe mine cămaşa iubirii. Întorc sacul cu daruri şi-n restul golului lui, pun truda mea de mâine drept zălog pentru un astăzi, printr-o zi şi-o noapte-n unire. Simt albul trupului şi caut pe harta universului lui, punctul meu şi-al tău. Nudul vieţii explodează în lumina înălţării. Nu arunc căutarea mea în uitarea de ieri, găsindu-te astăzi pe tine. Dacă deschizi poarta lumii, prin unire, vom construi un alt mâine. Nu putem pune împreună suflete, fără un trecut. Trebuie să adunăm, zile unire, fără a uita că prin ele vom avea tăria de a spera oricând că vom mai putea fi.

  * * *
  ........................
  Si daca ati ajuns in final:
  ROST... de Dan Puric
  Cand te desparti din vina ta, încerci o vreme sa te lupti cu
  ireversibilul, îti dai seama ca n-are sens, te lamentezi de forma si
  renunti.
  Cand te desparti din vina celuilalt, ai nevoie de o perioada de timp
  ca sa întelegi ce s-a întamplat. Iei povestea de la capat, pas cu pas
  si te chinui sa pricepi ce n-a fost bine si unde ar fi trebuit ca
  lucrurile sa apuce pe alt drum.
  La fel se întampla si atunci cand te desparti de tara ta.
  Dezamagit, înselat, manios, îndurerat. Nu ti-e usor s-o lasi.
  Tara si mama nu ti le alegi. Te asezi pe celalalt mal al lumii si
  cauti raspunsul: ce s-a întamplat cu tara mea de-am fost nevoit s-o
  parasesc. Romaniei i-a disparut rostul.
  E o tara fara rost, în orice sens vreti voi.
  O tara cu oameni fara rost, cu orase fara rost, cu drumuri fara rost,
  cu bani, muzica, masini si toale fara rost, cu relatii si discutii
  fara rost, cu minciuni si înselatorii care nu duc nicaieri.
  Exista trei mari surse de rost pe lumea asta mare: familia, pamantul
  si credinta.
  Batranii. Romania îi batjocoreste cu sadism de 20 de ani. Îi tine în
  foame si în frig. Sunt umiliti, bruscati de functionari, uitati de
  copii, calcati de masini pe trecerea de pietoni. Sunt scosi la vot, ca
  vitele, momiti cu un kil de ulei sau de malai de care, dinadins, au
  fost privati prin pensii de rahat. Vite slabe, flamande si batute,
  asta au ajuns batranii nostri. Caini tinuti afara iarna, fara macar o
  mana de paie sub ciolane. Dar, ce e cel mai grav, sunt nefolositi. O
  fonoteca vie de experienta si întelepciune a unei generatii care a
  trait atatea grozavii e stearsa de pe banda, ca sa tragem manele
  peste. Fara batrani nu exista familie. Fara batrani nu exista viitor.
  Pamantul. Care pamant? Cine mai e legat de pamant în tara aia? Cine-l
  mai are si cine mai poate rodi ceva din el?
  Majestatea Sa Regele Thailandei sustine un program care se
  intituleaza "Sufficiency Economy", prin care oamenii sunt încurajati
  sa creasca pe langa case tot ce le trebuie: un fruct, o leguma, o
  gaina, un purcel. Foarte inteligent.
  Daca se întampla vreo criza globala de alimente, thailandezii vor
  supravietui fara ajutoare de la tarile "prietene". La noi chestia asta
  se numeste "agricultura de subzistenta" si lui tanti Europa nu-i
  place.
  Tanti Europa vrea ca taranii sa-si cumpere rosiile si soriciul de la
  hypermarketuri frantuzesti si germane, ca d-aia avem UE.
  Cantatul cocosilor dimineata, latratul vesel al lui Grivei, grohaitul
  lui Ghita pana de Ignat, corcodusele furate de la vecini si iazul cu
  salcii si broaste sunt imagini pe care castratii de la Bruxelles nu
  le-au trait, nu le pot întelege si, prin urmare, le califica drept
  niste arhaisme barbare. Sa dispara!
  Din betivii, lenesii si nebunii satului se trag astia care ne conduc
  acum. Neam de neamul lor n-a avut pamant, ca nu erau în stare sa-l
  munceasca. Nu stiu ce înseamna pamantul, cata liniste si cata putere
  îti da, ce povesti îti spune si cat sens aduce fiecarei dimineti si
  fiecarei seri. I-au urat întotdeauna pe cei care se trezeau la 5
  dimineata si plecau la camp cu ciorba în sufertas. Pe toti gangavii si
  pe toti puturosii astia i-au facut comunistii primari, secretari de
  partid, sefi de puscarii sau de camine culturale. Pe toti astia, care
  au neamul îngropat la marginea cimitirului, de mila, de sila,
  crestineste.
  Credinta. O mai poarta doar batranii si taranii, cati mai sunt, cat
  mai sunt. Un strai vechi, cusut cu fir de aur, un strai vechi, greu de
  îmbracat, greu de dat jos, care trebuie împaturit într-un fel anume si
  pus la loc în lada de zestre împreuna cu busuioc, smirna si flori de
  camp. Pus bine, ca poate îl va mai purta cineva. Cand or sa moara
  oamenii astia, o sa-l ia cu ei la cer pe Dumnezeu. Avem, în schimb, o
  varianta moderna de credinta, cu fermoar si arici, prin care ti se vad
  si tatele si portofelul burdusit. Se poarta la nunti, botezuri si
  înmormantari, la alegeri, la inundatii, la sfintiri de sedii si
  aghesmuiri de masini luxoase, la pomenirea eroilor Revolutiei. Se
  accesorizeaza cu cruci facute în graba si cu un "Tatal nostru" spus pe
  jumatate, ca trebuie sa raspunzi la mobil. Scuze, domnu parinte, e
  urgent. Fugim de ceva ca sa ajungem nicaieri.
  Ne vindem pamantul sa faca astia depozite si vile de neam prost pe
  el. Ne sunam bunicii doar de ziua lor, daca au mai prins-o.
  Bisericile se înmultesc, credinciosii se împutineaza, sfintii de pe
  pereti se gandesc serios sa aplice pentru viza de Canada .
  Fetele noastre se prostitueaza pana gasesc un italian batran si cu
  bani, cu care se marita.
  Baietii nostri fura bancomate, joaca la pokere si beau de sting pentru
  ca stiu de la televizor ca fetele noastre vor bani, altfel se
  prostitueaza pana gasesc un italian batran cu care se marita.
  Parintii nostri pleaca sa culeaga capsuni si sa-i spele la cur pe vestici.
  Iar noi facem infarct si cancer pentru multinationalele lor, conduse
  de securistii nostri.
  Suna-ti bunicii, pune o samanta într-un ghiveci si aprinde o
  lumanare pentru vii si pentru morti.
  ..................................

 • Cadou...Incredibil...Glumita...Sfaturi...

  > > > > >> >
  > >asa ceva nu vede oricine > > Fascinanta natura!! > >>>> > >>>>http://www.dumpert.nl/mediabase/656611/d1dfcfe... > >>>> > >>>> > > > > >
  .......................
  Cliquer sur le http en bas et bon spectacle ...

  http://www.larevue.net/spectacles.html
  ...............
  Incredibil
  Ouă false fabricate manufacturier
  În China există şcoli false si chiar clase care predau o varietate de tehnologii de fraudă flagrantă; chiar şi ouăle pot fi fabricate din materiale chimice, care se pot chiar prăji.Acesta este în prezent cel mai popular curs de falsificare.
  Pasul
  1: procurarea de materii prime
  Folosind 7 tipuri de materiale chimice, a se vedea poza de mai jos

  Ouăle false se fac din carbonat de calciu, amidon, răşină, gelatină, alumină şi alte produse chimice.

  Pasul 2: producerea de ouă
  Oul crud se formează în formă plină cam 2/3, se pun clorură de calciu, coloranţi, oul începe să capete forma cunoscută.
  "Gălbenuşul de ou" se formează în matriţa rotundă. Se foloseşte "apă magică", adică clorură de calciu.

  Prin adăugarea unui pigment galben culoarea devine cea de gălbenuş de ou crud ..
  Pasul 3: Forma de ou În matriţă se pune alb brut de ou la nivel de 1/3, la fel ca prima turnare, gălbenuşul de ou se introduce la fel ca găluştele în supă, totul se spală în apă magică, iar jumătatea de ou începe încet să se formeze. Forma de ou se lasă să se usuce 1 oră, iar după spălarea cu apă este gata.
  Pasul 4 Liniile de cuplare a jumătăţilor de ouă se estompează prin cufundare în parafină şi carbonat de calciu, pentru formarea cojii în această soluţie, care se repetă de mai multe ori, până când coaja se întăreşte puţin. După clătirea în apă rece, linia de cuplare se estompează, iar în acest moment oul a căpătat forma finală.

  Coaja tare este formată prin imersarea lor în parafină, apoi se lasă la uscat.
  Da! Oul este gata. Coaja artificială de ou este foarte fragilă şi se sparge uşor, dar cui îi pasă!
  Uită-te cât e de reală

  În timpul prăjirii se formează multe bule mici, dar mulţi oameni nu remarcă diferenţa.
  Oul arată exact la fel, are gust mai bun decât cel adevărat, dar astfel creşte statistica persoanelor cu toxiinfecţii alimentare.

  De ce se falsifică ouăle?
  Din cauza banilor..
  Costul oului fals e de doar 0.55 Yuan/kg, în timp ce ouăle adevărate costă 5.6 Yuan/kg.

  Cazurile de alimente cu probleme şi toxiinfecţii alimentare sunt raportate pe scară largă în China continentală în decursul ultimilor ani. În anul 2001, au existat 185 de cazuri de intoxicaţii alimentare, care afectează aproximativ 15715 de oameni şi cauzând 146 decese. Numărul de cazuri s-a dublat în 2002. În 2003, numărul de cazuri raportate a fost de zece ori mai mult decât în anul 2001, precum şi numărul de persoane care au suferit a fost de 29.660, inclusiv 262 decese Acum, în septembrie 2008, aproape 53.000 de copii chinezi s-au îmbolnăvit din cauză de lapte contrafăcut; 4 au murit.
  ..................
  Un nou stil de tilharie

  Daca conduceti noaptea si vi se arunca oua crude pe parbriz in nici un
  caz sa nu actionati stergatoarele si sa nu stropiti parbrizul cu lichid de parbriz.
  Ouale amestecate cu apa vor crea un strat opac pe parbriz si nu veti mai vedea nimic, chiar si folosind stergatoarele.
  Atunci veti fi obligat sa va opriti si cu mare probabilitate veti fi victima unei tilharii .
  Lasati ouale sa curga pe parbriz fara sa incercati sa-l curatati cu
  stergatoarele si lichid de parbriz. Continuati sa mergeti cu masina
  cit mai departe posibil de locul incidentului.
  Opriti-va numai atunci cind ati ajuns intr-un loc sigur.

  Aruncarea cu oua in parbrizul masinilor care circula noaptea este
  ultima gaselnita folosita de tilhari.
  Acest stil a fost importat din occident !!!!!!!!

  .........................

  Sedinta de partid la legume

  Se ridica delegatul de la Judet :
  "Tovarasi, avem nevoie de propuneri pentru secretarul organizatiei de baza !
  Prima propunere:
  "O propun pe tovarasa Rosia ! E o tovarasa hranitoare, ieftina, iubita de popor, si are si o culoare democratica."
  Obiectie:
  "Da, dar tovarasa Rosia inainte de a fi rosie a fost verde, si-a schimbat culoarea politica, deci nu putem pune baza "...
  A doua propunere:
  "Il propun pe tovarasul Cartof. E un tovaras iubit de popor, cu productie mare la hectar, modest, traieste sub pamant, poate fi folosit in multe feluri ..."
  Obiectie:
  "Da,dar tovarasul Cartof provine din America, tara imperialismului,asa ca..."
  A treia Popunere :
  "O propun pe tovarasa Fasole. E ieftina, face parte din meniul tuturor romanilor, usor de cules ..."
  Obiectie :
  " Da, dar din pacate tovarasa fasole are obiceul sa te vorbeasca pe la spate..."
  A patra propunere:
  "Eu am o propunere imbatabila: tovarasul Morcov. Are o culoare democratica, are o privire agera, traieste modest, sub pamant, si, lucrul cel mai important, nimeni nu poate sa conteste ca acolo unde intra nu se face treaba!"
  Fara obiectii!
  ....................
  *Fiecare meserie are secretul ei. *
  *Iar medicii nu fac nici ei excepţie.*
  *Secretele de sănătate ale medicilor*

  Oncologul:
  ** Ai grijă la greutate!"Majoritatea oamenilor știu că surplusul de greutate sporește riscul de boli cardio vasculare sau diabet, însă grăsimea poate fi și un factor declanșator al cancerului (la sân, la colon, la uter, la pancreas, la esofag, la rinichi, la vezica biliară), întrucât țesuturile grase produc mai mulți hormoni care cresc riscul apariției cancerului", spune dr. Jodie Moffat, dela Institutul de cercetări oncologice din Marea Britanie.

  Medicul de familie:
  ** Ai grijă cu antibioticele!"Dacă iei antibiotic pentru toate bolile, sistemul imunitar nu se va dezvolta corespunzător și nu va mai putea apăra în viitor organismul de diverse infecții. Dacă vorbim despre o infecție minoră, de obicei aceasta trece de la sine, fără ajutor medicamentos. Vor avea grijă anticorpii de ea. Antibioticele se utilizează doar în cazul unor infecții grave, precum pneumonia, de care organismul scapă mai greu de unul singur", spune dr.Clair Rushton, președintele Asociației Medicilor de Familie din Regatul Unit.

  Dermatologul:
  ** Vitamina D îți protejează pielea." Vitamina D este esențială pentru sănătatea pielii. În plus o va menține mai mult timp tânără. Tot ce trebuie să faceți este să o protejați cu o cremă împotriva ultravioletelor și luați Vitamina D. Rugați medicul de familie să vă prescrie doza zilnică necesară", spune dr. Nick Lowe, consultant dermatolog la Clinica Cranley din Londra.

  Ginecologul:
  ** Fă-ți testul Papanicolau până în 25 de an. "Femeile active din punct de vedere sexual trebuie să-și facă prima dată testul Papanicolau până să împlinească 25 de ani. Foarte multe cazuri de cancer în zona genitala pot fi evitate dacă se depistează din vreme vreo problemă", susține Paul Carter, consultant ginecolog la Spitalul St. George,din Londra.

  Nutriționistul:
  ** Mănâncă ciocolată în fiecare zi, ca să fii fericit. "Ciocolata face foarte bine sănătății mintale. Conține serotonină și feniletilamine, două substanțe cu un rol determinant în crearea bunei dispoziții. Acestea se găsesc în mod natural în creier și sunt eliberate în momentul în care suntem fericiți sau îndrăgostiți. Vestea bună e că nici nu trebuie consumată foarte multă, sunt suficiente 30 de grame de ciocolată neagră (70%)", spune dr. Amanda Ellwood, nutriționist la Asociația britanică de nutriție.

  Psihologul:
  ** Îmbrățișează-te în fiecare zi!"Deși mulți nu cred, starea emoțională contribuie din plin la starea de sănătate a întregului organism. Pentru a preîntâmpina depresia și a avea o dispoziție excelentă în fiecare zi nu trebuie să apelați la cine știe ce tratamente medicamentoase. E suficientă o singură îmbrățișare. Contactul fizic este foarte important pentru menținerea unei stări de bine", spuneJones, psiholog și lector la The Open University din Marea Britanie.

  Fizioterapeutul:
  ** Omega 3 și 6 îmbunătățesc sănătatea. Omega 3 și 6 nu fac bine numai creierului, ci întregului organism pentru că au efect antiinflamator. Pentru a vă asigura aportul zilnic necesar trebuie să consumați cel puțin de două ori pe săptămână ulei de pește și să includeți în dietă, nuci și ouă.

  Chirurgul ortoped:
  ** Poartă pantofi cu toc. " Vă vine să credeți sau nu, pentru unele afecțiuni precum durerile de gambă sau tendonite, tocurile înalte sunt remediul. Dați uitării miturile că tocurile fac rău picioarelor. În general, problemele legate de talpa piciorului sau glezne sunt ereditare și n-au nici o legătură cu ce încălțări purtați", spune Ioan Tudor Jones, chirurg ortoped și consultant traumatolog la Clinica de chirurgie ortopedică a spitalului Lister din Londra.

  ORL-istul:
  ** Nu bag niciodată în ureche ceva mai mic decât cotul. "Sună ciudat, dar e o regulă generală. Problemele apar foarte frecvent pentru că oamenii au obiceiul să-și bage în ureche tot felul de chestii pentru a-și curăța ceara (de la bețigașe, la creioane). Ca să evitați deteriorarea ireversibilă a timpanului și a urechii în general nu vă băgați nimic în ureche. Absolut nimic. Ceara e acolo ca să vă protejeze", dr. Paul Darroch, ORL-ist britanic.
  .............
  -
  Bucatarie...
  ALBUS
  - pentru a pastra cateva zile albusurile de ou, turnati deasupra cateva picaturi de apa;
  - albusul oualor de rata nu se foloseste la prajituri, fiind prea gras nu se bate spuma;
  - spuma de albus nu se lichefiaza daca punem in ea zaharul in doua reprize: una cand incepem batutul, cealalta la final;
  - albusul de ou se desparte usor de galbenus, daca oul spart e pus deasupra unui vas, intr-o palnie. Albusul curge in vas, galbenusul ramane intreg.
  - albusul de ou se intareste mai repede daca adaugam in el un praf de sare sau de zahar, sau cateva picaturi de lamaie sau de apa rece;
  - cand bateti albusul de ou, puneti in el o lingura de apa rece, din aceeasi cantitate de oua, va iesi o masa mai mare de albus.
  ALIMENTELE
  - nu se mai lipesc de peretii congelatorului, daca puneti sub ele un covaras pe masura, dintr-o folie de plastic
  ALUATURI
  - cand aluatul cu drojdie a crescut prea mult si nu-l bagam imediat la cuptor, deasupra lui se aseaza o hartie alba, umezita cu apa;
  - aluatul cu drojdie nu se mai lipeste de maini daca e framantat intr-un vas mare si curat, din material plastic;
  - aluatul cu drojdie nu se mai lipeste de maini cand il framantati, daca inainte il ungeti pe deasupra cu putin untdelemn;
  - aluatul de cozonac devine deosebit de fraged daca puneti in el o lingura de otet;
  - aluatul cu drojdie devine deosebit de moale si afanat daca in loc sa preparati drojdia cu lapte, puneti zer;
  - ca sa nu se lipeasca de aluat formele cu care sa taie (stelute, semilune, ovaluri) trebuie de fiecare data inmuiate in faina.
  ANDIVELE
  - isi pierd din amaraciune daca dupa ce le scoatem tulpina tare, le punem in apa amestecata cu lapte.
  BANANE
  - tinute la frigider, bananele se innegresc repede si se inmoaie, cea mai buna conservare a lor: intr-un cos de nuiele, intr-un loc bine aerisit.
  BEREA
  - inceputa isi pastreaza spuma, daca e bine astupata si tinuta in frigider cu gura in jos.
  BRANZA
  - se rade fara sa se sfarame daca inainte de folosinta o puneti pe o hartie, la congelator, vreme de 30 minute;
  - soiurile de branza sfaramicioasa se taie cel mai bine cu un cutit care inainte de intrebuintare a fost trecut prin apa fierbinte;
  - branza se desareaza usor daca se pune in apa, impachetata in hartie alba;
  - branza intarita se inmoaie daca se inveleste intr-un servetel imbibat in vin alb si se pastreza astfel la rece, timp de o ora.
  BORSUL SAU ZEAMA DE VARZA
  - inainte de a fi puse in ciorba, se fierb separat, cu o ceapa.
  BULIONUL DE ROSII
  - se adauga in mancare numai atunci cand legumele sau carnea sunt aproape fierte, astfel ele se "impietresc".
  CACAO AROMATA
  - bauturile cu cacao devin mai groase si mai aromate daca sunt fierte de doua ori.
  CAFEAUA
  - isi intesifica aroma daca dupa macinare o amestecati cu putina sare;
  - capata un gust deosebit daca se pun cateva cristale de sare in apa din ibric, inainte de fierbere;
  - dobandeste o aroma grozava daca puneti in ibric si o bucatica de ciocolata;
  - cafeaua prajita, de calitate buna, are culoarea tutunului - galben-ruginiu. Bobul este mat, aspru la pipait, tare, daca il aruncam pe masa, sare. Cand cafeaua este prea lucioasa, e semn ca a fostunsa cu grasime, ca sa i se mareasca greutatea.
  - capata un gust mai bun daca dupa ce a fiert ii adaugam un praf de sare;
  - cafeaua (pachete) inceputa isi pastreaza mai bine aroma daca este pastrata intr-o cutie de plastic, la frigider.
  CARNEA DE PASARE
  - puii se rumenesc bine daca inainte de a-i scoate de la cuptor ii stopim cu putina bere;
  - inainte de a baga pasarile la fript, ungeti-le cu un strat subtire de zahar praf, friptura se va rumeni frumos si va deveni crocanta, gustul de zahar dispare la fript;
  - daca vreti ca gaina pe care o puneti in supa sa fiarba mai repede, frecati-o bine pe piele cu zahar, se inmoaie imediat;
  - friptura de pasare (gaina, rata, curcan) facuta la cuptor devine foarte crocanta daca in timpul friptului se unge mereu cu bere.
  CARTOFII
  - cartofi pusi la fiert nu mai dau afara din oala daca in apa se adauga o lingura de lapte'
  - cartofi fierti se curata mult mai repede daca imediat dupa ce sunt scosi din apa fierbinte, se clatesc repede in apa rece;
  - cartofi noi se curata foarte usor daca-i tinem inainte in apa rece, amestecata cu o mana de sare gronjoasa, dupa cca 1/2 ora, ii frecam cu un servetel aspru;
  - daca v-au ramas cartofi prajiti de la masa, nu-i aruncati, pusi a doua zi intr-o ciorba, ii vor da un gust deosebit;
  - cartofi din camara nu incoltesc daca se pun langa ei si cateva mere;
  - dupa ce curatam cartofii de coaja, e bine sa-i trecem printr-un jet de apa rece, vor fierbe mai usor si nu se vor farama;
  - ati curatat cartofii si pana sa-i fierbeti s-au inegrit Puneti cateva picaturi de otet in apa in care fierb, cartofi devin albi, iar gustul otetului nu se simnte.
  CASTRAVETII
  - raman mai multa vreme proaspeti daca ii varati cu codita in apa, cam un sfert din castravete trebuie sa fie acoperit, apa trebuie schimbata zilnic;
  - castravetii pentru salata sunt mai buni si gustosi daca dupa curatirea de coaja sunt inmuiati repede in apa care clocoteste;
  - amareala castravetilor poate fi inlaturata daca dupa ce sunt taiati felii, se introduc 10 minute in lapte putin sarat.
  CASCAVALUL
  - nu se usuca daca-l inveliti intr-o panza umeda, inmuiata in apa si otet;
  - puneti-l astfel intr-o cutie inchisa, la frigider.
  CAPSUNILE
  - nu se spala niciodata dupa ce li se rupe codita;
  - astfel, sucul si vitaminele se pierd in apa din vas sau din ghiuveta.
  CARNATII
  -carnatii proaspeti nu crapa la prajit daca ii cufundati mai inainte in apa clocotita si ii tavaliti prin faina.
  CEAIUL
  - va avea o aroma mai puternica daca punem o bucatica de zahar in ceainic, inainte de a turna apa clocotita;
  - nu aruncati niciodata ceaiul sau cafeaua din ceasca, ci varati-le in forma pentru cuburi de gheata din congelator;
  - cand veti dori sa beti ceai sau cafea de la gheata, puneti un cub in bautura proaspat preparata;
  - pentru ca ceaiul sa aiba un gust cat mai bun, respectati urmatoarele principii practicate de japonezi:
  - alegeti un vas de lut sau ceramica smaltuit, care sa fie folosit exclusiv pentru ceai;
  - turnati in el apa clocotita, agitati ca sa se incalzeasca bine interiorul, asteptati un minut si varati continutul;
  - puneti doza de ceai dupa numarul cestilor: o lingurita de ceai la o ceasca, plus una pentru "tea-pot" (cum spun englezii);
  - turnati putina apa clocotita deasupra, acoperiti vasul, lasati sa se infuzeze trei minute, adaugati restul de apa fierbinte si serviti-l imediat, daca ceaiul este prea tare, adaugati apa calda.
  CEAPA
  - cand faceti ceapa prajita, inainte inainte de a pune rotocoalele in ulei incins, tavaliti-le prin faina, devin extrem de fragede si gustoase si nu se ard;
  - ceapa pentru iarna se pastreaza in doua feluri, daca e mai putina, e suficient sa o atarnati in camara, la aer uscat si caldura, sub forma de funie, intr-un cui, daca e mai multa, folositi lazi de scanduri sau cutii de carton, pe fundul carora asterneti un strat de paie, apoi puneti ceapa, apoi iar paie, si tot asa;
  - ceapa nu mai provoaca lacrimi la curatat, daca in apropiere aprindeti o lumanare;
  - neplacuta senzatie de usturime si lacrimare a ochilor produsa de mirosul iute al cepei dispare daca vom curata legum sub un jet de apa rece.
  CHIFTELELE
  - se prajesc intodeauna in ulei bine incins, dar la foc mic;
  - altfel se formeaza o crusta care impiedica patrunderea caldurii in interior si carnea ramane cruda.
  CIORBELE
  - sunt mult mai gustoase daca in loc sa punem legumele sa fiarba impreuna cu carnea, le radem si le calim inainte in putin ulei;
  - ciorba sau mancarea in care ati scapat prea multa sare, se repara usor daca puneti repede inauntru cateva felii de cartof crud, dati-o inca o data in clocot si apoi scoateti afara feliile de cartof.
  CIUPERCILE
  - raman albe daca se picura pe ele, imediat ce au fot curatate, suc de lamaie;
  - in ultima apa in care spalati ciupercile puneti 2 linguri de zeama de lamaie, ele vor ramane albe, frumoase, iar mancarea va dobandi un gust deosebit;
  - verificarea ciupercilor se poate face fie cu un obiect de argint ce se pune in apa in care fieb ciupercile si care, in cazul ciupercilor otravitoare, se inegreste, fie cu patrunjel verde, care se ingalbeneste in prezenta otravii, sau cu jumatate de ceapa care se albastreste, se invineteste sau se innegreste in caz ca ciupercile sunt otravitoare.
  CLATITE
  - aluatul de clatite se leaga mai bine daca e preparat cu o ora inainte de a fi intrebuintat, clatitele ies pufoase, dar si crocante, daca in loc sa puneti lapte sau sifon, adaugati un varf de bicarbonat si un capacel de coniac;
  - pentru a evita lipirea clatitelor de tigaie, se presara putin zahar tos peste uleiul incins;
  - faceti clatite si grasimea din tigaie se aprinde In nici un caz nu trebuie sa suflati in flacara sau sa turnati apa, cel mai bine este sa acoperiti tigaia cu capac, taind astfel sursa de oxigen. Cunoasterea acestei reguli poate preveni un incendiu;
  - clatitele devin mai pufoase daca in loc de apa, in aluat se pune apa minerala.
  COMPOT
  - daca in compotul pe care il pregatim punem imediat dupa ce il luam de la fiert o bucatica de unt, gustul lui devine de 100 de ori mai bun.
  CONOPIDA
  - nu prajiti si nu caliti niciodata conopida in ulei incins, ea se intareste;
  - leguma trebuie fiarta putin in apa si abia apoi tavalita in ulei sau unt incins;
  - conopida ramane frumoasa, alba, daca in apa in care o firbeti adaugati un paharel de lapte.

  CONSERVELE
  - conservele de carne bagate in cutii de metal se scot intregi, daca inainte de a le deschide sunt puse sub un jet de apa fierbinte;
  - observati la cumparare data inscrisa pe hartia care inveleste cutia;
  - nu cumparati conserve care au partea superioara umflata, este o dovada ca sunt vechi;
  - acasa, puteti conserva in locuri uscate si racoroase, iar conservele de sticla, neaparat intr-un loc intunecos;
  - asezati noile conserve pe care le cumparati, in spatele celor care se afla deja pe raft, in felul acesta o sa le respectati "vechimea";
  - o provizie mai mare de conserve trebuie controlata de doua ori pe an;
  - din motive igienice, spalati fiecare conserva, indiferent daca e din sticla, inainte de folosire, cu apa calda, pentru a indeparta eventualele murdarii;
  - daca nu consumati intreaga conserva, puneti restul intr-un vas de sticla acoperit, lasat in metal, continutul se cocleste si devine otravitor.
  COZONACI
  - cozonacul se face pufos daca forma in care e bagat la cuptor se acopera cu o hartie de pegament unsa cu grasime, scoateti-o abia in ultimile 15 minute de copt;
  - cozonacii copti se scot mai usor din forme daca, dupa ce sunt scoase de la cuptor, le puneti cateva clipe pe un stegar inmuiat in apa rece;
  - daca nucile sau stafidele pe care vreti sa le puneti in cozonac sunt varate mai intai la cuptor, ele nu se mai duc la fund in timpul coptului;
  - vreti sa va garnisiti cozonacii cu migdale sau nuci Ca sa nu se desprinda, ungeti usor suprafata cozonacului copt cu putina apa, garnitura nu va mai aluneca;
  - cozonacii care s-au intarit devin iarasi proaspeti daca se invelesc intr-o folie de aluminiu si se baga 20 de minute la cuptor.
  CREME
  - cremele de ciocolata vor fi mai fine, daca veti topi ciocolata intr-o jumatate de ceasca de cafea si nu in apa calda, asa cum se procedeaza in general;
  - multe creme de prajituri cuprind in compozitia lor si faina, la preparare, chiar daca faina e turnata in ploaie, tot se formeaza coclosi, pentru a evita formarea lor, inversam operatia, se pune putin lichid peste faina si se amesteca, apoi alte linguri, pana ce faina curge si poate fi turnata in vasul cu lichid, astfel nu se va mai forma nici un cocolos.
  DROJDIA
  - drojdia proaspata se pastreaza bine daca o presam intr-un vas si o acoperim cu un strat subtire de ulei;
  - tinuta la aer, drojdia de bere se innegreste si se usuca, pentru a ramane la fel de proaspata ca la cumparare, ea trebuie pusa intr-un vas cu faina sau cu sare de bucatarie;
  - drojdia de bere ramane proaspata cateva saptamani daca o presam bine pe fundul unui pahar, pe care-l asezam rasturnat, cu gura in jos, pe o farfurie adanca, ce se tine la frigider;
  - inainte de a pregati aluatul cu drojdie, puneti o bucatica intr-un phar cu apa fierbinte, daca drojdia pluteste, aluatul va dospi, daca se duce la fund, nu mai are putere;
  - iarna drojdia se pune in cantitate dubla la preparatele care o necesita, pentru ca ea sa creasca mai bine, se amesteca cu o lingurita de zahar si se freaca pana ce dobandeste consistenta smantanii.
  DULCEATA
  - jeleurile si dulceturile facute in casa sunt mai bine legate daca jumatate din cantitatea de zahar se incorporeaza la urma, aproape de sfarsitul fiertului;
  - daca puneti dulceata in borcane cu capacfiletat, asezati-le pe rafturile camarii cu gura in jos, veti preveni astfel formarea "florii" de mucegai;
  - dulceata de fructe rosii - fragi, mure, capsuni, zmeura, e mult mai gustoasa daca dupa ce o fierbeti, mai puneti in ea cateva fructe proaspete;
  - gemurile si dulceturile nu se mai inchid la culoare daca in timpul fierberii adaugati pastile cu vitamina C (500 mg/ 0,5l compozitie);
  - daca vreti ca dulceata pe care o pregatiti sa nu mai faca nesuferita pojghita de mucegai, legati borcanele, imediat dupa umplere, cu capul in jos.
  FASOLEA
  - amatorii de fasole verde trebuie sa o cumpere proaspata si sa o gateasca imediat, tinta la frigider mai mult de doua zile, ea devine toxica si provoaca indigestii carora, adesea, nu li se banuieste cauza;
  - fasolea uscata trebuie pusa intodeauna la inmuiat de seara in apa rece, a doua zi, inainte de a fi pusa la fiert, apa se arunca si se pune alta curata.
  FRUCTELE
  - curatate de coaja si taiate bucati isi schimba foarte repede culoarea, puneti-le intr-un vas cu apa cu 2-3 linguri de suc de lamaie, asa vor ramane proaspete la culoare, pana ce la veti pune in salate, compoturi sau pprajituri;
  - fructele sau ouale inghetate isi recapata valuarea alimentara daca se pun intr-un vas cu apa rece in care s-au adaugat 1-2 lingurite de sare, se lasa pana se dezgheata;
  - fructele uscate (prune, caise, piersici, mere si pere) se umfla mai repede dupa ce le-am pus in apa, la inmuiat,daca adaugam in ea o lingurita de drojdie de bere;
  - pentru a feri fructele de putrezire in vasul in care stau, puneti printre ele doi-trei catei de usturoi.
  GALBENUSUL
  - galbenusul de ou poate fi tinut doua zile daca e pus intr-o cana si este acoperit cu apa rece;
  - galbenusul de ou cu care se drege ciorba, trebuie frecat separat, intr-un castron, cu putina ciorba fierbinte, daca il amestecam cu ciorba rece, el ramane crud, fara gust si urat la vedere, dand o ciorba indigesta;
  - daca aveti nevoie doar de albus si vreti ca galbenusul neconsumat sa ramana proaspat si neantarit, procedati in felul urmator: intepati oul la ambele capate cu ajutorul unui ac, suflati printr-o gaurica, pana cand tot albusul iese afara prin celalalt orificiu, galbenusul ramas in coaja se pastreaza la frigider zile intregi, proaspat, fara a se intari.
  GALUSTILE
  - galustile de gris din supa devin mai pufoase si mai gustoase daca se pune in compozitie putin praf de copt.
  LAPTELE
  - nu se prinde pe fundul oalei daca inainte de fierbere clatiti vasul cu apa rece sau il ungeti cu unt;
  - nu fierbeti niciodata laptele mai mult de trei minute, substantele hranitoare din el se distrug;
  - laptele acru se poate prepara si in casa, adaugand in lapte nefiert putin suc de lamaie;
  - amestecati laptele acru cu apa minerala, devine si mai gustos;
  - cand afar e cald, laptele nu se strica asa de repede, daca la fiert se adauga o lingurita de zahar la 1 litru de lapte;
  - cand laptele se branzeste la fiert, nu-l strecurati, lasati-l catva timp pe aragaz, pana se desprinde branza de zer, strecurati continutul printr-un tifon, pe care apoi legati-l de o lingura de lemn, deasupra unui vas, se lasa la scurs, se obtine o branza gustoasa, asemanatoare cu urda.
  LAMAI
  - pentru a conserva lamaile timp de mai multe saptamani, puneti-le intr-un vas de pamant umplut cu apa rece, pe care o veti schimba zilnic;
  - lamaile trebuiesc oparite inainte de intrebuintare, dau mai mult suc;
  - o jumatate de lamaie asezata cu partea taiata pe o farfuriuta cu sare rezista zile intregi fara a-si pierde sucul si prospetime, la folosire se spala;
  - ati folosit coaja lamailor la prajitura si vreti ca sucul lor sa dureze mai mult Puneti-le, asa decojite cum sunt, in apa putin sarata.
  LEGUMELE
  - cand sunt gatite, legumele inghetate in congelator trebuie puse direct in apa clocotita pentru a-si pastra valorile nutritive, nu le dezghetati, deci, inainte de a le prepara;
  - curatati si spalati legumele numai inainte de preparare, astfel isi pierd toate vitaminele;
  - trebuie fierte in apa sarata, dar numai atat cat lichidul sa le acopere, belsugul de apa spala substantele hranitoare;
  - legumele care cresc la suprafata pamantului se pun la fiert in apa clocotita, iar cele care cresc in pamant se pun in apa rece;
  - legumele verzi se fierb intodeauna in apa sarata care a dat 2-3 clocote, in timpul fierberii, vasul trebuie sa ramana acoperit, e o conditie obligatorie pentru ca legumele sa ramana verzi la culoare si sa-si pastreze gustul nealterat;
  - legumele uscate trebuiesc tinute inainte de a fi gatite in apa rece sau mai bine in apa de ploaie, se pun la foc cu apa rece, sarea se pune la urma, cand bobul se desface din coaja;
  - pastrati legumele numai in cutii de lemn sau carton, in plastic nu pot sa respire si-si pierd aroma;
  - cand preparati o salata de legume, nu puneti uleiul in emulsie decat dupa ce ati amestecat bine otetul, sarea si piperul, sarea nu se dizolva in ulei;
  - spalati legumele si zarzavaturile in apa sarata, in modul acesta, indepartati sigur insectele, ouale si viermii ascunsi in ele si care sunt greu de vazut.
  MAIONEZA
  - daca vreti sa folositi moioneza ramasa la frigider, inainte de a o pune in salate, adaugati in ea o lingura de apa fierbinte, va fi ca proaspata;
  - maioneza va reusi fara nici un cusur daca toate ingredientele vor avea aceeasi temperatura;
  - vreti sa va reuseasca intodeauna maioneza procedati in felul urmator: un galbenus foarte proaspatsi bine despartit de albus se pune intr-o farfurie adanca, acoperindu-l cu putina sare si cateva picaturi de otet, se lasa astfel cateva minute, otetul incheaga usor galbenusul pe care il desfaceti cu lingura de lemn, amestecati un minut, pana vedeti ca galbenusul prinde a se intari, atunci adaugati treptat ulei, frecand in aceasi directie cu o lingura de lemn, in cateva minute, maioneza se ingroasa, acum puteti turna ulei fara teama ca maioneza se taie;
  - cum se repara maioneza taiata Scoateti o lingura de maioneza taiata intr-un castron separat, picurati incet in ea, frecand tot timpul, o lingura de apa calda, pana cand incepe sa se lege, se adauga apoi, putin cate putin, restul de maioneza taiata;
  - o lingura de apa fierbinte pusa in maioneza la sfarsit, cand e gata, o face sa fie mai uleioasa si sa se incorporeze mai bine in salate, in plus, ea tine mai multe zile, fara sa-si schimbe compozitia.
  MASLINE
  - dupa ce scoateti maslinele din ulei, tineti-le un sfert de ora in apa clocotita, se vor fragezi si gustul lor se va accentua;
  - maslinele din borcan rezista mai mult daca in lichidul care le acopera se pune o felie subtire de lamaie.
  MIEREA DE ALBINE
  - nu se mai lipeste de lingura daca inainte de folosire o inmuiati repede in ulei;
  - daca vreti sa faceti prajituri cu miere de albine si ea s-a cristalizat in borcan, puneti-l intr-un vas cu apa, pe soba, la circa 40 de grade, mierea se inmoaie in borcan, la fel se procedeaza si cu dulceata zaharisita;
  - calitatea mierii de albine se verifica cu ajutorul unui varf de creion chimic, daca acesta se dizolva si coloreaza mierea, inseamna ca ea este falsificata.
  MIRODENII
  - Anasonul vine din Egipt, Mexic sau Spania si este extras din fructele de anason stelat, anasonul da un gust mai fin mancarurilor pe baza de ciperci si peste;
  - Coriandrul provine din India si Sri Lanka , se foloseste la fripturi si vanat;
  - Cuisoarele provin din estul Indiei si Madagascar , se folosesc la sosuri si prajituri;
  - Chimbirul este importat din Asia si America de Sud, fragezeste mancarurile din carne;
  - Kardamomul este importat de obicei din India , face parte din aceeasi familie cu ghimbirul, se foloseste la condimentarea preparatelor pe baza de carne;
  - Nucusoara este fructul nucului tamaios si provine din Indonezia si Sri Lanka , se pune in salate si mancaruri cu carne, nu folositi nucusoara mai veche de un an, pot aparea tot felul de micoze periculoase;
  - Scortisoara vine mai ales din Sri Lanka , se foloseste la sosuri si prajituri, batoanele de scortisoara sunt mult mai aromate decat praful;
  - Sofranul se cultiva in zona Marii Mediterane si in special in Spania, se pune in orez si in cozonac pentru a le da o culoare galbena-aurie.
  MORCOVII
  - se curata mai usor daca inainte de operatie sunt bagati vreme de 5 minute in apa clocotita, iar apoi sunt clatiti cu apa rece;
  - cumparati morcovii fara frunzele verzi, ele absorb umezeala din radacina carotelor, iar acestia devin seci.
  NUCILE
  - nucile uscate pot fi transformate in nuci proaspete daca le introduceti intr-un borcan cu apa, in care ati dizolvat o lingura de sare, dupa 5-6 zile se pot consuma, sunt ca atunci cand le culegeti din pom;
  - daca nucile nu sunt bine pastrate, mucegaiesc, cel mai bine e sa le pastram intr-un ciur de faina sau intr-o plasa cu ochiuri stamte, asezate cat mai aproape de geam;
  - nucile vor fi decorticate foarte usor, fara sa fi zdrobite, daca le lasam la inmuiat peste noapte in apa indulcita;
  - nucile pentru creme, glazuri sau umpluturi nu se piseaza in piulite, pentru ca devin uleioase, ele trebuie date prin masina de tocat nuci sau prin masina de tocat carne.
  OREZUL
  - are un gust deosebit daca inainte de a-l fierbe il clatiti in putina grasime (unt);
  - orezul nu mai este atacat d gargarite, daca in cutia in care este tinut se pun cativa catei de usturoi necuratati;
  - cu cateva picaturi de lamaie adaugate in apa in care fierbe orezul, acesta devine alb ca zapada;
  - orezul este delicios daca il amestecati, dupa ce a fiert, cu o jumatate de pahar de iaurt si mai picurati deasupra si putin suc de lamaie;
  - o lingurita de suc de lamaie adaugat in apa in care se spala orezul, il face mai alb si impiedica boabele sa se lipeasca intre ele la fiert;
  - budinca de orez va fi mai pufoasa daca in lapte veti adauga si doua linguri de gris.
  OUALE
  - ouale cu coaja crapata se pot fierbe, daca le inveliti in folie de aluminiu;
  - ouale proaspete se aleg in urmatorul fel: oul proaspat e mai transparent la mijloc decat la capete, daca punem un ou intr-un vas cu apa si el cade la fund, e proaspat, daca pluteste e vechi;
  - ouale fierbinti, fierte tari, nu se mai lipesc la taiat de lama cutitului, daca inainte de folosire, acesta se inmoaie in apa fierbinte;
  - coaja oualor nu mai crapa la fiert daca in apa din vas puneti o lingura de otet, iar inainte de a baga ouale, le intepati la varf cu un ac;
  - ouale se pot pastra timp indelungat in bune conditii daca li se unge coaja cu albus de ou;
  - spalarea oualor murdare indeparteaza stratul protector care se depune pe ele inca de la formare, ouale curate se strica mai repede si iau usor mirosurile din frigider;
  - ouale de rata nu se intrebuinteaza la prajituri, albusul lor e gras si nu se bate spuma.
  PASTELE FAINOASE
  - nu se pun in supe de la inceput, lasate in ele o vreme indelungata, le schimba gustul, se umfla prea tare si devin neplacute la gust, pastele se fierb separat, in apa sarata, se strecoara, se limpezesc cu apa rece, apoi se adauga la supa si se lasa sa mai dea intr-un clocot;
  - puneti o lingurita de unt si sare in apa in care fierbeti pastele fainoase, nu se va mai forma spuma, iar pastele nu se vor lipi de vas;
  - pastele fainoase primesc un gust foarte bun, daca prajiti in tigaie bucatele mici de paine, pe care apoi le amestecati cu macaroanele sau taieteii bine scursi de apa, dar cat sunt inca fierbinti.
  PATRUNJELUL
  - ca sa ramana proaspat si aromat, patrunjelul verde nu trebuie tinut intr-un borcan cu apa, ci intre doua farfurii adanci;
  - inainte de a toca patrunjelul, inmuiati-l scurt in apa fierbinte, se toaca mai usor si gustul i se accentueaza;
  - patrunjelul verde, tocat marunt, amestecat cu ulei, sare si cateva picaturi de lamaie, se pune intr-un borcan mic, legat la gura pentru ca aromele sa nu se evapore, un sandvici cu unt, garnisit cu o lingurita din acest amestec, are gust placut si va asigura toate vitaminele de care aveti nevoie peste zi.
  PAINEA
  - se pastreaza foarte bine daca imediat dupa ce o cumparam, o taiem felii, o punem intr-o punga de plastic si o bagam in frigider, scoateti-o cu cateva minute inainte de a o pune pe masa si veti manca paine proaspata;
  - un mar pus in cutia de paine impiedica uscarea acesteia;
  - painea proaspata trebuie taiata cu un cutit incalzit in foc, atunci nu se mai sfarama atat de rau;
  - painea veche devine iar proaspata daca o ungem cu putina apa si o bagam cateva minute la cuptor.
  PIUREUL DE CARTOFI
  - dobandeste un gust excelent daca atunci cand e gata, adaugati in el 2-3 linguri de frisca;
  - daca alaturi de cartofii pe care ii puneti la fier adaugati si bucatele de ceapa, nu doar capiureul va deveni mai gustos, dar va deveni mai pufos, iar daca vreti sa dati lovitura, adaugati la urma o lingura de branza rasa;
  - pentru ca piureul de cartofi sa fie alb si pufos, ii adaugam la sfarsit un albus de ou batut spuma;
  - cartofii vechi dobandesc un gust deosebit cand ii faceti piure, daca ii fierbeti cu 1-2 foi de dafin sau telina.
  PRAJITURILE
  - sunt mult mai gustoase daca tava in care le coacem se unge cu unt;
  - pentru a-si pastra aroma si fragezimea, prajiturile uscate de casa se pastreaza cel mai bine in cutii din carton, asternute pe fund cu hartie curata;
  - puneti prajiturile intarite intr-o cutie de plastic, impreuna cu un mar, peste cateva zile vor fi ca proaspete;
  - nu se ard deasupra atunci cand sunt in cuptor daca, pe la jumatatea coptului, se aseaza peste ele o hartie alba, groasa, unsa cu unt sau ulei;
  - cand puneti rahat sau stafide in prajituri, dati-le mai intai prin faina, se vor incorpora uniform in aluat.
  ROSIILE
  - se intaresc daca se tin 2-3 ore in apa sarata (un pumn de sare la un litru de apa);
  - rosiile moi devin iarasi tari daca sunt lasate vreme de 15 minute in apa rece, de la frigider;
  - rosiile se curata mai usor de coaja daca sunt scufundate in apa care clocoteste.
  SALAMUL
  - se pastreaza proaspat daca se unge cu unt pe partea taiata;
  - soiurile de salam cu pielita uscata, care se desprinde greu trebuie inmuiate o jumatate de minut in apa rece, se vor curata extrem de usor;
  - vreti ca salamul sa reziste mai multa vreme la frigider Inveliti-l complect intr-o foita de aluminiu pentru menaj.
  SARMALELE
  - adaugati la prepararea sarmalelor de post 200- 300 g nuci pisate si asteptati, felicitarile nu vor intarzia sa apara.
  SOSURILE
  - sosurile in care adaugati patrunjel vor fi mai parfumate daca inainte de a-l toca, tineti patrunjelul 10 minute in putina apa calda, pe care o adaugati in sos odata cu patrunjelul tocat;
  - sosul de la fripturi devine cu mult mai gustos daca puneti in el o felie de mar si mult mai parfumat daca la urma adaugati un fir de praf de cafea;
  - daca puneti iaurt in sosurile fierbinti, lucrul acesta trebuie facut la sfarsit, sosul nu mai are voie sa clocoteasca astfel se taie;
  - vinul alb din sosuri poate fi inlocuit cu 2 lingurite de zahar dizolvat in otet;
  - in sosurile pe baza de faina, folositi in locul apei, laptele, le da un gust de o mie de ori mai bun.
  SNITELELE
  - devin extrem de gustoase si crocante, daca in loc sa folositi pesmet, le tavaliti prin fulgi de porumb;
  - crusta snitelelor si a carnii de pasare gatita pane` devine extrem de delicata si de crocanta daca in compozitia prin care se tavalesc adaugati un varf de cutit de praf de copt;
  - cand bateti carnea pentru snitele sau fripturi, fundul de lemn sa nu fie uscat, pentru ca absoarbe tot sucul, umeziti-l putin, inainte de a-l intrebuinta;
  - pentru ca invelisul de ou si faina al snitelelor sa nu lipseasca din tigaie, puneti in oul pe care il bateti cateva picaturi de ulei.
  ULEIUL
  - uleiul in care se prajesc cartofii nu-si modifica culoarea si se va putea folosi de mai multe ori, daca in vasul unde se pastreaza se pune o coaja de ou;
  - uleiul pastrat mai multa vreme nu va rancezi niciodata daca in sticla se baga o bucatica de zahar;
  - pentru ca uleiul sa nu rancezeasca, puneti un praf de sare in sticla inceputa;
  - cand vrem sa prajim ceva, punem in tigaie mai intai o jumatate de varf de cutit de sare, uleiul nu va mai sari in stropi pe plita.
  UNTUL
  - pus la prajit nu se arde usor daca i se adauga o lingurita de ulei;
  - untul pentru prajituri, care urmeaza sa fie frecat spuma, trebuie mai intai taiat bucatele si pus intr-un castron introdus pentru cateva minute in apa calda;
  - untul ranced devine comestibil daca il punem intr-o oala si turnam peste el lapte dulce, il frecam catva timp cu o lingura de lemn, apoi stoarcem laptele si clatim in doua ape untul, devine ca proaspat;
  - multe carti de bucate contin expresia "unt clarificat", el se foloseste atat la mancaruri, cat si la prajituri si este untul topit pe foc mic, apoi strecurat, este cea mai rafinata si gustoasa garsime de menaj.

  USTUROI
  - cateii de usturoi curatati nu se usuca daca sunt pastrati in ulei, in plus, uleiul dobandeste o aroma placuta de usturoi si poate fi folosit mai apoi la prepararea fripturilor;
  - ca sa fie digerat mai usor, inainte de a fi consumat, usturoiul trebuie lasat doua ore in apa rece;
  - cateii de usturoi trebuie tinuti 15 minute in apa rece inainte de a-i curata, cojile se curata mult mai usor;
  - daca va place aroma de usturoi, dar nu puteti sa-l mancati din cauza ca aveti arsuri la stomac, procedati in felul urmator: ungeti cu usturoi vasul in care urmeaza sa puneti salata, apoi puneti in el legumele respective, vor avea aroma fara sa va doara stomacul.
  VARZA
  - gatiti intodeauna varza cu untura, caliti-o putin in unsoarea incinsa, puneti putina apa, lasati-o sa se inmoaie pe foc mic, e mult mai gustoasa decat atunci cand este gatita cu ulei.
  VARZA ACRA
  - varza nu se acreste prea tare, daca in vasul unde e conservata se introduce o bucata de lemn de mestecam bine spalata;
  - nu spalati niciodata varza acra inainte de a o gati, isi pierde toate substantele nutritive, adevarate medicamente;
  - varza foarte acra se imblanzeste, la gust, daca adaugati la fiert, in mancare, cateva bucatele de cartofi cruzi.
  VERDETURI
  - patrunjelul, mararul, tarhonul si leusteanul uscte isi pastreaza mai bine culoarea si aroma daca sunt tinute in borcane de culoare inchisa, verdeturile se usuca foarte bine si repede in cuptor;
  - nu taiati niciodata verdeturile pe un fund de lemn, sucul aromat este imediat absorbit de scandura uscata, e preferabil sa taiati mararul si patrunjelul pe o farfurie intinsa de portelan.

  .........................

  Am primit acest scurt filmulet cu Bucurestiul anului 1938, pentru ca politistul are pe mana stanga panglica neagra, era anul doliului dupa Regina Maria....
  Vi-l trimit si voua cu speranta ca va va placea, caci merita cele 2-3 minute pe care le veti pierde.
  Intr-adevar, datarea din 1938 pare exacta...blocul Carlton nefiind inca construit...

  http://www.youtube.com/embed/oC074zjlmGQ
  .......................
  Toma Caragiu....n-ai pe cineva?...

  http://www.youtube.com/watch?v=ESZ4EhwKIlA

  ..................................

 • Despre BUNICI si NEPOTI...

  Copii vostrii nu sunt
  copii vostrii.
  Sunt fiii si fiicele chemarii
  vietii la viata,
  Vin prin voi,dar nu din voi.
  Si chiar daca sunt alaturi
  de voi,nu va apartin.
  Puteti sa le daruiti
  dragostea,dar
  nu si gandurile voastre.
  Caci ei au propriile lor ganduri.

  KHALIL GIBRAN
  ..................
  Cand vorbim de copilarie, gandul ne poarta uneori catre amintirea bunicilor.
  Din cate sarbatori exista in calendare, nici una nu le este dedicata bunicilor. Sunt prea umili, sarmanii, ca sa fie sarbatoriti. Prea modesti. Devotamentul lor gratuit ni se pare firesc. Duiosia lor - depasita. Stangacia lor - comica. Lacrimile - exasperante. Numai atunci cand dispar, amintirea si remuscarile noastre ii inconjoara cu aureole si ii transforma in "sfinti".

  ...
  Cine altcineva le mai ofera neconditionat atata dragoste, rabdare si siguranta, in afara de parinti, bineinteles? Cine le mai poate spune povesti atat de interesante despre vremurile strabunicilor, despre traditiile de familie, despre rudele cele mai indepartate?
  ...
  Bunicii sunt acele fiinte minunate care ne-au vegheat in perioada copilariei si ne-au modelat spiritul. Experienta lor este foarte pretioasa, confruntarile lor cu viata ne emotioneaza, blandetea si rabdarea lor ne fac mai buni.
  ...................
  Câţi bunici am?

  Tată, de ce toţi copiii
  Au bunici mai mulţi ca mine?
  Oare eu n-am fost cuminte
  Sau nu ştiu să număr bine?
  O stea pe cer

  "Bunica mea poarta un nume de basm: Cadria. Ea este acum departe si parca o vad langa fereastra, cautand in zare chipurile noastre. Imi place sa stau printre lucrurile ei care miros asa de frumos... Imi place sa-i aud vocea. Cat voi trai o sa ma gandesc la bunica mea ca la un astru minunat care a vegheat raiul copilariei mele. Sper ca apusul ei sa fie cat mai tarziu." (Ersen)
  .........................

  Va e frica de batranete ?

  ,, AR TREBUI SA NE NASTEM BATRANI SI SA TOT INTINERIM ,, spunea Eugen Ionesco .

  Sa nu uitam ca la batranete omul este cel mai intelept . Are o experienta si un bagaj de cunostinte dobandite de-a lungul vietii . Nu degeaba se spune : ,, DA-MI , DOAMNE , MINTEA CEA DE PE URMA ! ,,.

  Ar trebui sa fie cea mai fericita perioada a vietii .Sa te bucuri de roadele stradaniei tale . Dupa o viata de munca , a sosit timpul sa te relaxezi si sa te bucuri de copii , pe care i-ai ajutat sa se realizeze , si de nepoti ; pentru bunici , sa fie . langa nepoti este o fericire , uita o parte din anii lor alaturi de micuti , si este un prilej sa ajute la educatia celor mici cu puterea intelepciunii pe care au acumulat-o .

  Sanatatea mintii trebuie pastrata prin exercitiu mintal . Faceti mult rebus , daca va place , regasiti placerea de a citi cate putin in fiecare zi , in fiecare seara faceti o trecere in revista a intamplarilor zilei ,si de ce nu , faceti partasa si constiinta la aceasta trecere in revista in ceea ce priveste faptele voastre . Si incercati terapia prin muzica , si chiar prin dans , caci sufletul ramane tanar pana la sfarsit si vibreaza la mesajul de viata al muzicii si dansului . Este suficient sa lasam sufletul sa zboare pe aripile muzicii !

  Si , nu uitati ca , unii oameni si-au aratat talentul si vocatia de-abia la batranete , cand , eliberati de incorsetarea obligatiilor vietii , s-au lasat pe aripile fanteziei sau , s-au dedicat studiului foarte serios , creand opere memorabile sau facand descoperiri epocale. ! Chiar si Creatorul este , in acceptiunea umana , un batran intelept , dornic sa creeze ceva nou .Impliniti-va visele ! Este o vreme minunata pentru a lasa ceva in urma ta !

  Si , pentru unii , este vremea regasirii spirituale . Impacati-va cel putin acum cu Divinitatea , pe care in valtorile vietii ati pierdut-o , oricare ar fi aceea .Va veti regasi linistea sufleteasca .

  LA MULTI ANI !
  ...................
  Azi mi-a povestit mămica
  De bunicul de la ţară
  Că-i plecat în cer şi poate
  Doar în vis o să apară!

  Stau şi mă întreb adesea
  Chiar de sunt cam mititel
  Oare-o fi ştiind bunicul
  Că mai are-un nepoţel?
  ...................
  Amintirea bunicilor este una din cele mai frumoase amintiri cu care ramanem, pentru ca ei sunt de fapt simbolul copilariei fericite, alaturi de persoane dragi care au grija de tine si te iubesc neconditionat.

  Un vechi proverb spune: Cine nu are batrani sa-si cumpere. Intelepciunea bunicilor, experienta lor de viata sunt nepretuite. Bunicii ofera familiei dragostea lor, bunavointa, sprijinul, fara sa ceara nimic in schimb, poate doar un gest, o vorba tandra si putina protectie.

  Bunicii sunt acele fiinte minunate care ne-au vegheat in perioada copilariei si ne-au modelat spiritul. Experienta lor de viata si dragostea plina de duiosie pe care o revarsa asupra nepotilor este foarte pretioasa. Intelegerea si confruntarile lor cu viata ne imbogatesc cunostintele, blandetea si rabdarea lor ne fac mai buni.
  ..............
  De la nepoti pentru bunici
  La multi ani, dragii nostri!

  Doar nepotii crescuti si de bunici cunosc cat de importanta este contributia voastra in viata lor. Toata acea iubire imensa si neconditionata, toata libertatea pe care ne-ati oferit-o de a face ce vrem si toata grija pe care ne-ati acordat-o - acestea au intregit sufletele noastre si le-au umplut de cea mai gingasa iubire.
  Pentru acestea si pentru faptul ca sunteti bunicii nostri dragi, va multumim.

  Sa fiti sanatosi si mereu aproape de noi!

  Ai vostri, nepoti
  ................
  Bunica

  Cu parul nins, cu ochii mici
  Si calzi de duioşie,
  Aieve parc-o vad aici
  Icoana firavei bunici
  Din frageda-mi pruncie.

  Torcea, torcea, fus dupa fus.
  Din zori şi pâna-n seara;
  Cu furca-n brâu, cu gândul dus,
  Era frumoasa de nespus
  în portu-i de la ţară...

  Căta la noi asa de blând,
  Senină si tăcută;
  Doar suspina din când în când
  La amintirea vreunui gând
  Din viaţa ei trecută.

  De câte ori priveam la ea,
  Cu dor mi-aduc aminte
  Sfiala ce mă cuprindea,
  Asemuind-o-n mintea mea
  Duminicii preasfinte...

  poezie de Şt.O. Iosif
  ......................

  Amintirile unui nepot

  Copil fiind, mi-aduc aminte,
  Cum la bunicii de la ţară
  Am învăţat să fiu cuminte,
  Să nu-mi fac neamul de ocară.

  Bunica mea m-a învăţat
  Să cred în bunul Dumnezeu.
  Eu nici acum nu am uitat
  Cum mă alinta bunicul meu.

  M-au învăţat ce este viaţa,
  Cum să muncesc, cum să trăiesc.
  M-au învăţat cum dimineaţa,
  În zori de zi să mă trezesc.

  Nici de la joc nu m-au oprit.
  Am alergat şi am zburdat.
  Iar când am fost prea obosit,
  O carte-n mână ei mi-au dat.

  Frumoasă e copilăria
  Petrecută la bunici.
  Împarţi toată bucuria,
  Cu cei mari şi cu cei mici.

  Ce n-as da să se repete
  Viaţa noastră de copii.
  Rămânem doar cu regrete
  Şi trăim din amintiri!

  poezie de Dumitru Delcă
  ....................
  Relatia dintre bunici si nepoti

  De cele mai multe ori, intram in contact cu situatii conflictuale, mai ales cu cele in care parintii si bunicii au opinii diferite in privinta copilului, a cresterii si educarii lui. Parintii sunt suparati pe bunici ca sunt prea cicalitori si fac "ca pe vremea lor". Bunicii incearca sa-i invete pe actualii parinti "cum se face". Uneori din aceste conflicte, apar chiar dispute pentru copil.

  "Cine il creste mai bine?", "Cu cine mananca mai mult?" sunt doar cateva exemple. Sigur ca ascultandu-I vedem ca fiecare are dreptate doar ca rareori isi dau seama de miza care exista. Este adesea o lupta pentru suprematie, este alteori dorinta de a repara greseli din trecut, este si o dorinta a actualilor parinti de a fi autonomi si as creste copilul asa cum ar fi vrut ei insisi sa fie crescuti. Concurenta dintre parinti si bunic, este pe cat de des intalnita, pe atat de daunatoare copiilor.

  Stim teoretic cu totii ca bunicii nu sunt parintii nepotilor ci parintii parintilor. Cu toate acestae, parintii pot simti ca proprii lor parinti vor sa le "fure" copilul si sa-l creasca ei asa cum vor. Asta din cauza criticilor si sfaturilor pe care le aud sau din cauza propriei lor neincrederi in capacitatea de a fi un "parinte bun".

  Aceste conflicte si tensiuni, pot duce la dezorientarea copilului pe care atat cuplul de parinti cat si cuplul de bunici incearca sa-l atraga de partea sa. Pe de alta parte, niciunii dintre ei nu vor avea o relatie autentica cu copilul atat timp cat sunt ocupati sa fie "mai…" decat ceilalti sau sa demonstreze ca "e mai bina ca ei".

  Alte familii sunt lipsite de bunici, fie pentru ca ei nu mai traiesc, fie pentru ca sunt intr-o localitate indepartata sau in alta tara. Acesti copii nu-si cunosc bunicii si au o legatura slaba cu trecutul lor, nu cunosc intamplari de demult, numele rudelor, obiceiuri vechi, nu stiu mai nimic despr ecand erau parintii lor mici.

  Cei care au bunici in preajma sau care ii viziteaza in localitatile in care locuiesc pot avea sansa sa beneficieze de experiente unice si de neuitat. "Casa bunicilor", "la tara la bunici", obiceiurile de acolo, sifonierul bunicii sau carile vechi din biblioteca, povestile de demult, felurile de mancare, care si mai cate lucruri complet diferite de cele pe care parintii lor le pot oferi. Daca bunicii si-au iubit proprii copii, inseamna ca au incredere in ei si in capacitatea lor de a fi "parinti buni".

  Inseamna ca vor respecta deciziile lor in privinta cresterii copiilor si nu vor incerca sa-si impuna propriul punct de vedere si vor gasi alte lucruri pe care sa le ofere in calitate de bunici nepotilor. In asa fel, ei nu vor intra in conflict si copilul va reusi sa cunoasca ambele generatii cu ce au ele caracteristic si va reusi sa profite atat de parintii lui cat si de bunici.

  Psiholog Anca Pietraru
  .............................
  Mai au copiii din ziua de azi nevoie de bunici?

  Mai au copiii din ziua de azi nevoie de bunici?Foto: psychologytoday.com

  Relatiile nepotilor cu bunicii raman de nepretuit, oricat de mult s-ar schimba vremurile. Bunicii sunt modele in viata pentru cei mici si un ajutor de nadejde, in perioade grele, pentru parinti.

  Influenta pe care ei o pot avea in viata unei familii, atat asupra copiilor mici, cat si asupra "celor mari" poate fi covarsitoare, deseori canalizand mersul lucrurilor in directia cea buna.

  De aceea este mare pacat ca, in ziua de azi, tot mai multe tinere familii rup relatiile cu cei care i-au adus pe lume si de la care ar avea atatea de invatat, uitand de bunici si preferand sa angajeze bone si sa isi petreaca sarbatorile alaturi de straini, in statiuni la moda.
  .......................
  Avantajele de-a avea niste bunici implicati sunt nepretuite.!

  1. Sunt intotdeauna diponibili pentru o excursie inopinanta. Fie ca e vorba de o vizita la zoo, de o iesire la munte sau o plimbare la muzeu, pot sa petreaca mai mult timp cu micutii decat o fac parintii. Unde mai pui ca asa vei avea si tu mai mult timp pentru tine.

  2. Stiu o gramada de povesti. Unele sunt chiar adevarate!

  3. Nu le e teama sa se copilareasca. Daca cel mic a confectionat o masca sau o palarie caraghioasa, ei sunt primii care le vor proba. Bunicii stiu mai bine ca oricine sa intre in jocul copiilor.

  4. Cand sunt impreuna, nu-si grabesc nepotii ca sa nu intarzie la serviciu (la bunici ne referim!). Copiii adora sa fie lasati sa faca lucrurile in ritmul lor.

  5. Sunt cei mai buni spectatori. Cand strengarii invata o poezie noua, un dans caraghios sau canta prima oara la vioara, bunicii asculta seriosi si, la final, aplauda cu putere!

  6. Sunt inconjurati de cele mai dragute animalute. Fie au un catelus nazdravan, fie un papagal pe care numai ei stiu cum l-au invatat sa scoata doua, trei cuvinte simple, ori o pisica batrana si lenesa, bunicii isi vor lasa intotdeauna nepotii sa se joace cu ele, oricat si-ar dori.

  7. Stiu cum aratau si ce faceau parintii celor mici cand erau copii, si au poze cu ei in situatii care mai de care mai comice. Mai mult, le povestesc despre parintii lor istorioare pe care cei din urma nu le-ar recunoaste in ruptul capului.

  8. Le prepara tot felul de delicatese, mai dulci sau mai crocante: de la floricele de porumb, la fursecuri delicioase. Si ii lasa pe cei mici sa-i ajute, indiferent daca se murdaresc.

  9. Stiu o gramada de cantecele si poezii haioase, pe care le spun picilor inainte de culcare.

  10. Sunt nerabdatori sa afle secretele nepotilor si – culmea – stiu cum sa-i traga de limba. Cu putin noroc, o sa ti le spuna si tie.

  11. Sunt o istorie pe picioare! Multi dintre ei ai trecut printr-un razboi, isi amintesc de vremurile cand televizorul avea antena si emitea alb-negru, iar telefonul avea rotita si fir.

  12. Cand cei mici nu se simt bine, stau alaturi de ei pe canapea si sunt in stare sa se uite toata ziua la desene animate.

  13. Le citesc piticilor povestea preferata de mii de ori, fara sa protesteze.

  14. Cor ca fiecare zi petrecuta alaturi de nepotii lor sa fie una speciala, pentru ca dragostea lor este neconditionata. Ce poate fi mai bine de-atat?
  dePICI.Ro
  ...........................
  Asa de frumos si de repede raspundea Dumnezeu batranilor rugatori in copilaria mea. Doi bunici si o maimuta ingenuncheau mereu sub trei icoane, in fata unui verde dulapoi, modelul cu "saltare". Fiecare zi incepea si se sfarsea cu "Tatal nostru" si cu "Imparat ceresc" + trei matanii. Dupa ruga de dimineata, bunicul se spala pana la brau, se imbraca curat si se pierdea in papusoii cei inalti de dupa casa. Il auzeam cum murmura si cum ofta, si daca-s fi avut statura de acum si sufletul de-atunci, poate vedeam cum arata si celalalt batran de taina. Erau vremuri cand Dumnezeu se odihnea pe patul de la geam si punea umarul la framantat intr-o casuta cat o turta dulce.
  ...

  Imi este dor de ei asa cum imi este dor de Dumnezeu uneori. Dor sa ma ia putin in brate cand picioarele au ispasit prea mult ori sufletul s-a rupt prea tare.
  din:Cati mai avem bunici pe pamant?- Otilia Sava
  ..............................
  Mai aproape de nevoile lor...
  Bunicii par sa aiba un talent special in a face sa vibreze corzile sensibile. Altfel spus: descopera vulnerabilitatile si le speculeaza. Timpul acordat, vorbele de încurajare, mangaierile fizice, serviciile si cadourile oferite sunt forme de manifestare ale afectiunii. Un copil este mai receptiv fata de una dintre aceste categorii de comportament decat fata de celelalte. Acestea sunt cele cinci limbaje ale iubirii – în traducere: acele corzi sensibile. Fiecare copil rezoneaza mai usor cu una dintre aceste modalitati de exprimare. Preferinta pentru un anumit limbaj al iubirii este o particularitate care trebuie cunoscuta. Principalul limbaj al iubirii este calea cea mai eficienta de comunicare. Atunci cand se simte iubit, copilul devine mult mai receptiv. Disciplina pozitiva se construieste pe temelia solida a iubirii parintesti împartasite si recunoscute. De aceea: principalul limbaj de iubire asigura baza educarii sanatoase a copilului!
  ...
  De ce avem nevoie de bunici?
  Studiile despre relatiile pe care copiii le au cu bunicii au demonstrat cat de mult pot contribui acestia la succesul lor de mai tarziu. Se pare ca implicarea activa în preocuparile si interesele nepotilor determina cresterea adaptabilitatii si faciliteaza o buna dezvoltare, pe mai multe planuri: emotional, comportamental si social.
  Din relatia cu bunicii, copiii beneficiaza de întelepciunea batranilor, îsi cultiva sentimentul de respect si compasiune, învatand din experienta ca îmbatranirea este un proces natural.
  Bunicii sunt cei cu care adolescentii discuta mai deschis despre planurile lor.
  În momentele de cumpana, bunicii joaca un rol important în mentinerea stabilitatii, fiind „stalpii de rezistenta” ai familiei.
  Ajunsi la varsta a treia, cei care au ocazia sa se simta utili si sa se bucure de nepoti sunt mai sanatosi, se mentin în forma si se simt mai plini de viata.
  Autor: ALESSANDRA MUSTAREATA, psiholog
  ..................................
  Bunica, sora mea" de Niculina Muresan

  De ce-ai albit, bunica mea?
  Ca nu mai ninge-afara.
  Stii ce? Iti dau culoare eu
  De-aici, din calimara.

  Hai, stai putin pe scaunel
  Te-ntineresc indata.
  Vrei o oglinda?
  Uite, vezi?Culoarea-i minunata.

  Obrazu-l inrosesc putin
  Si mergem la plimbare.
  Ce mandra sunt!
  La bratul meu
  E... sora mea mai mare.
  ......................
  din:)oveste despre bunici-Simona Tache

  Bunicii mei sunt veniţi din poveşti. N-au cum să nu vină de-acolo, sunt atât de blânzi şi de buni, încât sunt sigură că au fugit dintr-o carte.
  ...
  Acum mai mulţi ani, am întrebat-o pe mamaie despre povestea lor de dragoste. Mi-a zis că “a luat-o de-acasă”, că, pe vremea aia, aşa se făcea. Puneai ochii pe fată şi apoi o furai cu acordul ei și o duceai acasă, la părinții tăi. A luat-o, apoi şi-au făcut cu mâna lor casă. Ei doi, singuri, au ridicat-o. Au făcut doi copii, iar copiii le-au făcut nepoţi.

  Când e ziua lui mamaie, tot timpul îi zic lui tataie să aibă grijă de ea. La un moment dat, de curând, Niculae cel morocănos şi blând, care vorbeşte puţin, mi-a zis ceva ce m-a lăsat mască: “Am grijă de ea, cum să n-am grijă!? Ca de-o prinţesă am grijă, că o iubesc şi acum, ce dacă suntem bătrâni? O iubesc de nu mai pot! E lumina ochilor mei”.
  ..............
  Lacrimi pentru bunica mea
  de Lady Allia

  Ti-ai inchis Doamne poarta
  in spatel caruia nu pot ajunge
  si mi-ai luat cel mai sfant om,
  cea mai draga bunica
  sa o faci Inger...

  Doamne!!!
  Daca tot nu mai pot sa o vad
  decat in vis
  si sa o sarut cu ultima
  lacrima ascunsa in colt de suflet
  te rog doar atata
  ai grija de ea
  cea mai buna si nobila femeie
  ce m-a crescut
  pe palme de suflet
  si m-a hranit
  de la sanul iubirii neconditionate
  ridicandu-ma mereu
  deasupra fericiriii si zambetului ei!

  Doamne...
  inainte de a termina versul
  pe care il urla in durere sufletul meu
  te rog...
  sa nu o lasi sa ma uite niciodata
  ca sa ma recunoasca
  cand va fi sa ma tina din nou
  la pieptul ei bland si cald
  de mama a copilariei mele!!!
  ........................
  Si CEVA...de reflectat la orice varsta...
  FRICA Stii cum sunt prinse maimutele in Africa ? Vanatorul pune o piatra de marimea unui ou de gaină intr-o scorbura cu diametrul de sase centimetri. Maimutele il urmaresc de la distanta si sunt macinate de curiozitate .
  Apoi vanatorul se indeparteaza la cativa metri. Imediat apare o maimuta care baga mana in scorbura. Ea simte ca acolo este un obiect şi incearca sa-l scoata. Dar diametrul scorburii este mult prea mic. Sigur, maimuta isi poate scoate mana in orice moment, dar pentru aceasta este nevoie sa dea drumul pietrei si s-o piarda. Frica de a pierde o tine pe loc. Vanatorul se apropie şi baga maimuta in sac.
  Te-ai gandit vreodata ca majoritatea lucrurilor pe care le faci zilnic le faci din frica de a nu pierde ceea ce ai deja ? De dimineata cand te trezesti si te speli pe dinti (pentru a nu pierde zambetul ala din reclama) pana seara cand te arunci in pat obosit, pentru a nu pierde somnul de frumusete totul este o goana cu mainile deschise pentru a pastra ceeea ce ai acumulat.
  Lucrurile pe care le avem ajung sa ne detina si sa ne controleze viata. Ai castigat o masina la un concurs, dintr-o data nu mai poti dormi noaptea de frica sa nu ti-o fure hotii. Ai primit un caine, nu mai poti pleca in weekend la mare pentru ca trebuie sa ii dai mancare si sa ii duci cacatelul la gunoi.
  Paradoxul zilelor noastre este ca suntem din ce in ce mai ocupati sa strangem lucruri fara sa observam ca de fapt suntem mai ocupati sa nu pierdem lucruri pe care de fapt nu le-am avut niciodata .
  Uite-te in jurul tau unde esti chiar acum, acasa, la birou, pe strada si pune-ti intrebarea: care sunt lucrurile fara care n-as putea trai daca ar disparea brusc?
  Fac un pariu cu tine ca ai putea trai fericit fara laptop, telefon mobil, crema de ras, crema de fata, pantofi de firma, sacou in dungulite, sistem audio 5.1, masina de spalat automata cu cinczeci de programe, cuptor cu microunde, masina de servicu, masina de concediu, masina cu clima bizonica, remorca, 100 de pereci de sosete, 5 perechi de pantofi, aer conditionat, jocurile pe computer, blogul pe care scrii zilnic, internet, wow, counter - strike, mobila scumpa, si pune tu inca 1000 de lucruri pe care le vezi ...
  Alergi de dimineata pana seara nu pentru a deveni mai liber ci pentru a deveni mai sclav. Lucrurile pe care le cumperi nu te fac mai liber ci doar te inrobesc mai tare. Cu fiecare cutie care se aseaza pe dulapul tau esti mai las si mai fricos. Mai plin de frica de a incerca sa simti, sa traiesti. Fiecare lucru nou pe care il cumperi aduce cu el o doza de frica egala cu valoarea pe care i-o dai. Cu cat un lucru pare mai valoros pentru tine cu atat ti -e mai frica sa nu -l pierzi.
  Si cand ti-e frica sa nu pierzi exact asta se intampla: PIERZI.
  Cand ti-e frica sa nu-ti pierzi jobul, incepi sa nu mai risti, sa faci doar ce e strict necesar, ajungi indolent si esti data afara.
  Cand ti-e frica sa nu-ti pierzi iubitul / iubita incepi sa devii prea disponibil, sa faci orice compromis si esti parasit.
  Cand t -e frica sa nu-ti pierzi masina, nu dormi noaptea si te imbolnavesti, stai prin spitale si trebuie s-o vinzi ca sa poti sa te intretii.
  Cineva imi povestea ca in evreieste nu exista verbul "a avea" ci doar unul care se traduce mai bine prin "a administra " . Nu " AI " nici unul din lucrurile pe care le "ai ". Azi sunt la tine, maine nu mai sunt. Si in timpul asta tu traiesti cu frica de a nu pierde ceea ce nici nu ai.
  Oare degeaba sportivii care "nu mai au nimic de pierdut" joaca mai bine de obicei? Atunci cand nu mai ai nimic de pierdut nu-ti pasa care e deznodamantul , conteaza doar ceea ce faci acum aici. Nu mai conteaza cat risti. Nu mai conteaza ca oamenii se uita ciudat la tine cand te manifesti altfel.
  Esti liber cand scapi de frica de a pierde. Poti face asta in 7 pasi:
  1. Fa o lista cu lucrurile pe care le-ai adunat de-a lungul vietii si care te-au impiedicat sa faci ceea ce iti doreai la un moment dat.
  2. Arunca lista la gunoi. Listele nu rezolva problemele. Doar accentueaza frica.
  3. Fa o lista cu lucrurile pe care ti-ai dori sa le faci inainte sa mori.
  4. Arunca si lista asta.
  5. Uite-te in jur, ia primul lucru pe care nu l-ai mai folosit de mai mult de o luna si arunca-l intr-o cutie. Mai priveste in jur si ia-l pe al doilea. Vezi ce a ramas si ia-l pe ar treilea. Nu te opri pana cand nu ai in imediata ta apropiere doar lucrurile pe care le folosesti des. De preferat zi de zi, saptamana de saptamana. (Cand m- am mutat unde stau acum, cu 3 luni in urma aveam impresia ca sunt foarte multe lucruri de carat si adunat si o sa dureze enorm. 1 sfert din ele le-am aruncat cand le-am sortat.) Ce sens are sa pastrezi perechea aia veche de ghete pe care o ai de acum 5 ani cand tocmai ti-ai luat alta anul trecut? etc ..
  6. Traieste o zi fara telefon si internet. Pleaca la munte, la mare, oriunde si inchide tot ce inseamna aparat cu baterii sau fara. Gandeste-te apoi cat de liber te-ai simtit.
  7. Risca. Fa lucrul de care te temi cel mai mult. Daca ti-e frica sa nu pierzi autobuzul, mergi pe jos. Vei fi fericit.
  ........................

 • Cate si mai cate...

  A iubi este însăşi Legea vieţii, este una dintre cele mai sublime acţiuni pe care o poate realiza o fiinţă umană. Iubirea poate să însoţească toate celelalte acte fundamentale ale noastre. Dacă învăţăm plini de iubire (cu pasiune) vom memora şi vom înţelege mult mai uşor. Dacă ascultăm cu iubire, vom auzi mai multe şi mult mai bine. Dacă vorbim cu dragoste, cuvintele noastre vor căpăta o forţă neînchipuit de mare. Dacă vom adormi cu dragostea în suflet, somnul nostru va fi odihnitor şi profund ca al unui copil. Dacă vom gândi atunci când suntem plini de iubire, gândurile noastre vor căpăta profunzime şi strălucire. Gândurile care se clădesc prin iubire vor fi mai luminoase decât razele soarelui şi mai pătrunzătoare decât săgeţile lui Arjuna. Toate acestea şi multe altele apar atunci când iubirea este prezentă în fiinţa noastră.

  A iubi înseamnă a trăi viaţa celuilalt. Să uiţi de tine şi să te dăruieşti cu totul celuilalt fără a aştepta vreodată ceva în schimb, aceasta este adevărata iubire care te înalţă şi te purifică de tot ce e murdar în lumea aceasta.

  Dumnezeu este iubire. Când facem loc iubirii în sufletul nostru, practic Îi facem loc lui Dumnezeu Însuşi. Pentru ca iubirea Sa să poată intra în noi, egoul trebuie să plece. Dacă intră egoul, iubirea pleacă. Dacă pleacă egoul, intră iubirea. Un om egoist nu va putea să iubească. Egoul şi iubirea se exclud reciproc, tot aşa cum finitul nu poate să se compare cu infinitul, tot aşa cum întunericul nu poate fi acolo unde este lumina.

  Cei mai mulţi se plâng că nu sunt iubiţi. Mulţi spun: “L-am iubit din toată inima, iar el nu mi-a răspuns niciodată iubirii”. Dar dacă l-ai iubit cu adevărat, de ce suferi că el nu te-a iubit? Nu ştiţi oare că iubirea adevărată nu aşteaptă NICIODATĂ, dar absolut niciodată, NIMIC în schimb? Ea este fericită că se poate manifesta, că se poate dărui. Atât timp cât suferiţi din cauza iubirii înseamnă că încă nu aţi cunoscut iubirea adevărată. Dacă Dumnezeu ar condiţiona iubirea Sa de dragostea noastră pentru El, ne-am prăbuşi cu toţii într-o clipă.

  Iubirea înseamnă dăruire totală, înseamnă uitare de sine. Şi aşa cum se întâmplă în lumea spirituală, plină de paradoxuri, abia atunci când vom uita de sine vom începe să ne reamintim de cel de lângă noi.

  Atât timp cât tu ceri ceva în schimbul iubirii tale, înseamnă că nu ţi-ai depăşit egoul. Cum poate să încapă nelimitatul în ceva limitat? Atât timp cât suntem egotici, iubirea noastră nu este iubire. Este altceva ce seamănă cu iubirea, dar nu este iubire. Poate fi atracţie sexuală, poate fi milă, poate fi respect, poate fi nevoia de a proteja sau de a fi protejat, dar nu este iubire. Pe toate acestea, noi le numim iubire, dar ele nu sunt altceva decât reflexe limitate ale iubirii nelimitate.

  Să învăţăm să iubim cu adevărat, fără a cere vreodată ceva în schimbul iubirii noastre. Ba din potrivă, să ne bucurăm că ni se permite să manifestăm iubirea. Par nebuneşti aceste cuvinte astăzi când o asemenea iubire este aproape de negăsit. N-o mai întâlnim nici în filme (nici măcar în filmele de desene animate). Dar atât timp cât cineva o mai pomeneşte şi îşi doreşte din toată inima să o manifeste, mai există o speranţă ca ea să renască. Iubiţi-vă din toată inima pe voi înşivă şi nu vă fie ruşine de această iubire. Foarte mulţi oameni se urăsc pe ei înşişi, de cele mai multe ori fără un motiv real, doar din plictiseală sau din ignoranţă. Iubiţi-vă aşa cum sunteţi dacă doriţi să vă transformaţi. Nu aşteptaţi să vă transformaţi pentru a ajunge să vă iubiţi, pentru că nimic nu poate fi transformat în bine, în lipsa iubirii.

  “Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, dar cum să-ţi iubeşti aproapele când tu nu te iubeşti pe tine însuţi? Aşa cum te îngrijeşti de propria ta viaţă, îngrijeşte-te de viaţa tuturor şi atunci viaţa ta va căpăta o dimensiune sublimă.

  Mulţi sunt de acord că iubirea adevărată e minunată şi se întreabă cum să ajungă la ea. Ea este deja în noi, nu există nicio reţetă magică a iubirii pure. Dăruirea de sine, sacrificiul total, rugăciunea şi Graţia Divină ne vor conduce cu siguranţă acolo unde dorim, dar trebuie să dorim asta din toată inima, din tot cugetul şi din tot sufletul nostru
  .........................
  Ce ne alină, ne bucură şi ne mai dă un ţel în viaţă este de natură MASCULINA?\"

  Voi, femeile, sunteţi O ploaie, O zăpadă, O grindină, O furtună.
  Noi suntem UN soare, UN timp frumos, UN paradis.

  Stau şi mă uit, chiar nu aveţi noroc: O bucătărie, O veselă, O mătură, O caldură, O mizerie.
  Noi suntem UN repaus liniştit într-UN fotoliu confortabil, citind destinşi UN ziar şi ascultând UN jurnal, asta dacă nu veniţi voi să semănaţi O discordie sau să ne faceţi
  O şicană.

  Voi, femeile, vă daţi mari că aveţi O telecomandă, dar priviţi la UN televizor, unde noi alegem UN post care îl dorim.

  În trecut, pentru a face calcule aveaţi O numărătoare prăpădită, acum bărbaţii au inventat UN calculator.

  Si ceea ce vă defineşte, sexul, tot UN sex se spune şi niciodată O sex. Când vă simţiţi bine, trăiţi, nu-i aşa, UN orgasm, iar dacă o daţi în bară vă alegeţi cu O frustrare.

  Voi puteţi avea O carte de credit, dar aceasta nu înseamnă nimic fara UN cont.

  Ce poate provoca O problemă care se poate transforma într-O catastrofă? O eroare de pilotaj, O pană de benzină, O proastă vizibilitate, O întrerupere de curent.

  Voi pentru a ne înrobi doriţi O căsătorie, dar există şi eliberarea, care este UN divorţ.

  Este limpede că limba română a fost inventată de UN bărbat, care nu v-a avut deloc la suflet!!!!
  ........................
  Sa calatorim un pic. O sa va placa.
  Dormi in bule
  Un hotel din Franta isi atrage clientii facand publicitate copacilor, plantelor, pasarilor si la tot ce impanzeste in mod normal o padure sau un colt verde din natura. Asta, pentru ca incaperile pe care le inchiriaza sunt niste bule din plastic transparent, ocupantii lor avand senzatia ca dorm sub cerul liber, in natura.

  Cu toate acestea sunt paziti de insecte, animale salbatice,(cred ca n-au auzit de curiosii nostri ursi Carpatini!B.C.) ploaie si orice alt fenomen natural, conform Gizmag. Designerul de proiect, Pierre Stephane Dumas, a gandit aceste camere sub forma de bule, nu doar pentru incantarea clientilor, ci si pentru ca acestia sa deranjeze cat mai putin natura.

  Bulele pot fi si cumparate, insa pretul e destul de piperat: 7.766 de euro. Pentru cineva care obisnuieste insa sa mearga in fiecare weekend in natura ar putea fi insa o achizitie buna.

  Pentru cei care nu-si permit sa plece cu camera la pachet, e important sa stie ca hotel Attrap'Reves e amplasat atat in Allauch, cat si in Puget Ville, urmand ca un altul sa fie deschis in Bouilladisse. Camerele sunt amplasate nu departe de un orasel si de o cladire principala, unde se poate manca, privi prin telescop stelele, noaptea, sta in jacuzzi, afara, si nu numai.

  Fiecare camera e amplasata pe un postament dur, astfel ca se poate sta afara si dupa ce a plouat, fara grija noroiului.

  Bulele pot fi perfect transparente sau avand o parte opaca, in functie de cata intimitate isi doresc clientii. In orice caz, cerul este perfect vizibil si il poti privi intreaga noapte.

  Aerul din interiorul bulei cu diametrul de 4 metri si o inaltime de 3 este in permanenta recirculat.
  interior bula transparenta hotel

  In interiorul bulei se afla un pat imens, noptiere si o masuta cu scaune, precum si lampi de citit. Fiecare camera are personalitatea ei, astfel ca clientii pot alege una romantica, impanzita cu petale si perne in forma de inimioare, unde domina rosul, sau una rustica, in care rachita e la ea acasa, fara ca lista sa se termine aici.

  Greu de crezut, insa fiecare bula are electricitate si o zona in care exista chiuveta si dus, deci si apa curenta.

  Pretul incepe de la 109 euro si poate ajunge pana la 499 de euro pe noapte, in functie de locul in care este amplasata bula, anotimp si alte cateva criterii.
  .....................

  „Aproape orice boală poate fi vindecată prin practicarea atitudinii mentale potrivite.”
  Louise L. Hay

  Poţi să-ţi vindeci viaţa, cartea cea mai bine vândută din lume pe tema autovindecării, a transformat viaţa a milioane de oameni. Foarte mulţi cititori au declarat că această carte le-a modificat definitiv percepţia asupra rolului pe care îl joacă mintea asupra stării de sănătate a corpului fizic şi asupra bunăstării psihice.
  În această lucrare inspirată, autoarea de renume mondial Louise L. Hay îşi prezintă viziunea profundă legată de relaţia care există între minte şi corp. Ea explorează constrângerile la care conduc gândurile şi ideile limitative şi ne ajută să înţelegem astfel mai bine cauzele reale ale bolilor şi ale disconfortului.
  Plin de idei şi de strategii care şi-au dovedit eficienţa pentru milioane de oameni din întreaga lume, acest ghid practic îţi va schimba în bine, pentru totdeauna, modul de a gândi.

  In profunzimea fiintei mele, chiar in centrul ei, se afla un izvor de iubire infinita. Ii permit acum acestei iubiri sa iasa la suprafata, sa imi umple inima, corpul, mintea, constiinta si intreaga mea fiinta, sa emane din mine in toate directiile si sa se intoarca la mine inmiita. Cu cat daruiesc mai multa iubire, cu atat mai multa iubire am de daruit, caci sursa ei este infinita. Daruirea iubirii ma face sa ma simt bine. Ea este expresia bucuriei mele interioare. Ma iubesc pe mine insumi; de aceea ma ingrijesc cu atentie de corpul meu. Il hranesc cu cele mai alese alimente si bauturi, il spal si il imbrac cu dragoste, iar corpul meu imi raspunde cu aceeasi iubire, printr-o stare de sanatate perfecta si printr-o vitalitate debordanta. Ma iubesc pe mine insumi. De aceea, imi asigur un camin confortabil, care sa corespunda tuturor nevoilor mele si in care sa ma simt bine. Umplu toate camerele cu vibratia iubirii, astfel incat toti cei care intra in casa mea ( inclusiv eu) sa simta aceasta iubire si sa fie hraniti de ea. Ma iubesc pe mine insumi. De aceea, lucrez intr-un domeniue care imi face placere, care imi foloseste toate talentele si capacitatile creatoare, alaturi de oameni pe care ii iubesc si care ma iubesc, si care imi ofera un salariu excelent. Ma iubesc pe mine insumi. De aceea, ma comport plin de iubire fata de ceilalti oameni si ma gandesc cu dragoste la ei, intrucat stiu ca ceea ce daruiesc se intoarce la mine, inmiit. Nu atrag in lumea mea decat oameni plini de iubire, care reflecta iubirea pe care o eman. Ma iubesc pe mine insumi. De aceea, imi iert trecutul si ma eliberez in totalitate de el si de toate experientele de odiniora, astfel incat sa fiu liber. Ma iubesc pe mine insumi. De aceea, traiesc in totalitate in momentul prezent, bucurandu-ma de fiecare clipa si stiind ca viitorul meu este minunat, fericit si sigur, intrucat sunt copilul preaiubit al Universului, care are intotdeauna grija de mine, acum si de-a pururi. SI CHIAR ASA ESTE!
  ......................

 • Despre băutură ...

  Poezie persană – Omar Khayyam (1048-1131)
  By quasiote

  Savantul-poet Omar Khayyam s-a născut în Nișapur, unde după moartea sa, persanii i-au ridicat un monument funerar ale cărui arcuri sugerează traiectoriile aștrilor. El a fost cunoscut în timpul vieții sale și chiar și o perioadă după moarte din postura de savant filosof, discipol al lui Avesina. Din postura de matematician, astronom și medic la curtea lui Malekșah a lăsat un celebru tratat de algebră(în limba arabă) și a colaborat la reforma calendarului iranian. În anul 1074 a întemeiat un institut astronomic care a ființat până în anul 1092.

  Reputația sa de mare poet s-a impus cu timpul, astronomul care după ce calcula crugul planetelor își lua din când în când răgazul de a cizela rubaiatele ce aveau să-i aducă laurii nemuririi. Omar laudă vinul interzis de preceptele islamice, proslăvește hoinăreala liberă si lipsită de griji a dervișilor și înfierează ipocrizia clerului islamic. Din această cauză ele au circulat mai multe secole pe sub mână, ferite de privirile celor care impuneau drastice canoane religioase. Abia în secolul al XIX-lea prin traducerea făcută de E. Fitzgerald în engleză, rubaiatele au cunoscut consacrarea universală. Ele sunt astăzi preluate în mai toate limbile pământului, făcându-l pe Khayyam unul dintre cei mai cunoscuți poeți.

  Am ales zece rubaiate care sper să fie edificatoare:

  *

  Noi și vinul și iubita-n colțul ăsta de ruinuri,

  fără gând de mântuire, fără temere de chinuri,

  duh și trup, ulcea și haină-n drojdie de vin s-adapă —

  slobod sunt, scăpat de-acestea: Aer, Foc, Pământ și Apă!

  *

  Fiecare firimitură de pământ avut-a viață:

  fost-a chip-de-soare, fost-a chip-de-lună ce răsfață.

  Firul colbului pe chipul dragei șterge-l lin: odată

  firul colbului acesta fost-a chip de mândră fată.

  *

  Doar o clipă îmbinarea de stihii te ocrotește

  Du-te și petrece-ți viața, chiar când lumea te mâhnește.

  De-nțelepți s-asculți, căci trupul, în adâncu-i miez când crapă,

  e doar pulbere și boare, flacără și strop de apă.

  *

  Amfora-asta-a fost ca mine un nebun de dor și jale,

  rob gemând în lanțuri negre: cârlionții dragei sale.

  Toarta asta de pe gâtul amforei a fost odată.

  braț încovoiat pe după gingașul grumaz de fată.

  *

  Când plesnesc bobocii-n floare, pași pe mal de râu să-ncetini

  către marginea câmpiei, cu vreo doi sau trei prieteni

  și iubita ca o zână. Adu-ți, plin cu vin, ulciorul:

  cine-o bea din zori, n-o duce, de moschei și temple dorul.

  *

  Adu-mi ăst rubin în cupa de cleștar, cu dulce șopot,

  adu-mi ăst prieten-sfetnic al oricărui om ce-i slobod!

  Întrucât durata lumii pământene-i precum valul,

  precum vântul care trece — adu-mi, plin de vin pocalul!

  *

  O, prietene, trecutul lumii, oare, te frământă?

  Pentru ce-n zadar îți chinui gândul, inima plăpândă?…

  Vesel fii, petrece-ți viața, și de gânduri să te scuturi,

  căci n-a stat la sfat cu tine lumea dintru începuturi!

  *

  Bea din băutura asta, care-i veșnicia vieții,

  bea comoara de plăcere, bea văpaia tinereții!

  Arde-n vâlvătăi ca focul viu, pe dinlăuntru arde,

  dar priește întristării, apă vie-i pentru moarte.

  *

  Dacă-n lume sunt statornic pe-o vecie de-o clipită

  e păcat să stau eu fără băutură și iubită.

  Rai și iad? Speranță, teamă? Vechi și nou? Cu vorbe plouă.

  Când o să mă duc, ce-mi pasă dacă lumea-i veche, nouă?…

  *

  O, Khayyam, de băutură beat când ești, să fii ferice!

  Dacă ai un chip-de-roză lângă tine, fii ferice!

  Cum răsplata lumii noastre-i a neantului matrice —

  mort să mi te-nchipui, însă, cum ești viu, să fii ferice!

  Traducerea George Dan
  ..............
  Despre băutură ...
  \\\"Daca bei, mori, dacă nu bei tot mori.
  Atunci bea ca să ştii de ce ai murit! \\\"
  EMINESCU
  \\\"Şi vinu-i bun, şi hora-mi place,
  Iar tu Doamne fă-mi ce vrei
  Numa\\\' pustnic nu mă face!
  Fă-mă floare albă-n luncă
  Ş-apoi ia-mă şi m-aruncă
  Doamne-ntre femei! \\\"
  GEORGE COŞBUC
  \\\"Cea mai bună băutură
  Este apa de izvor.
  Eu, om bun peste măsură,
  V-o las vouă, tuturor.\\\"
  \\\"Venind beat mort în ziua de chenzină,
  Greşind şi uşa, ce mai tura-vura,
  A nimerit în pat la o vecină!
  Deci, uite unde duce băutura... \\\"
  GEORGE PETRONE
  \\\"Unul bea că-i băutor,
  Altul bea că-i bestie,
  Numai eu, că am umor,
  Beau aşa, de chestie. \\\"
  \\\"O să intru în păcat,
  Sfinte Doamne, ţine-mă!
  Pentru vin nu am ficat,
  Pentru apă... inimă! \\\"
  PĂSTOREL TEODOREANU
  \\\" Cea mai teribilă bogăţie pe termen scurt ne-o oferă alcoolul \\\"
  VASILE GHICA
  \\\" Sa nu uitaţi că eu am primit mai multe de la alcool, decât a primit
  alcoolul de la mine\\\"
  WINSTON CHURCHILL
  2
  \\\"Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul, fie devin din ce în ce mai buni, fie
  se transformă în oţet !\\\"
  PAPA IOAN AL XXIII-LEA
  \\\" Cărţile mele sunt ca apa; cele ale marilor genii sunt ca vinul.
  Din fericire toată lumea bea apă \\\"
  MARK TWAIN
  \\\"Tatăl meu era beţivul oraşului. De obicei pentru unele oraşe nu-i
  chiar aşa de rău, dar tocmai New York-ul?? \\\"
  HENRY YOUNGMAN
  \\\" Un dezavantaj al vinului este că face omul să încurce cuvintele cu
  gândurile\\\"
  SAMUEL JOHNSON
  \\\" Realitatea este o iluzie care apare datorită lipsei de alcool \\\"
  \\\"Nimic nu face viitorul să pară mai roz decât contemplatul printr-un
  pahar de Chambertin\\\"
  NAPOLEON BONAPARTE
  \\\" O sticlă de vin conţine mai multă filozofie în ea, decât orice altă carte
  din lume\\\"
  LOUIS PASTEUR
  \\\" Nu eşti beat atâta timp cât poţi sta întins pe podea fără să te ţii de
  nimic\\\"
  DEAN MARTIN
  Lady Astor: - Domnule, dacă aţi fi fost soţul meu, v-aş fi otrăvit băutura.
  Winston Churchill: - Doamnă, dacă aş fi fost soţul dumneavoastră, aş fi
  băut-o.
  \\\" O femeie m-a determinat să mă apuc de băut, iar eu nici măcar nu am
  avut bunul simţ să îi mulţumesc \\\"
  W.C. FIELDS
  \\\"24 de ore într-o zi, 24 de beri într-o ladă. Vreo coincidenţă? \\\"
  STEPHEN WRIGHT
  3
  \\\"Când bem, ne îmbătam.
  Când ne îmbătam, adormim.
  Când adormim, nu păcătuim.
  Când nu păcătuim, ajungem în rai.
  Aşa că hai toţi să ne-mbătam şi să mergem în rai! \\\"
  BRIAN O\\\'ROURKE
  \\\" Când am citit despre lucrurile rele cauzate de băutură,
  M-AM LĂSAT DE CITIT \\\"
  HENRY YOUNGMAN
  \\\"Vinul este o poezie îmbuteliată\\\"
  ROBERT STEVENSON
  \\\" Într-adevăr, alcoolul este posibil să fie cel mai mare duşman al omului.
  Dar Biblia ne învaţă că trebuie să ne iubim duşmanii... \\\"
  FRANK SINATRA
  \\\" Oamenii de rând trăiesc ca să mănânce şi să bea.
  Oamenii de valoare mănâncă şi beau ca să simtă că trăiesc \\\"
  SOCRATE
  \\\" Berea este dovada că Dumnezeu ne iubeşte şi de-asta vrea să fim
  fericiţi ! \\\"
  BENJAMIN FRANKLIN
  \\\"Nu-mi trebuie decât o bere ca să mă îmbete.
  Problema este că nu-mi amintesc dacă este a
  treisprezecea sau a paisprezecea....\\\"
  GEORGE BURNS

  ...............
  Nu exista whiskey de proasta calitate. Se intampla doar ca unele dintre ele sa fie mai bune decta celelalte. Un om nu ar trebui sa se prosteasca cu baututa pana nu implineste 50 de ani; dar dupa 50 de ani da dovada de prostie daca nu o face. (William Faulkner )

  Sa fii scriitor este o meserie. Un scriitor beat este la fel de folositor ca un chirurg beat. Poti petrece restul zilei innotand in bautura , dar in orele pe care le petreci scriind e bine sa fii treaz si sa ai un anume scop. (Steve Gilliard)

  Poate ca bautura nu este raspunsul, dar cu siguranta te ajuta sa uiti intrebarea (Henry Mon)
  .........................

  Filozofii despre bautura

  ” Poate ca bautura nu este raspunsul, dar cu siguranta te ajuta sa uiti intrebarea.”
  HENRY MON

  ” Un om inteligent se imbata ori de cate ori este obligat sa-si petreaca timpul alaturi de prosti. ”
  ERNEST HEMINGWAY

  ” Intotdeauna sa faci cand esti treaz ceea ce ai spus ca vei face cand erai beat. In felul asta vei invata sa-ti tii gura ! ”
  ERNEST HEMINGWAY

  ” Intr-adevar, alcoolul este posibil sa fie cel mai mare dusman al omului. Dar Biblia ne invata ca trebuie sa ne iubim dusmanii… ”
  FRANK SINATRA

  ” Nu-mi trebuie decat o bere ca sa ma imbete. Problema este ca nu-mi amintesc daca este a treisprezecea sau a paisprezecea… ”
  GEORGE BURNS

  ” Berea nu te ingrasa, ci iti da un sprijin. De mese, de pereti, de vitrine… ”
  GERARD WAY

  ” Daca bei ,mori, daca nu bei tot mori. Atunci bea ca sa stii de ce ai murit! ”
  EMINESCU

  ” Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul, fie devin din ce in ce mai buni, fie se transforma in otet. ”
  PAPA IOAN AL XXIII-LEA

  ” Nu beau niciodata apa, mi-e sa nu ma obisnuiesc prea tare cu ea. ”
  W.C. FIELDS

  ” Imi plac whisky-ul imbatranit si femeile tinere. ”
  ERROL FLYNN

  ” Un dezavantaj al vinului este ca face omul sa incurce cuvintele cu gandurile ”
  SAMUEL JOHNSON

  ” Nu beau niciodata apa; chestia aia rugineste tevile.. ”
  W.C. FIELDS

  ” O sticla de vin contine mai multa filozofie in ea decat orice alta carte din lume. ”
  LOUIS PASTEUR

  ” Nu esti beat atata timp cat poti sta intins pe podea fara sa te tii de nimic. ”
  DEAN MARTIN

  ” O femeie m-a determinat sa ma apuc de baut, iar eu nici macar nu am avut bunul simt sa ii multumesc. ”

  W.C. FIELDS

  ” Cand bem, ne imbatam. Cand ne imbatam, adormim. Cand adormim, nu pacatuim. Cand nu pacatuim, ajungem in rai.. Asa ca hai toti sa ne-mbatam si sa mergem in rai! ”
  BRIAN O’ROURKE

  ” Nu este adevarat ca bautura schimba caracterul omului. Il dezvaluie mult mai clar. ”
  JOHN OSBORNE

  ” Bautura n’a rezolvat nicio problema pana acum. Daca stai sa te gandesti, nici laptele.. ”

  ” Este bine sa ne amintim ca exista cinci motive pentru a bea: venirea unui prieten, setea cuiva, frica de sete pe viitor, gustul excelent al vinului, sau… oricare alt motiv… ”
  ......................
  ....\\\'\\\'Istoria betiei la Romani\\\'\\\'

  Mircea Balan a pus pe hirtie o istorie mai aparte a romanilor, cea a betiei. Autorul considera betia o institutie nationala si de aceea, dupa ce a scris ?Istoria tradarii la romani? si ?Istoria prostitutiei la romani?, s-a gindit sa-si incheie trilogia despre vicii in aburii bahici. Scriitorul este profesor de istorie si preda la doua scoli generale din urbea de pe Bega.

  Mircea Balan are o vechime de 28 de ani in invatamint si, desi este dascal de istorie cu gradul I, sustine ca nu si-a dat doctoratul pentru ca a avut altele mai importante de pus pe hirtie. In ideea ca istoria omenirii, in linii generale, se confunda cu istoria betiei, Mircea Balan face in ultima sa lucrare un lung si deloc impleticit periplu, de la preistorie, cind ?se presupune ca primul om care s-a imbatat a facut-o din greseala?, trecind prin epoca Ceausescu, cind ?se bea din disperare, de furie, din dorinta de sinucidere?, si culminind cu inceputul mileniului trei, cind beau toti - patroni, parlamentari, studenti, profesori, minore, muncitori si boschetari.

  L-am convocat pe Mircea Balan intr-o circiuma, pentru a ne da detalii despre cartea sa intr-un decor potrivit subiectului.

  De ce a trebuit scrisa ? Istoria betiei la romani?, avem cu adevarat de invatat ceva din ea?

  ...cartea face de fapt parte dintr-o gindire mai ampla asupra sufletului si gindirii poporului roman. Se spune, si de la Herodot stim, ca geto-dacii au fost cei mai cinstiti si drepti dintre traci, dar restul nu se mai spune despre stramosii nostri.

  Ca geto-dacii au fost si alcoolici, ca si-au vindut copiii etc.? In cartea mea am vrut sa studiez sufletul acestui popor, roman fiind si eu, dar intr-un alt fel decit cum a facut-o Draghicescu, care a scris o psihologie a poporului roman.

  Nu am vrut sa denigrez poporul roman atunci cind am scris ?Istoria tradarii la romani?, nu am vrut sa il fac prostituat in momentul cind am scris ?Istoria prostitutiei la romani? si nici betiv nu am vrut sa fac acest neam cind am scris ?Istoria betiei la romani?. Am scris cartea pentru ca poporul roman are mari calitati, dar are si mari vicii.

  Ce inseamna bautura?

  E un paleativ, e o bucurie? E o nebunie, e o exuberanta? habar nu am. Ideea este alta: iti faci din betie, din curvie si din prostie o politica? Si se pare ca noi, romanii, am cam facut acest lucru.

  Este betia sau bautura folositoare la ceva?
  Cronicarul a spus ca Stefan cel Mare la betie pe multi ii taia. Se mai spune? ?in vino veritas?. Ce inseamna acest lucru? Este ideea pe care a folosit-o si Stalin, dar a fost uzitata si in timpul? Inchizitiei: te imbat ca sa spui adevarul.

  Ce este totusi betia?

  Betia este un viciu. Clar. E o nenorocire. Si, din pacate, la romani, cu popa in frunte, orice eveniment fericit sau din contra se intimpla cu sfestania de rigoare, bine stropit cu alcool. Romanii beau de bucurie sau de necaz, cu preotul in frunte. Romanii beau la botez, la nunta, la inaugurarea unei noi sosele, la inmormintarea soferului care a murit in accident, dupa ce a condus beat.? De ce beau? Pentru ca exista bautura.

  Cine este cel mai mare betiv pe care il cunoasteti?

  Niciodata nu voi putea spune asta. Da, pot afirma ca cel mai mare betiv roman sint eu, Mircea Balan. Nu pot sa spun despre altcineva acest lucru. Istoria universala se confunda pina la un anumit punct cu istoria betiei. Carol al II-lea, Regele Romaniei, dumineata cind se trezea isi lua micul dejun cu 100 de grame de coniac Napoleon.

  Cei mai mari betivi nu sint cei care marturisesc ?eu sint betiv, imi place sa beau?. Din contra. Despre Pastorel Teodoreanu se spunea ca a fost unul dintre cei mai mari consumatori de alcool. La Capsa a facut un chef cu Brancusi, iar acesta l-a intrebat daca vrea sa bea. ?Maestre, daca tu platesti, eu beau oricit?, a raspuns Teodoreanu. ?Cit??, a intrebat Brancusi, si s-a cazut de acord sa bea fiecare cite o galeata cu vin. Adica, cite 10 litri. Teodoreanu era sa sfirseasca inecat in vin, pentru ca nu a putut tine pasul cu marele sculptor.

  Este sau nu betia o arta?

  Este o arta in momentul in care stii sa o stilizezi. Sa nu faci din betie un viciu. Da, exista arta de a bea, la fel cum exista arta de a iubi femeia, arta de a scrie. O gramada de oameni consuma bautura si se imbata.

  O gramada de oameni pot decade pina acolo unde a cazut Edgar Allan Poe, care s-a prezentat in fata presedintelui cu pantalonii desfacuti si sexul la vedere, dupa ce a urinat pe Capitoliu. Dar acela care spune ca scrie in stare de ebrietate, categoric minte!
  Ca autor al ?Istoriei betiei la romani?, pledati pentru betie sau abstinenta?

  Betia nu aduce nici un cistig. Exista o singura expresie, pe care fie iertatul Damian Ureche, marele poet,? a spus-o: ?Eu pot sa beau votca cit vreau, pentru ca de la votca nu mai am nimic,? nici sotie, nici copil.? Boema este un lucru care mie mi-a placut si imi place. Dar nu toti boemii sint betivi si nu toti betivii sint boemi. Viciul este in noi, la fel ca in expresia celebra: ?Omenirea este bolnava de cancer, iar acest cancer se cheama omul?.
  Ce beau romanii? Care este bautura lor nationala?

  Pina la Cantemir puteam spune ca vinul era bautura nationala. Apoi, la 1718, a fost introdusa berea la Timisoara. In timpul comunismului se bea sprit, o inventie miticeasca, de vin indoit cu apa. Tot comunistii au adus votca. Dar cu adevarat romanii isi beau sentimentele, pasiunile, ideile, numai ca uita sa achite nota de plata.

  din carti-bune.ro
  .......
  Zodiile si bautura
  Berbec
  Berbecului ii place sa petreaca si nu prea stie cand sa se retraga. Atractia lui fata de competitii il duce fix in mijlocul concursurilor de genul \\\"cine termina halba mai repede\\\" sau \\\"cine bea mai multe shot-uri intr-un minut\\\". Este genul de betiv vesel si amuzant, iar dupa cateva pahare incepe sa flirteze. Daca vrei ceva de la un berbec si nu reusesti sa-l convingi, cea mai buna cale este sa-l imbeti. Uneori poate sa devina agresiv si pus pe cearta, mai ales cand bea mult, dar considera ca orice s-a intamplat trebuie uitat pana la rasaritul soarelui. Bineinteles ca, la randul lui, isi va ierta prietenii care l-au jignit sub influenta alcoolului.

  Taur
  Cand reuseste sa se imbete complet, Taurul este ca un elefant intr-un magazin cu portelanuri. Adica nu poate fi controlat si face tot felul de nazbatii pentru care ii va parea rau mai tarziu: varsa vin rosu pe canapeaua alba a soacrei, le spune sefilor glume despre \\\"vanturi\\\", face comparatii intre prietenii lui si tot felul de animale mai mult sau mai putin gratioase. Oricum, asta se intampla mai rar pentru ca taurul prefera sa bea incet si sa se ameteasca usor in loc sa se imbete de-a dreptul. Nu ca ar fi un abstinent. Din contra, spiritul de turma il face sa bea cot la cot cu ceilalti, iar incapatanarea il impiedica sa renunte, chiar si atunci cand se simte ametit. Unde sa duci un taur beat? La un bar cu karaoke. Te vei distra pe cinste.

  Gemeni
  Geamanul poate sa bea destul fara sa-si schimbe prea mult comportamentul. Este atat de vorbaret si neatent din fire, incat uneori e greu sa-ti dai seama daca e beat sau treaz. Poate sa te uimeasca printr-o conversatie inteligenta despre filosofia lui Kant, dupa care sa faca ceva ce denota o stare de ebrietate avansata, de exemplu, sa verse in masina ta. Geamanul a fost inzestrat de natura cu darul magic de a flirta cu mai multe persoane in acelasi timp, dar care devine evident atunci cand e beat. Ii place sa comande mereu alt cocktail - repetitia il plictiseste - si poate sa-si aleaga cate o tema de urmat, de exemplu bauturi galbene sau bauturi cu suc de fructe sau orice altceva ii trece prin cap.

  Rac
  Racul bea ca sa-si inece amarul. Un pahar de vin in plus la cina, o bere (sau sase beri) dupa program, il ajuta sa-si spele grijile. Ca si celelalte semne de apa, pestii si scorpionul, racul trebuie sa se fereasca de viata desfranata. Daca vrei sa descoperi unde se tine o petrecere secreta sau sa ajungi pe lista VIP-urilor la un eveniment monden, ai nevoie de un Rac in grupul tau de prieteni. Se pricepe de minune la asa ceva. Ca un adevarat monden, Racul nu se imbata niciodata cu adevarat. Mai degraba devine \\\"obosit si emotiv\\\" (adica ametit si plangacios). Cu alte cuvinte, nu e un betiv amuzant, ci e genul depresiv, care incepe sa-si planga de mila imediat ce bea o bere.

  Leu
  Leului ii place sa bea si sa danseze. Este un dansator excelent, dar si un betiv \\\"bun\\\". Adica, atunci cand bea, isi pierde acea demnitate caracteristica si se transforma intr-o pisicuta. In general, isi cunoaste limitele si stie cand sa se opreasca, probabil tocmai pentru ca se teme sa nu devina penibil. Cand se intampla totusi sa-si piarda mintile, asteapta-te sa filtreze cu oricine. Oricum, se va opri doar la flirt pentru ca leul nu este genul care sa incalce regulile, chiar si atunci cand se imbata. Asa ca ignora-i ratacirile si asteapta-te ca, a doua zi, un leu cu ochi de miel spasit, sa faca orice ca sa se revanseze fata de tine.

  Fecioara
  Cerebrala fecioara face ordine pe oriunde trece. Aflata in continua cautare a perfectiunii si a puritatii, probabil ca va bea mai putin decat alte semne. Dar la fel de probabil este sa bea, tinand cont de cateva reguli autoimpuse: numai bauturi organice, numai o anumita marca de bautura, numai tarie. Fecioara se imbata rar. Dar si cand se imbata, atunci sa te tii. Chiar daca este ratiunea insasi, aceasta zodie ascunde o bestie ce iese la iveala dupa suficiente pahare de bautura. O bestie care e sexy, dar neglijenta si oarecum vulgara. Cum spunea odata o fecioara: \\\"In seara sta beau pana imi scade IQ-ul\\\".

  Balata
  \\\"Sunt un ba...ba...bautor social\\\" spune balanta. \\\"Ce sa fac daca sunt atat de sociabil?\\\". Balanta iubeste petrecerile si, intr-adevar, este foarte sociabila si sarmanta. Cu toate astea, ii cam lipseste auto-controlul si nu este in stare sa se opreasca din baut decat atunci cand e data afara din bar. Intre timp, isi pierde complet mintile si face lucrurile cele mai nebunesti: se dezbraca in camera plina de oameni, flirteaza cu partenerii altora, ii face complimente deocheate sefului. Cine mai stie de ce e capabila o balanta beata... Abia cand se trezeste, isi da seama ce greseli cumplite a facut, ea care e permanent in cautarea echilibrului, si incearca sa le repare cum poate. Din pacate, nu intotdeauna e posibil.

  Scorpion
  Nu-i spune unui scorpion ca a baut de ajuns. Va ignora complet sfaturile tale, ba chiar iti va face in ciuda, umplandu-si intentionat, pahar dupa pahar pana cand uita si pe ce planeta traieste. Scorpionului ii place sa bea, iar daca ai o problema cu asta, lui nici ca-i pasa. Pentru el, bautura este o placere care trebuie savurata si nu o metoda de a-ti modifica personalitatea. Cu toate astea, chiar si Scorpionul poate sa bea de deprimare, doar ca sa-si uite necazurile. Dar, in general, scorpionul e un excelent partener de pahar, iar cand se imbata e amuzant si flirteaza. Scorpionul nu uita nimic din ce a facut, vazut sau auzit, in timpul betiei, asa ca va trebui sa te controlezi in prezenta lui sau sa bei doar cu scorpionii care te plac.

  Sagetator
  In vino veritas. E un dicton care i se potriveste de minune sagetatorului. Daca se ameteste putin, e de ajuns ca sa spuna orice secret pe care il stie, al lui sau al altuia. Dar lasand asta la o parte, sagetatorul este un partener de pahar amuzant si vesel, urmare a numeroaselor petreceri la care a participat (la ce te-ai astepta de la semnul lui Sinatra si al Annei Nicole Smith:). Este cel care vorbeste cu toti din camera, care ii convinge pe toti sa mute petrecerea in alta parte sau sa treaca de la bere la alcool de 90 de grade. Asadar, nu lasati copiii in preajma sagetatorului si nu primiti invitatiile lui la bar daca nu vreti sa intrati in coma alcoolica.

  Capricorn
  In general, capricornul e practic, cu picioarele pe pamant si insetat de bani si faima. Nici nu-i de mirare ca e ignorat complet atunci cand se fac listele cu invitati pentru petreceri. Dar aceasta e zodia lui David Bowie si Annie Lenox, ca sa nu mai spunem de Elvis. Capricornul este un adevarat rock star: independent, puternic, carismatic. Dar, ca majoritatea vedetelor, are nevoie de un \\\"intaritor\\\" ca sa se relaxeze si sa se poata bucura de o petrecere. Iar daca are si sansa de a cunoaste un admirator sexy, cu atat mai mult are nevoie de ceva care sa-l dezmorteasca si sa-l scape de inhibitii. Chiar si cand se imbata complet, este in continuare un pic retinut si mai serios decat restul betivilor din jur.

  Varsator
  Varsatorul nu reactioneaza prea bine la bautura. Are o tendinta innascuta de a face pe atotstiutorul si daca ii vine o idee cand e ametit, devin mai incapatanat ca un catar. Dar daca organizeaza o petrecere este prea ocupat cu indatoririle de gazda ca sa aiba timp pentru a-si manifesta incapatanarea. In acest caz, este un betiv sarmant si vesel. Din fericire, varsatorul este foarte priceput cand trebuie sa aiba grija de o persoana beata. Mai mult, este fascinat de oamenii beti si e capabili de conversatii foarte interesante cu strainii piliti, cu conditia ca el sa fie treaz.. Este potrivit pentru rolul de sofer al grupului, daca reusesti sa-l convingi inainte sa se atinga de bautura.

  Pesti
  Daca esti peste, probabil stii deja ca ai aceeasi zodie si aceeasi personalitate predispusa catre dependenta a lui Liz Taylor, Liza Minelli si Kurt Cobain. Pestele este capabil sa se piarda complet in lumea minunata pe care numai bautura o creeaza, dar toleranta lui la alcool creste rapid, asa ca are nevoie de mai mult si mai mult. Pana la urma, nimeni nu vrea sa mai bea cu el pentru ca nimeni nu rezista atat de mult. Ca sa nu mai spunem ca o intalnire cu o pestoaica devine foarte costisitoare. Pe de alta parte, pestele e un partener de pahar excelent, cu care te poti intelege perfect si la bune si la rele. Puteti decide sa stati de vorba, cu un vin in fata, dupa care ajungeti impreuna in pat pentru cateva zile.
  din:Rasu\\\'rasului
  ........................
  Bautura, bat-o vina!
  Mi-e greu sa vorbesc despre un subiect care pe mine personal nu ma gusta, dar pentru ca a fost un subiect cerut sa fie dezbatut de catre o ascultatoare a postului nostru de Radio Papucel voi incerca sa-mi dau cu parerea...
  Voi aduce pentru inceput in discutie partea buna a lucrurilor, cea pe care o consider eu buna...ca deh! s-ar putea sa am si aici guri care sa ma contrazica...consider, asdar ca una peste alta alcoolul ne face mai prietenosi, adica reuseste sa \\\"dezlege limbile\\\", nu intamplator poate se ofera la petreceri bauturi...nu-i asa?...mda! veti spune, asa o fi insa nu uit sa spun ca si aici e bine tinut cont de masura...cine stabileste masura? noi...fiecare dintre noi, pentru ca realizam cat putem duce.. Se spune ca oamenii beau pentru ca au necazuri. De fapt, in marea majoritate a cazurilor este exact invers: necazurile apar datorita bauturii....bauturii fara masura, evident...intoxicarea cu alcool face ca din oameni sa ajunga neoameni, se mai spune ca alcoolul indeparteaza inhibitiile, asa o fi...insa in majoritatea cazurilor ii fac pe oameni sa se comporte altfel decat sunt, nu degeaba si scuza:\\\"iarta-ma...am fost baut!\\\" so?
  Exista bauturi mai slabe si bauturi mai tari, unii spun ca berea ca tarie nu dauneaza, ba mai mult cica ar \\\"curata rinichii\\\" ...cautand pe internet am aflat ca intr-o halba de bere se afla alcool cat intr-un paharel de vodca...deci? atentie, e inselatoare!
  Auzeam indemnuri de genu\\\' asta: \\\"bea, sa te intaresti!...\\\" sau \\\"bea sa te incalzesti!\\\"..care-i adevarul? alcoolul slabeste organismul , simti nevoia sa tragi aer in piep ca urmare creierul si inima nu sunt suficient oxigenate..iar pe termen lung produce probleme de sanatate....iar legat de incalzit....alcoolul amorteste o parte a senzorilor pielii, ceea ce te face sa nu simti frigul pe moment...asa aflam, ca mor inghetati pe zapada prietenii lui Bachus....
  Este lucru stiut ca atractia duce la deprindere, iar deprinderea rea duce la patima.chiar daca unii numesc distractie cu cinste, altii chefuiala, iar altii darul bauturii, ea este in lista pacatelor de moarte...asadar, cumpatati dragilor inainte de a se ajunge la deprindere!
  din:
  Cutiuta cu iluzii
  ............

  George Bacovia - Sonet
  E-o noapte uda, grea, te-neci afara.
  Prin ceata - obosite, rosii, fara zare -
  Ard, afumate, triste felinare
  Ca într-o crîsma umeda, murdara.

  Prin mahalali mai neagra noaptea pare...
  Sivoaie-n case triste inundara -
  S-auzi tusind o tusa-n sec, amara -
  Prin ziduri vechi ce stau în darîmare.

  Ca Edgar Poe ma reîntorc spre casa,
  Ori ca Verlaine, topit de bautura -
  Si-n noaptea asta de nimic nu-mi pasa.

  Apoi, cu pasi de-o nostima masura,
  Prin întunerec bîjbîiesc prin casa,
  Si cad, recad, si nu mai tac din gura.
  ...........................

  Leacuri din batrani ce alunga mahmureala

  Se spune ca cel mai bun leac impotriva mahmurelii e celebra moare sau zeama de varza. Acriturile au rolul lor. In aceeasi categorie intra borsul si muraturile. Important e sa fie murate in saramura, sarea contribuind la combaterea deshidratarii provocate de alcool.

  Chiar daca nu se gasesc tot timpul, capsunile proaspete sunt utile.

  Un ceai din coji de banane face minuni. Se pune la fiert o coaja in 500 ml apa si, dupa primul clocot, se ia de pe foc si se bea fierbinte.

  O cana cu ceai verde sau de coada-soricelului, indulcit cu miere, curata ficatul de toxine si reda starea de bine.

  Ridichile proaspete sunt un remediu la indemana si foarte eficient, mai ales daca se consuma sucul lor proaspat stors.

  Durerile de stomac si crampele dispar ca prin minune, la fel ca si aciditatea gastrica, daca se inghite rapid un amestec dintr-o lingurita de pulbere de coji de oua si putina apa calduta.

  Mierea e un alt aliat de nadejde. Este un pansament gastric de exceptie si se poate lua chiar inainte de a incepe consumul de alcool, la fel ca si un pahar cu lapte mai gras. Pentru cei mai tari de stomac, o inghititura de ulei de masline sau de untura poate avea acelasi efect. In plus, intarzie efectele alcoolului si, prin urmare, nu te imbeti.

  O alta solutie simpla si usor de pus in aplicare este sucul proaspat de mandarine. Acesta inlatura indigestia si starea de greata. Se pot manca si mandarinele ca atare. Cu cat mai multe, cu atat mai bine.

  Apa si vitaminele fac minuni! Desi vei avea senzatia de ameteala dupa primul pahar de apa, nu te opri! Bea apa minerala cat mai multa! O aspirina tamponata efervescenta, dizolvata intr-un pahar cu apa, contribuie la ameliorarea starii de mahmureala. La fel si vitaminele din complexul B, vitamina C, calciul si magneziul. Chiar daca-ti pare inacceptabil, un amestec de alimente grase nu-ti face rau, dimpotriva. O supa de legume, o supa de pui, o ciorba acra, sucurile naturale sunt cele mai intelepte optiuni.
  din:Anishka`s blog
  ....................
  Leac contra bauturii – Remedii naturiste contra alcoolismului

  Pentru dependenta de alcool medicina naturista recomanda multe leacuri pe baza de plante, drept pentru care va prezentam cateva dintre ele, toate retete populare care se spune ca pun “dop” bauturii:

  1) Se pun 30 g radacina uscata de macris in 1,2 l de apa la fiet timp de o ora, apoi se lasa 1/2 ora la infuzat. Se beau cate 50 ml de decoct, de 2 ori pe zi.

  2) Se amesteca fierea pamantului cu pelin in cantitati egale si se pune o lingura din acest amestec intr-un pahar de apa fierbinte. Se ia cate o lingura de infuzie, de 3 ori pe zi, timp de 2-3 luni. Se spune ca dupa un asemenea tratament, alcoolicii nici nu mai pot vedea bautura, ca li se face rau.

  3) Daca in paharul de bautura se pune o radacina de leustean si 2 frunze de dafin, veti provoca greata si varsaturi in aproximativ ½ ora, ceea ce va face pe cel care nu se poate lecui de patima bauturii sa simta greata numai la vederea paharului cu alcool.

  4) Un alt remediu este fumul de la aschii din lemn de measteacan presarate cu zahar. Alcoolicul este pus sa inspire acest fum.

  5) Se amesteca o lingurita de pelin uscat, o lingurita de fierea pamantului si 4 lingurite de cimbru sau sovarv. O lingura din acest amestec se pune intr-un pahar de apa fierbinte, timp de o ora. Se strecoara si se bea de 3 ori pe zi, pana la disparitia poftei de alcool.

  6) Un antidot foarte bun impotriva alcoolismului este si mierea de albine. Se iau cate 6 lingurite de miere din 30 în 30 de minute, de 3 ori dimineata, apoi dupa fiecare masa cate 4 lingurite, timp de o saptamana. Se continua apoi cu cate 2 lingurite dimineata, timp de o luna. Se spune ca lipsa de potasiu din organism duce la tendinta spre consumul exagerat de alcool. Mierea, continand mult potasiu, contracareaza setea de alcool si ajuta astfel in procesul de dezalcoolizare.
  Sorin Chiriac
  un blog relativ personal
  ..........................
  Iata ce-l invata Neagoe Basarab pe fiul sau Teodosie daca va vrea sa fie domnitor:
  "Cu bautura sa nu-ti ingreuiezi trupul, ca multi zic: buna este bautura multa. Cum este buna? Omul, cand se imbata, daca are minte multa atunci o pierde, daca are maini, nu-i sunt de folos, daca are picioare nu poate merge in ele, daca are limba, nu poate vorbi cu ea. Deci, cum sa nu fie rea betia, daca intreg trupul nu-i mai foloseste, ca sa poata face ceva pentru Dumnezeu si pentru oameni. Si inca si alt rau izvoraste din betie, si anume mai intai imbolnaveste trupul si-si saraceste casa, apoi isi pierde mintea. Si din clipa in care-si pierde mintea, atunci este pierdut si cu sufletul. Si tu sa bei, dar cu masura, incat mintea ta sa biruiasca vinul, iar nu sa biruiasca vinul mintea ta... Sa nu faci daruri la betie, pentru ca iti vei risipi vistieria si iti vei capata nume rau, ca vor zice asa: "Sa mergem chiar acum la domnul acela nevrednic, pentru ca acum este beat; deci, cand este treaz, el nu ne va da, iar cand se imbata, isi pierde mintea si nu stie cui da!"

  ...................
  Lăsaţi mâhnirea!

  Nu, dragii mei, lăsaţi mâhnirea!
  E timpul care ne-a schimbat,
  Zadarnic luptă amintirea,
  Nu-nvie arborul uscat!
  Ne-a despărţit de mult destinul,
  Ne-a înrăit al vieţii greu.
  Azi ne-a rămas prieten vinul,
  Şi tinereţea e-n căminul
  Şi-n catalogul din liceu.

  poezie de Cincinat Pavelescu

  ...........................

  Sper ca nu ati inteles ca IMI PLACE SI MIE LA FEL DE MULT BAUTURA...Am urat-o din totdeauna...Mie imi plac desigur MACII.

 • Veti descoperi Itinerariul...

  Acest site este uimitor. Alegeti orasul de plecare si orasul de sosire, apasati Start searching si va va arata ruta, prin toate modurile de transport Avion /Autobuz / Tren/Ferry-boat .
  Veti descoperi Itinerariul - Compania (Aviatie/C. Ferate/Ferry) - Orarul de zbor – Distantele - Costul biletelor functie de data plecarii - Legaturi Aeroport - Oras, samd (intern + international)

  Click pe link-ul de mai jos si mergeti mai departe.

  http://www.rome2rio.com/

  .........
  A respecta opiniile altora este una din cele mai mari virtuti pe care le poate avea o fiinta umana. Oamenii sunt diferiti, actioneaza diferit, gandesc diferit.
  Nu judecati…dar incercati sa intelegeti si daca nu puteti, atunci uitati….
  Amintiti-va cele 5 reguli pentru a fi fericit:
  · Elibereaza inima de amaraciune.
  · Elibereaza mintea de griji.
  · Traieste simplu.
  · Daruieste mai mult.
  · Asteapta-te sa primesti mai putin.
  Si nu uita, ca imbatranirea este inevitabila, pe cand grandoarea este o optiune!
  ..............................
  http://youtu.be/WD2Dhnu3tP0We Love Russia Compilation, August 2012 (TNL)
  ...............
  http://youtu.be/px_g_zgq5OIDavid Copperfield Laser Illusion
  ...............
  Daca sufletul iti plange cand natura sta s-adoarma,
  De esti plin de intristare, cand afara este toamna,
  Uita-te-n oglinda vietii....vezi ce-i bine si ce-i rau.......
  Si nu plange.....mergi' nainte....daca asta-i drumul tau!
  Dar....de poti schimba in bine, zilele ce-astepti din zare....
  Schimba iute....fiindca viata......astazi e........maine dispare!!!!!!!!
  ..............................

 • Horoscopul Japonez...Grafenul... 20 Sfaturi...

  Spre deosebire de horoscopul european, in Horoscopul Japonez exista 11 zodii. Iata care sunt cele 11 zodii japoneze si care sunt trasaturile de caracter asociate lor:

  Horoscopul japonez a luat nastere in secolul 1 I.H. la curtile imperiale japoneze, insa a devenit popular in Tara Soarelui Rasare incepand cu anii 1500. Conform viziunii nipone, in functie de intervalul de timp in care te-ai nascut, personalitatii tale ii sunt imprimate anumite trasaturi si particularitati. Chiar daca de-a lungul timpului, aceste trasaturi sunt supuse influentei unor factori externi, decizionali sau anumitor circumstante, ele fac parte din natura intrinseca a fiintei umane. Spre deosebire de horoscopul european, in Horoscopul Japonez exista 11 zodii. Iata care sunt cele 11 zodii japoneze si care sunt trasaturile de caracter asociate lor:

  FLOARE DE CIRES – daca te-ai nascut in perioda 15 februarie - 20 martie Pentru japonezi, floarea de cires are un simbol aparte, fiind asociata cu frumusetea, cu iubirea, cu afectiunea, cu gingasia si efemeritatea, dar si cu insufletirea sufleteasca, caldura, energia si naturaletea. Persoanele care apartin acestei zodii sunt persoane afectuoase, cu talente deosebite, avand darul de a-i binedispune pe cei din jur si de a le transmite ganduri pozitive. Oamenii Floare de Cires pot fi insa extrem de sensibili si vulnerabili. Atunci cand sufera, suferinta lor este atat de intensa, incat poate avea efecte autodistrugatoare.

  SOARE – daca te-ai nascut in perioda 21 martie- 29 aprilie Soarele reprezinta pentru japonezi un simbol al perfectiunii, al puterii, al misterului, dar si al dorintei de a trezi lucrurile la viata, aducandu-le pe drumul intelept, drumul cel bun. Persoanele apartinand zodiei Soare sunt persoane entuziaste, norocoase, pozitive, sigure pe ele, inzestrate cu simt practic si logic. Sunt ordonate, iubesc regulile si lucrurile prestabilite. In sentimentele si relatiile de iubire pot fi extrem de pasionale. Oamenii Soare iubesc inflacarat, pana la ardere, si de multe ori, din lipsa de precautie, involuntar poate, au tendinta de a-i rani pe ceilalti.

  BAMBUS– daca te-ai nascut in perioada 30 aprilie - 4 iunie In cultura japoneza, bambusul semnifica bunastarea, fericirea, armonia, prietenia, dar si longevitatea si permanenta. La fel cum bambusul este dependent de lumina, Oamenii Bambus au tendinta de a deveni dependenti de iubirea si afectiunea celor din jurul lor. Sunt persoane care infloresc in conditii prielnice firii lor. Devin luminoase si radiaza fericire atunci cand se simt iubite. Se daruiesc poate prea mult celorlalti… Oamenii Bambus sunt insa mai puternici decat par. Chiar daca nu indragesc schimbarile, se adapteaza lor la fel de natural si nonsalant ca orice alte zodii din horoscop. Sunt de neclintit in opiniile si convingerile lor si stiu sa lupte pentru ceea ce isi doresc.

  BOU – daca te-ai nascut in perioada 5 iunie - 6 iulie Boul este un simbol al fertilitatii, al familiei, al linistii. Persoanele apartinand acestei zodii sunt persoane care pun familia si linistea familiala mai presus de orice. Sunt extrem de atasate de ideea de camin, de stabilitate, de prietenia sincera si dezinteresata care poate exista intre oameni. Sunt pragmatice si realiste, traditionaliste. In acelasi timp, sunt dispuse sa se conformeze regulilor, sa accepte lumea asa cum este ea, chiar daca nu este intotdeauna cum si-ar dori. Acesti nativi isi doresc liniste si pace in viata. Echilibrul lor interior este dat de armonia din sanul familiei. Conflictele intense cu persoana iubita ii destabilizeaza si ii determina sa dea inapoi.
  FLOAREA DE LOTUS – daca te-ai nascut in perioada 7 iulie - 1 august Floarea de Lotus este un simbol al frumusetii, al puritatii sufletesti, al sinceritatii, al iertarii, al abundentei, dar si al capacitatii de a se regenera. Precum Floarea de Lotus, o floare splendida care se ridica la suprafata apei in care traieste, oamenii Lotus au capacitatea de a se ridica asupra celorlalti.. Sunt de o noblete si delicatete sufleteasca iesita din comun. Sunt demni, sinceri, intelegatori, maiestuosi, simpli, capabili sa traverseze situatiile mai putin delicate cu fruntea sus. Onoarea si datoria sunt extrem de importante pentru ei. Au un simt al sinelui foarte bine dezvoltat si isi gasesc cu greu un partener.

  PODUL JAPONEZ – daca te-ai nascut in perioda 2 august - 27 august Podul este un simbol al medierii, al conexiunii, dar si un simbol al incercarilor pe care le ai de depasit pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Nativii apartinand acestei zodii sunt persoane ambitioase, tenace, care reusesc in viata nu datorita norocului, ci perseverentei cu care isi urmaresc telurile. Oamenii -Pod sunt maestri ai exprimarii, iar comunicarea, fie ea de orice natura - artistica, intelectuala sau prin intermediul cuvantului-, face parte din darurile cu care au fost inzestrati. In acelasi timp, sunt firi calme, echilibrate, reusind intotdeauna sa calmeze spiritele si sa aplaneze conflictele in jurul lor. Iubirea pentru ei inseamna exteriorizare, impartasirea gandurilor, dar si legaturi emotionale puternice pe care le pot intensifica prin intermediul comunicarii.

  PIATRA DE GRADINA – daca te-ai nascut in perioada 28 august - 10 octombrie Alaturi de apa, vegetatie si pamant, piatra este un element omniprezent in cultura si gradinile japoneze. Ea exprima trainicie, stabilitate, forta, consecventa. Oamenii-Piatra par reci, severi, duri, implacabili, lipsiti de afectiune. Aparent, sunt. Doar cei apropiati si cei care ii iubesc sunt insa capabili sa vada dincolo de suprafata. Daca reusesti sa ajungi la sufletul lor, te vei trezi coplesita de afectiunea lor. Oameni-Piatra sunt persoane pe care te poti baza. Te poti incredere in ei, te poti baza pe ajutorul lor indiferent de situatie. Oamenii-Piatra sunt consecventi in sentimentele lor si cred in fidelitate.

  IMPARATUL – daca te-ai nascut in perioada 11 octombrie - 18 noiembrie Imparatul este un simbol al fortei si al autoritatii, al stapanirii de sine, dar si al superioritatii. Persoanele apartinand zodiei Imparat au o personalitate puternica, incercand, chiar si fara sa constientizeze, sa-si impuna vointa asupra celorlalti. Totodata, Oameni-Imparat au o putere de influenta foarte mare, o vointa de fier si o capacitate de munca incredibila. Greutatile nu-i doboara si nici nu ii pot indeparta de la obiectivele pe care si le-au propus. Sunt energici, au incredere in ei insisi si in ceea ce pot realiza. Oamenii-Imparat s-au nascut sa straluceasca, sa conduca, sa fie in centrul atentiei. In iubire, pot fi la fel de temperamentali ca si in celelalte domenii. Au uneori tendinta de a domina si a trece cu vederea dorintele celuilalt.

  IMPARATEASA – daca te-ai nascut in perioada 19 noiembrie - 26 decembrie Imparateasa se impune prin intelepciune, prin inteligenta, printr-un spirit superior, iar nu neaparat prin forta. Nativii acestei zodii au anumite trasaturi in comun cu ale Oamenilor-Imparat. Au poate o personalitate la fel de puternica. Spre deosebire de acestia, sunt insa mai temperati, mai rabdatori, mai putin impulsivi, mai pasivi si mai cumpatati in deciziile lor. Pun mai mult pret pe spiritualitate si pe spirit, pe evolutia interioara. Sunt modesti, creativi si hotarati sa schimbe lumea doar prin metode juste si chibzuite. Au prestanta. In iubire, acesti nativi pun mare pret pe fidelitate, pe intelegere si pe respect.

  LUNA – daca te-ai nascut in perioada 27 decembrie - 18 ianuarie Luna nu este doar un astru al misterului si al intuitiei, ci si un simbol al clarviziunii. Oamenii-Luna sunt enigmatici, fascinanti, spirituali, cuceritori, cu un simt intuitiv foarte bine dezvoltat. Sunt nonconformisti, atrasi de tot ceea ce inseamna nou si progres. Este o placere sa-i ai ca interlocutori in zilele lor bune. Sunt sclipitori de inteligenti, iar ideile lor reusesc sa starneasca interesul. Au insa tendinta de a avea schimbari bruste de dispozitie si adeseori se lasa prada sentimentelor. Nervozitatea reprezinta unul din punctele lor slabe. In iubire sunt impulsivi si cu toane, insa odata ce s-au calmat stiu cum sa-ti intre din nou in gratii. Nu poti rezista farmecului pe care il emana.

  TESTOASA SACRA – daca te-ai nascut in perioada 19 ianuarie - 14 februarie Testoasa este un simbol sacru al intelepciunii si al autodeterminarii. Nativii acestui semn sunt blajini, prietenosi, placuti, capabili sa se sacrifice si sa faca compromisuri de dragul persoanei iubite. Totodata, sunt pasnici, buni la suflet, incapabili sa faca cuiva rau in mod voit. Circumspectia face parte din modul de a fi si de a simti al acestor nativi. Oamenii – Testoasa pot realiza lucruri marete in viata prin autocontrol si autoimpunere. Exercitiile lor de vointa sunt extraordinare. Se hotarasc si iau decizii cu greu. Deciziile lor sunt insa irevocabile. Oamenii-Testoasa nu se uita inapoi.
  -..........................
  GRAFENUL


  Materialul minune care ar putea schimba lumea: GRAFENUL – atât de puternic încât o singură foaie din acest material poate susţine un elefant
  Acest material este mai rezistent decât diamantul, deşi se întinde ca o gumă. Din punct de vedere vizual este invizbil, conduce electricitatea şi cădura mai bine decât orice sârmă de cupru, iar greutatea sa este aproape egală cu zero. Grafenul este un nou material uimitor care poate revoluţiona aproape orice parte a vieţii noastre.
  Unii cercetători susţin că este cel mai important material care urmează să fie creat de la plasticul sintetic, realizat în urmă cu 100 de ani. Acest material poate duce la inventarea telefoanelor mobile care pot fi rulate şi aşezate în spatele urechii, la televizoare HD la fel de subţiri ca o coală de tapet, şi ziare electronice care se îndoaie pentru ca cititorii să le poată împături într-un mic pătrat, scrie Daily Mail .
  Grafenul a fost descoperit în Marea Britanie în urmă cu doar şapte ani. Anul trecut le-a adus cercetătorilor de la Universitatea Manchester Premiul Nobel pentru fizică, iar săptămâna aceasta cancelarul George Osborne a promis 50 milioane de lire sterline pentru dezvoltarea de tehnologii care să se bazeze pe “această substanţă super puternică”.
  Grafenul este realizat prin exfolierea şi procesarea chimică a grafitului, materialul ieftin folosit la creioane. La fiecare câteva luni oamenii de ştiinţă descoperă modalităţi noi şi mai ieftine de prelucrare în masă a grafenului, aşa că unii experţi cred că până la urmă va ajunge să coste mai puţin de 4 lire jumătate de kilogram.
  Pentru un material atât de promiţător are o structură chimică incredibil de simplă. O foaie de grafen este alcătuită dintr-un singur strat de atomi de carbon, dispuşi într-o reţea hexagonală, având o structură rigidă. Acest lucru face grafenul să fie cel mai subţire material realizat vreodată. Pentru a atinge o grosime totală de un milimetru sunt necesare 3 milioane de straturi de grafen alăturate. Din cauza subţirimii lor foile de grafen luate separat sunt transparente.
  Deasemenea, este şi materialul cu cea mai mare rezistenţă mecanică cunoscut de omenire. Potrivit unui calcul, pentru a trece prin acea foaie de grafen, un elefant ar trebui să se exercite o forţă incredibil de mare, balansându-se cât mai tare.
  În ciuda rezistenţei sale, grafenul este şi extrem de flexibil şi poate fi întins cu aproximativ 20% mai mult fără a suferi o daună.
  Este de asemenea un conducător de electricitate superb, cu mult mai bun decât cuprul folosit în mod tradiţional la cablare, şi este cel mai bun conducător de căldură de pe planetă.
  Dar poate cea mai remarcabilă proprietate a grafenului este originea sa. Grafenul este format din grafit, iar un creion de plumb este alcătuit din milioane de straturi de grafen. Aceste straturi sunt “alipite” uşor între ele, de aceea alunecă unul de pe celălalt atunci când un creion este mişcat de-a lungul foii de hârtie.
  Descoperirea grafenului a declanşat un boom pentru ştiinţa materialelor. Anul trecut existau 3000 de lucrări de cercetare asupra proprietăţilor sale şi 400 de cereri de brevet. Industria electronicelor este convinsă că grafenul va duce la realizarea gadgeturilor care vor face ca iPhone şi Kindle să pară nişte jucării din epoca trenurilor cu aburi.
  Ecranele moderne cu touchscreen folosesc oxid de staniu şi indiu, o substanţă care este transparentă dar care poartă curenţi electrici. Dar acest oxid de staniu şi indiu este scump, şi gadgeturile realizate din această substanţă se sparg uşor atunci când sunt scăpate din mână. Înlocuirea oxidului de staniu şi indiu cu anumiţi compuşi pe bază de grafen ar putea permite dezvoltarea ecranelor pentru calculatoare şi televizoare flexibile şi subţiri ca o foaie de hârtie. Cercetătorii din Coreea de Sud au proiectat un ecran cu atingere flexibil de 63,5 centimetri folosind grafenul.
  Alţi cercetători privesc în viitor la multe modalităţi de a folosi grafenul în medicină.
  Deasemenea, este considerat ca fiind o alternativă la caroseria din fibră de carbon a ambarcaţiunilor şi bicicletelor. Iar grafenul în componenţa cauciucurilor le-ar face mult mai puternice.
  Unii chiar susţin că materialul va înlocui siliciul din componenţa cipurilor calculatoarelor. În viitor un card de credit realizat din grafen ar putea stoca la fel de multe informaţii ca şi calculatoarele actuale.
  Însă există şi unele probleme în folosirea grafenului. Este atât de bun conducător de electricitate încât transformarea lui în dispozitive precum tranzistorii s-a dovedit problematică.
  La începutul anului acesta IBM a recunoscut că „este dificil să ne imaginăm” ca grafenul va înlocui siliciul în microcipuri.
  Experţii însă au încredere în acest material şi sunt dispuşi să urmeze calea în continuare. „Vorbim despre un număr impresionant de proprietăţi unice combinate într-un singur material, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. De aceea există atât de mulţi cercetători care lucrează la analiza acestuia”, au adăugat aceştia.
  ............................

  2O SFATURI RAPIDE CARE IMBUNATATESC SANATATEA.

  "Esti ceea ce mananci" dr. Gillian McKeith

  1. APĂ CALDĂ DIMINEAŢA
  O ceaşcă de apă caldă băută dimineaţa pe stomacul gol (cu lămâie stoarsă ar fi chiar mai bine) ajunge direct în intestine şi curăţă mucusul acumulat în ziua precedentă. Beţi încă o cană de apă caldă seara.

  2 .LUBRIFIAŢI,NU INUNDAŢI
  Stomacul are nevoie să fie uns, lubrifiat, dar nu inundat.Consumând lichide în timpul mesei, vă înecaţi enzimele digestive, iar digestia are loc doar parţial.Este preferabil ca lichidele,sucuri sau mai bine apă, să fie băute la 30 de minute distanţă faţă de masă — înainte sau după, dar nu în timpul mesei.

  3. MESTECAŢI ÎNCET
  Una dintre cele mai importante recomandări este aceea de a mesteca încet, până când mâncarea devine lichefiată. Savuraţi fiecare înghiţitură de mâncare. Simţiţi compoziţia alimentelor şi reţineţi-le aroma. Procesul digestiv începe atunci când saliva intră în contact cu hrana şi începe masticaţia. Astfel, alimentele mestecate vor trece uşor prin sistemul digestiv şi veţi beneficia de o absorbţie maximă a substanţelor nutritive.

  4. MÂNCAŢI ATUNCI CÂND SUNTEŢI LINIŞTIT
  Organismul dumneavoastră nu poate digera mâncarea în mod adecvat dacă sunteţi supărat sau tocmai aţi avut o dispută. Mâncaţi atunci când sunteţi liniştit. Digestia va fi mult mai bună în astfel de condiţii
  .
  5. NICI PREA CALD,NICI PREA RECE
  Temperatura alimentelor şi băuturilor care intră în sistemul dumneavoastră influenţează condiţia splinei, bateria dumneavoastră de energie, precum şi alte organe. Băuturile de la gheaţă slăbesc organele. Nici consumul unor alimente fierbinţi, tocmai luate de pe foc, care vă ard vălul palatin, nu este benefic, ca urmare a faptului că vă distruge mucoasa bucală, vă distruge mucoasa gastrică şi degradează papilele gustative. Este de preferat consumul alimentelor, al băuturilor şi al apei la temperatura camerei sau uşor încălzite.

  6. DECORAŢI-VĂ FARFURIA
  Când adulmecaţi,admiraţi sau doar vă gândiţi la mâncare, creierul dumneavoastră trece la acţiune, trimiţând glandelor salivare mesajul de a secreta saliva ce conţine enzime digestive. În consecinţă, preparaţi meniuri atractive, delicioase, care să stimuleze digestia.

  7. ALTERNAŢI ALIMENTELE
  Nu mâncaţi aceleaşi mâncăruri zi după zi. Nu aveţi nevoie de cantităţi prea mari dintr-un singur aliment; acest fapt poate duce adesea la alergii, sensibilităţi sau intoleranţe alimentare. De exemplu, puteţi să consumaţi un fel de mâncare o dată la patru zile, nu în fiecare zi. Nu numai că veţi preveni alergiile, dar îi veţi furniza organismului o paletă mult mai largă şi variată de substanţe nutritive.

  8. ASCULTAŢI-VĂ TRUPUL
  Luaţi aminte la alimentele după care tânjiţi. Dacă vă doriţi foarte tare un anumit aliment — în funcţie de culoarea,mirosul sau sentimentul pe care vi-l dă — lăsaţi-vă dus de val şi bucuraţi-vă de el. S-ar putea ca organismul dumneavoastră să aibă nevoie de anumite substanţe nutritive conţinute în acel aliment. Nu vorbesc de biscuţii cu ciocolată în acest caz! Mă refer la acele plante proaspete, fructe, legume, condimente şi multe altele care se găsesc în alimentare şi supermarket-uri.Mergeţi la raionul de fructe şi legume proaspete cu mintea şi spiritul deschise. Ce pare să fie bun? Ce miroase bine? Ce alimente par sănătoase şi pline de energie? Apoi alegeţi.

  9 ENZIME! ENZIME! ENZIME!
  Germenii, legumele şi fructele crude, nucile şi seminţele sunt pline de enzime, cheia unei bune absorbţii a substanţelor nutritive şi a unei sănătăţi vibrante. La p. 213 veţi găsi mai multe informaţii despre enzime şi despre metodele de germinare a seminţelor, care pot fi aplicate acasă.

  10. MICUL-DEJUN
  Mâncaţi întotdeauna ceva sănătos şi consistent la micul-dejun. Acesta este momentul în care energia stomacului dumneavoastră este la cele mai înalte cote, iar sucurile digestive care conţin enzime sunt gata de atac. Dacă aveţi obiceiul să săriţi peste micul-dejun, cu timpul vă veţi slăbi stomacul şi funcţia digestivă. Indiferent cât de puţin mâncaţi, alegeţi ceva sănătos la micul-dejun.Fructele proaspete, terciul de ovăz, mei sau quinoa sunt foarte bune pentru masa de dimineaţă.

  11. ACTIV SEARA
  Ultima masă a zilei trebuie să o luaţi cu cel puţin două ore înainte de culcare. Atunci când mâncaţi prea târziu, vă stresaţi şi vă extenuaţi organismul. Nu puteţi să digeraţi eficient o masă luată târziu, în condiţiile în care vă culcaţi cu stomacul plin. Este un lucru nociv pentru organele digestive, inimă şi ficat, ca să nu mai vorbim de apetitul sexual!

  12. PREFERAŢI LEGUMELE CRUCIFERE
  Consumaţi cantităţi mari de varză, broccoli, varză de Bruxelles sau conopidă. Aceste alimente sunt foarte bune pentru detoxifierea şi energizarea sângelui.

  13 .BEŢI SUCURI „VERZI“,DE ZARZAVATURI
  O dată pe săptămână, faceţi-vă un suc verde.Fiind obţinute dintr-o paletă largă de legume verzi, aceste sucuri au un efect de reîntinerire asupra organismului datorită conţinutului lor mare de clorofilă (resursa de energie vitală a plantelor), care ajută la purificarea sângelui, producerea globulelor roşii, detoxifierea organismului şi producerea energiei. Sucurile verzi sunt un combustibil perfect pentru organism. Conţinutul ridicat de apă ajută la asimilarea lor rapidă, iar leguma se transformă în suc aproape în totalitate, cu excepţia fibrelor — partea nedigerabilă a plantelor. Sucurile verzi vă furnizează toate ingredientele sănătoase ale plantelor, într-o formă uşor de digerat şi de absorbit.
  Iată o variantă de suc — dumneavoastră puteţi experimenta orice idei aveţi:
  1 morcov, 1 castravete, 4 tulpini de ţelină, 1 tulpină de anason, câteva frunze de spanac, o bucăţică de rădăcină de ghimbir, câteva rămurele de pătrunjel şi o legătură de lucernă încolţită (opţional).Pentru rezultate spectaculoase, mai puteţi să adăugaţi o linguriţă de amestec sub formă de praf, obţinut după reţeta mea, sau un aliment superconcentrat sub formă de praf.
  ALIMENTE SUPERCONCENTRATE VERZI:
  Lucernã verde, Orz verde ,Pir, Alge verzi-albastre, Spirulinã, Chlorella,

  LUCERNA VERDE:)ÃRINTELE TUTUROR ALIMENTELOR
  Lucerna reîntinereste întregul sistem,crescând rezistenta,vigoarea si vitalitatea.Contine toate vitaminele (de patru ori mai multã vitamina C decât citricele) si mineralele cunoscute (continutul de calciu este atât de mare,încât iese din grafice),precum si enzime digestive,fitoestrogen(hormoni de naturã vegetalã) , flavonoide,aminoacizi si clorofilã.Lucerna verde este folositã pentru detoxifierea si fertilizarea ficatului,este recomandatã ca adjuvant în regimurile de slãbire,pentru întãrirea si purificarea sângelui,pentru digestie si ca tonic general,un adevãrat potentator al sistemului imunitar.Puteti cumpãra lucernã verde sub formã de pudrã sau capsule,din magazinele de produse naturiste.
  ORZUL VERDE:UN EXTRAORDINAR DETOXIFIANT
  Orzul verde contine aproape toate substantele nutritive necesare organismului uman,cu exceptia vitaminei D.Este foarte asemãnãtor cu pirul si este usor de digerat.Este o plantã cu frunze de culoare verde-închis,care contine aceleasi substanþe nutritive ca si legumele cu frunze verzi,dar având o concentratie de vitamine,minerale si proteine mult mai mare.Are la fel de multe proteine ca si carnea,dar este sãnãtos.Orzul verde are de 11 ori mai mult calciu decât laptele de vacã,de cinci ori mai mult fier decât spanacul si de sapte ori mai multã vitamina C decât sucul de portocale.Este benefic pentru toate tesuturile si organele,dar mai ales pentru inimã, plãmâni, artere, încheieturi si oase. Ajutã la protejarea de agentii poluanti,de cancer,de ulcere si de problemele digestive.Este un excelent stimulator al energiei,are proprietãti antiinflamatorii si anti-îmbãtrânire si întãreste reactia imunitarã.În sfârsit,este un întãritor al întregului organism,cu efecte directe asupra functionãrii inimii si a circulatiei sângelui si contribuie la scãderea colesterolului.Dacã nu reusiti sã mâncati cantitãti mari de legume verzi,atunci consumul de orz verde deshidratat este o variantã potrivitã si hrãnitoare.Îl puteti cumpãra de la magazinele de produse naturiste.O linguritã de praf (5 g)este echivalentã cu consumul a 100 de grame de legume crude,precum spanacul,varza creatã,lucerna încoltitã sau broccoli.

  TOPUL CELOR 5 ALIMENTE SUPERCONCENTRATE DIN PLANTE,PROPUS DE MINE

  1.UNGHIA-GÃII — ENERGIZANTUL TRUPULUI
  Aceastã plantã reprezintã un tonic general pentru imunitatea organismului, îmbunãtãtind considerabil digestia.Este preferatã de toti pacientii mei,nu numai datoritã calitãtilor sale de combatere a rãcelilor si a guturaielor,dar si pentru rolul sãu în controlarea greutãtii si în ameliorarea oboselii cronice.

  2. URZICA — TONICUL INTESTINELOR
  O canã de apã caldã urmatã de o canã de ceai de urzicã dimineata,pe stomacul gol,vã vor pune în miscare sectorul intestinal.De asemenea,urzica mai ajutã si la curãtarea ficatului si la tinerea la distantã a infectiilor.Puteti consuma frunze proaspete de urzicã primãvara — sunt foarte bogate în vitamine si minerale.Preparati-le ca si pe spanac si folositi-le la salate. Când culegeti frunze de urzicã,aveti grijã sã mergeti în zone neaflate în apropierea soselelor sau a altor factori poluanti.Puteti sã consumati alternativ ceai de urzicã (2 cãni pe zi) si tincturã de urzicã — o zi una,o zi cealaltã.Este un excelent tonic în miezul zilei.Este bine ca bãrbatii care au probleme cu prostata sã bea 2-3 cãni de ceai de urzicã pe zi.

  3. ALOE VERA — ALINÃTORUL DIGESTIEI
  Eu folosesc aloe vera pentru tulburãrile digestive,balonare,gaze si flatulentã.Luati aproximativ o lingurã de aloe pe zi sau urmati instructiunile de pe ambalaj.Amestecati-o cu suc de mere sau din oricare alte fructe pentru a obtine un gust cât mai plãcut.

  4. GINSENGUL SIBERIAN — INAMICUL STRESULUI Ginsengul este unul dintre cele mai vechi remedii pe bazã de plante,cunoscute de om;este folosit ca energizant de mii de ani.Este o plantã cu puternice efecte de reîntinerire a organismului si actioneazã hrãnind sângele epuizat si adaptând organsimul la stres.În practica clinicã,am descoperit efectele benefice ale ginsengului asupra pacientilor în special pe durata unei maladii si în perioadele de convalescentã,precum si postoperator,având calitãti de prevenire a infectiilor.Este excelent pentru prevenirea si ameliorarea tulburãrilor cauzate de diferentele de fus orar.Beti-l sub formã de ceai,o canã pe zi,sau sub formã de capsule ori tincturã.

  5. ECHINACEA — MOTORUL LIMFEI Disponibilã acum peste tot în lume datoritã popularitãtii sale ridicate în ultimii ani,echinacea este un nume des vehiculat în prevenirea rãcelii obisnuite.Aceastã plantã îmi place atât de mult pentru cã pune în miscare unul dintre fluidele organismului —limfa.Acest fluid circulã paralel cu vasele de sânge si eliminã toxinele din organism.Dacã nu faceti zilnic exercitii fizice,limfa nu este suficient de activã.Echinacea vine în ajutorul dumneavoastrã.Luati echinacea sub formã lichidã sau de capsule,timp de douã-trei sãptãmâni,dupã care faceti o pauzã.

  14 .ASOCIEREA ALIMENTELOR
  Fructe + Carne/Peşte = Gaze
  Fructe consumate singure = Lipsă gaze
  Cu alte cuvinte, asociaţi alimente care nu sunt concurente.
  Asocierea adecvatã a alimentelor:
  >Poate ajuta organismul sã ardã mai eficient grãsimile.
  >Poate asigura absorbtia maximã a substanþelor nutritive,a enzimelor si a proteinelor.
  >Poate preveni eructatiile,balonarea,formarea gazelor intestinale si indigestia.
  >Poate remedia si preveni cele mai multe probleme corelate cu obezitatea.
  În lipsa unei asocieri corecte a alimentelor: vã va fi imposibil sã digerati complet mâncarea.
  >Veti tulbura activitatea enzimelor digestive.
  >Veti împiedica absorbtia de substante nutritive.
  >Riscati sã suferiti de balonare,arsuri stomacale, indigestie, malabsobtie,constipatie,crampe,sindromul de colon iritabil, flatulentã — sau chiar mai rãu.Problema constã în faptul cã unele alimente se digerã mai repede decât altele;enzimele necesare digestiei diferã în functie de tipul de aliment,ca si condiþiile încare are loc o absorbtie bunã.De exemplu,pentru a fi digerate,proteinele au nevoiede sucuri digestive acide,în vreme ce carbohidratii necesitã sucuri alcaline.

  15. MASAJUL RINICHILOR
  Rinichii reprezintă cele mai importante organe pentru vitalitatea generală a organismului. La sfârşitul fiecărei zile, faceţi-vă un masaj la rinichi. Înainte de a vă culca, localizaţi rinichii punând palmele pe spate chiar sub linia taliei, dar deasupra şezutului.Vizualizaţi o lumină albă şi caldă care vă curge din trup către mâini.Pe măsură ce veţi începe să transferaţi căldura şi lumina către rinichi, mâinile dumneavoastră se vor încălzi. Masaţi zona rinichilor. Apoi aşezaţi-vă pe o sticlă cu apă caldă, pregătită dinainte.

  16. MICUL MEU SECRET
  În cabinetul meu de la clinică, ţin în dulap o minitrambulină. Între doi pacienţi pe care îi primesc în cabinet cu o ţinută respectabilă de medic, scot din dulap minitrambulina şi încep să sar.Pacienţii nu cunosc acest lucru, pentru că încep săriturile după ce ei părăsesc cabinetul. Orice formă regulată de exerciţiu fizic moderat, întindere,mers pe jos, pe bicicletă, înot, tai chi, chiar şi dansul, ajută la circulaţia limfei, la eliminarea toxinelor, la punerea sângelui în mişcare şi la revitalizarea organismului.

  17. FRECŢIONAREA PIELII
  Când vă pregătiţi să faceţi o baie/un duş, dar înainte de a intra efectiv în apă, luaţi un prosop, înmuiaţi-l în apă fierbinte şi frecţionaţi-vă cu el toată pielea corpului. Începeţi de la tălpile picioarelor şi deplasaţi-vă în sus pe picioare, tors şi braţe, folosind mişcări îndreptate întotdeauna către inimă. Acest lucru va pune sângele în mişcare şi va stimula meridianele energetice, îmbunătăţindu-vă digestia.

  18. PERIAJUL PIELII
  Periaţi-vă pielea cu o perie uscată pentru piele o dată pe săptămână pentru activarea limfei. Puteti îmbunãtãti actiunea pielii de a elimina „gunoaiele“ interne (peste jumãtate de kilogram de reziduuri sunt eliminate zilnic prin piele), efectuând un periaj regulat al întregului trup. Pentru a realiza acest lucru în mod eficient,aveþi nevoie de o perie micã, asprã, din pãr natural. Periajul se face cel mai bine înainte de baie sau de dus, pe pielea uscatã. Metodã: Începeti de la tãlpi si masati picioarele cu miscãri ascendente, longitudinale; apoi în sus,pe brate si în jos, pe spate. Periajul trebuie sã fie întotdeauna îndreptat spre zona pieptului, evitând punctele sensibile, precum aluniþele, negii sau venele sparte. Nu folosiþi niciodatã peria pe fatã.

  19. CULCAŢI-VĂ DEVREME
  Cu cât vă veţi culca mai devreme, cu atât vă veţi simţi mai bine. În general, ficatul şi vezica biliară îşi desfăşoară acţiunea de eliminare a toxinelor între orele 23:00 şi 2:00. Dacă la ora 23:00 nu vă aflaţi în pat, tulburaţi procesul natural de curăţare a organismului şi, ca urmare, vă veţi simţi inactiv şi leneş.

  20. EXISTAŢI,PUR ŞI SIMPLU
  Rezervaţi-vă cinci minute liniştite în fiecare dimineaţă, în care să nu faceţi altcea decât „să existaţi“, opriţi-vă şi reflectaţi, înainte de a porni în goana unei noi zile. Nu vă gândiţi la ceva anume, nu faceţi nimic, doar existaţi.Puteţi ţine ochii închişi sau deschişi, nu contează. Dar rezervaţi-vă câteva minute doar pentru dumneavoastră. Acele minute valoroase vă vor ajuta să vă echilibraţi componenta biochimică a organismului pentru tot restul zilei..
  ........................-

 • A fost odat' ca niciodat'-o frunză

  http://youtu.be/3pImvIsBjgE
  Vitas - O frunza de toamna - subtitrat romana
  ..........................................
  http://youtu.be/PlKlU6EJNrw
  PLOAIE de FRUNZE--Toamna [Tudor Gheorghe]
  .............................
  http://youtu.be/hjPJRBH1I9c
  Antonio Vivaldi Toamna
  .................................
  http://youtu.be/DsdjP1VNWgo
  Mircea Rusu Band - Frunze arămii
  .........................
  http://youtu.be/a7K2Ve_1MIY
  toamna - Nicu Wagner
  ...................................
  http://youtu.be/qZbtrzShiuo
  .....................................
  A fost odat' ca niciodat'-o frunză

  A fost ca niciodat'-o frunză
  A fost ca niciodată-o frunză cu liniile ei.
  Linia vieţii
  Linia norocului
  Linia inimii.

  A fost ca niciodat'-un ram la capătul frunzei,
  Linie bifurcată, semn al vieţii
  Semnul norocului
  Semnul inimii.

  A fost ca niciodat' la capătul ramului un copac.
  Un copac vrednic de viaţă
  Vrednic de noroc
  Vrednic de inimă.

  Inimă gravată, împunsă, străpunsă.
  Un arbore pe care nimeni nu l-a văzut vreodat'.

  Au fost ca niciodată rădăcini la capătul arborelui.
  Rădăcină, semn al vieţii
  Viu semn al norocului
  Viu al inimii.

  La capătul acestor rădăcini se afla Pământul.
  Pământul, pe scurt.
  Pământul cât se poate de rotund.
  Pământul singur pe întreaga întindere a cerului.
  Pământul.

  poezie de Robert Desnos din Aceşti mari poeţi mici, traducere de Mihai Rădulescu
  ............................
  Cotropirea frunzelor

  Smulgem frunzele şi facem
  pat din osul pomilor
  paştem iarba şi o toarcem
  prin burta flămânzilor.
  Ne uităm în sus, la stele,
  neştiind că-s mai departe
  frunzele din pom, acele
  scuturând în toamnă moarte.
  Nu-ntre oameni e cuţitul
  duşmănia, sfântă milă
  ci-ntre sânge, vai, şi verdea
  neânvinsa clorofilă.

  poezie de Nichita Stănescu
  ..................
  Preludiu

  Odihneşte-te călătorule
  pe această insulă
  corabie ce nicăieri nu duce

  dacă nu va veni
  pasărea nopţii
  vor cânta frunzele

  vor cânta ramurile.

  poezie de Valeriu Butulescu din Creşterea nefiinţei (1994)
  .........................
  Cursa infernală a anotimpurilor

  Mă urc
  în
  primul
  zarzăr înflorit

  Şi
  demarez
  în
  trombă

  Vara
  m-ajunge
  din
  urmă
  frunză după frunză

  Totuşi
  pentru
  anotimpul următor

  Doamne

  Iar trebuie

  cobor

  poezie de Costel Zăgan din Poeme infracţionale (2 martie 2009)
  ................
  Frunzele tale

  Ca tine, pom cu-atât belşug de frunză,
  Aştept un fir de vânt să mă pătrunză.
  Frunzele tale sunt simţirea mea
  Fremătătoare, ca şi ea.
  Un simţământ, o frunză legănată,
  Mişcându-se tot pomul dintr-o dată.

  Tu câtă frunză ai şi câte crăci
  Eu tot atâtea am, însă ascunse,
  Când mă frământă îndoiala sunt
  Înfiorat, din vârfuri până la pământ,
  De unde alte ramuri se-mpereche
  Şi caută o lume să iasă-ntr-însa, veche.

  poezie de Tudor Arghezi
  .............
  Cântec de toamnă

  Al toamnei cânt,
  Viori de vânt
  Îl plâng topite
  Lovindu-mi lin
  Sufletul plin
  De corzi rănite

  Decolorat
  Şi sugrumat
  Când ora bate
  Plângând ascult
  La vremi de mult
  Îndepărtate

  Şi-n vânt mă las
  În răul pas
  Care mă poartă
  Din loc în loc
  Acelaşi joc
  De frunză moartă.

  poezie de Paul Verlaine
  ................
  Lecţia viţei de vie

  Priveşte frunzele,
  spune bătrânul
  miile, zecile de mii de frunze
  oprind din sudoarea rădăcinilor
  pe timp de ploaie
  dar mai ales în secetă
  numai atâta sevă
  cât să poată fi hrănite
  toate asemeni
  de la cea dintâi
  până la cea din urmă

  Vai nouă, oameni,
  câte mai avem de învăţat...

  poezie de Ion Untaru
  ......................
  Om cu om

  Un om fusese-o frunză şi numai om cu om
  Au izbutit să crească şi să se facă pom.
  Că moare frunza-n ramuri, puiandră şi uşure,
  Copacul vieţuieşte şi s-a-nmulţit pădure.
  Tu-ţi răsplăteşti ursita de grabnică pieire,
  Făcându-te, din omul prigoanei, omenire.

  poezie de Tudor Arghezi
  .................
  O iederă să fii

  Mi-ar fi plăcut să fii mai bine-o plantă.
  O iederă să fii lângă obrazul meu, sunând,
  când reci curenţii serii vin în pantă
  din cerul rezemat pe-un singur gând.
  Să-ţi fi ştiut căldura, lângă coastă,
  de frunze tremurând şi lucind,
  să fie-un singur trunchi secunda noastră
  pe două ramuri luna sprijinind.
  Şi foşnetul oraşului, mai altul şi mai smuls
  ca marea din culoare, jos la diguri,
  să fi bătut oprind cu un impuls
  stâlpii tăcerii-naintând, nesiguri.
  S-aud cu-o frunză, cu o rădăcină,
  mi-ar fi plăcut un anotimp sever,
  când ultimele gheţuri se dezbină
  în ele însele. Şi nu au loc şi pier.

  poezie de Nichita Stănescu din Colindă de inimă
  .................................
  Fără titlu

  Frunzele care cad spun poeme
  despre dragoste şi disperare,
  despre pustiu şi moarte
  şi curgerea lor, când roşie şi caldă, când
  galben-întristătoare,
  ploaie de lacrimi friabile şi putrezinde,
  tânguire…
  Frunzele care cad murmură poeme
  despre răspântii şi destinaţii îndepărtate!

  poezie de Ioan Jorz
  ..........
  Vântul

  Mă uit la vânt şi nu-l văd,
  Mă uit îndelung şi nu-l văd,
  Văd doar arborii cum se clatină
  Şi frunzele cum aleargă prin iarbă.

  Mă uit la timp şi nu-l văd,
  Mă uit îndelung şi nu-l văd –
  Văd doar copiii cum cresc
  Şi oamenii cum încărunţesc şi se-apleacă.

  poezie de A.E. Baconsky
  .........................
  Copaci fără pădure

  in povestea copacilor goi
  scârtâind într-o singură uşă
  este vorba de noi amandoi
  este vorba de foc si cenuşa

  doi copaci fără frunze pe drum
  după cum ii priveşte înaltul
  doi copaci prin sărutul de scrum
  aplecându-se unul spre altul

  nu mai suntem decât doi copaci
  vor veni taietori să ne tundă
  vor lua crengi toti copiii săraci
  pentru flacăra lor muribundă

  si chiar dacă mă vei mai iubi
  peste crivăţul iernii ce vine
  fără braţe cu ochii pustii
  n-am să am ce întinde spre tine

  spune-mi pădure cu frunza rară
  unde-i iubirea de astă vară?
  nu ştie iarna sa se indure
  de noi copacii fără pădure

  poezie de Tatiana Stepa
  ............................
  Emoţie de toamnă

  A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,
  cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.

  Mă tem că n-am să te mai vad, uneori,
  că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori,
  că ai să te ascunzi într-un ochi străin,
  şi el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin.

  Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac,
  iau cuvintele şi le-nec în mare.
  Şuier luna şi o răsar şi o prefac
  într-o dragoste mare.

  poezie de Nichita Stănescu
  ..................
  Cântec

  De va veni la tine vântul
  Purtând povestea mea amară
  Jelitul lui să nu te-nfrângă,
  Mustrarea lui să nu te doară!

  Nu-i vina ta... aşa e scrisă
  Nemilostiva lege-a firii
  Sărutul otrăvit al brumii
  Omoară toamna trandafirii.

  Şi cine s-ar opri să plângă
  O frunză veştedă-n cărare,
  Când codrii freamată alături
  Şi râd în răsărit de soare?

  poezie de Octavian Goga
  ............................
  Cântec

  Dragul meu, acuma tu să-mi spui,
  E ceva pe lume să nu moară?
  Poţi să-ntrebi inima oricui:
  E ceva pe lume să nu doară?

  Ia aminte, dacă vrei, la vânturi,
  Cum mai zboară neînaripate,
  Şi cum calcă pe pământ foşnind,
  Pe vârfuri de frunze scuturate...

  De sinceritate ploile vorbesc,
  Bunătatea de la meri se-nvaţă,
  A ierta - doar de la zăpezi,
  Şi statornicia de la viaţă.

  poezie de Silvia Velea
  .......................
  Decor

  Copacii albi, copacii negri
  Stau goi în parcul solitar
  Decor de doliu funerar...
  Copacii albi, copacii negri.

  În parc regretele plâng iar...

  Cu pene albe, pene negre
  o pasăre cu glas amar
  Străbate parcul secular...
  Cu pene albe, pene negre...

  În parc fantomele apar...

  Şi frunze albe, frunze negre;
  Copacii albi, copacii negri;
  Şi pene albe, pene negre,
  Decor de doliu funerar...

  În parc ninsoarea cade rar...

  poezie de George Bacovia din Plumb (1916)
  ..........................
  Intre lumi

  Înăuntrul copacului
  născut în mine
  de seminţele
  gândurilor lumii,
  s-a strecurat un dor
  aprins de zbor.
  Îmi îmbrăţişez frunzele
  în căderea lor
  spre rădăcinile
  care susţin cerul,
  protejându-le
  de frigul uitării.
  Închid ochii
  şi încerc să fiu.
  Durerea lor
  nu mă lasă să visez.
  Arunc cioburi de pod
  în toate direcţiile
  în căutarea mîinii stângi
  uitată cîndva
  în prelungirea lumii
  răsturnate
  a unui alt trunchi de copac.

  poezie de Iuliana Şerban
  .............
  .Reflex 88

  Prea fericiţi nu suntem, dar plutim...
  Aceasta-i tot ce suntem şi ce ştim
  Despre ciudata stare care a fost
  Lăsată nouă spre a-i da de rost...
  Şi iată-ne supuşi unei căderi
  Prin zilele neprevăzutei veri,
  Şi, iata-ne constrânşi la îndurat
  Iubirea, ca pe un fapt adevărat,
  Cu toate ale sale, care pot
  Să ne usuce frunzele de tot...
  Nemaiavând ce urme să lăsăm,
  Prea fericiţi nu suntem, dar... visăm.

  poezie de George Ţărnea
  .........

  Impresii de toamna

  de Cincinat Pavelescu

  Pădurea veştejită în stânga mea coboară,
  Şi-n dreapta, o colină se suie către zări,
  Sub roşul ce amurgul pe culmile-i strecoară.

  E toamnă pe sfârşite. Pe drum şi pe cărări
  Zbor frunzele mânate de vântul ce le poartă,
  Cum valul poartă barca pe zbuciumul de mări.

  Trosneşte câte-o cracă şi-n umbră cade moartă;
  Săracul o să aibă la iarnă uscături,
  Natura se-ngrijeşte cu milă de-a lui soartă.

  O, fire nenţeleasă, cum inima ne-o furi
  Cu moartea ta, sub care s-ascunde renviere,
  Tu, care dintr-un mugur dai viaţă la păduri!

  Ştii oare ce duioasă şi tristă mângâiere
  E ordinea eternă, pe care-o-ntrezărim
  În frunza care naşte şi-n frunza care piere?

  Doar ea mai ne adoarme durerea că murim!
  ........................................
  Pastel de toamna

  de Adrian Paunescu

  Pe muntele negru de frunza de vară
  Te chem cu accent brumariu să te sperii
  Când spicul de toamnă dă-n spicele verii
  Şi cade lumina şi trage să moară.

  Şi sunt întrebări prin natura puzderii
  Şi sfârâie ploaia dintâi ca o ceară
  Şi vara ne-nchide în toamna afară
  Femeie, bărbat sub pecetea tăcerii.

  Aicea la munte mai poate să spere
  Şi cel care moare că moartea-i departe
  Şi noi să fugim şi să scriem o carte
  În ea cuprinzând ale toamnei mistere.

  Că suntem în lume pe-acolo prin partea
  Pe unde întârzie poşta şi moartea.
  ........................
  “Vantul de toamna schimba culorile frunzelor.
  El mi-a pus in par primul fir alb.”
  Haiku de Natsume Soseki
  Citate:

  "Fiecare om trebuie sa isi gaseasca timp , sa se aseze si sa priveasca caderea frunzelor."
  Elizabeth Lawrence

  "Un vant a aruncat departe ploaia , a luat cu el cerul si frunzele , lasand in spate doar copacii.Cred ca am ajuns sa cunosc prea bine toamna."
  E.E.Cummings

  "Fiecare frunza imi sopteste fericirea , planad catre pamant din copacul toamnei."
  Emily Bronte

  .........................
  Adrian Paunescu - Toamna ca o revansa
  Sunt toti copacii incarcati de frunza,
  munitia de toamna e intreaga,
  si-n prabusirea prea adanc ascunsa
  o mana trista s-a decis sa traga.

  Un singur gest mai trebuie in clipa
  abia legata de un fir subtire,
  si pasarile lumii cu aripa
  mai tin acest frunzar in naruire.

  E-o toamna ca o ultima instanta
  si ca un anotimp dupa-o betie,
  si mana trista s-a atins de clanta
  dar s-a retras: tragaci putea sa fie.

  Si ce e cel mai trist din toate-acestea
  e ca apel nu poate sa existe,
  c-asa de natural s-a stins povestea,
  incat pamantu-i plin de frunze triste.

  Si fiecare frunza e o mana,
  care-a uitat de tutelarul umar,
  si ce va fi din toate sa ramana
  decat senzatia de scrum si numar.

  Atata tine micul drept la vara,
  atata tine restul peste toamna,
  si fiecare frunza ce coboara
  ne-acuza, ne arata, ne condamna.

  Cocori si gaste, randunici si rate,
  se duc de-aici, sa nu cumva sa vada
  cum noi cu toate frunzele in brate
  ne pregatim de cea dintai zapada.

  In arbori plini de scrum e frunza-ntreaga
  ca-n niste tevi de arma fara tinta,
  si mana trista n-are chef sa traga
  si gura trista n-are chef sa minta.

  In ochi batrani, cu lacrima etansa,
  acestea toate vin de peste fire,
  cum vine toamna, cea dintai revansa
  a verii cand credeam in nemurire.
  .............................
  Poveste de toamna: Nelinistea unei frunze

  Micuta frunza tot ofta si plangea de fiecare data cand o adiere de vant trecea pe langa ea. Creanga de care era prinsa o intreaba:

  -Care este problema, micuta frunza?

  -Vantul mi-a spus ca intr-o zi ma va rupe si ma va arunca pe pamant si voi muri.

  Crenguta a spus despre necazul frunzei crengii de care era prinsa, iar creanga a spus pomului.

  Cand pomul a auzit asta, a fosnit tot si a transmis mai departe frunzei:

  -Nu-ti fie frica. Tine-te bine si nu vei pleca pana cand nu vei vrea tu.

  Frunza s-a oprit din suspin si s-a cuibarit langa celelalte surate, iar cand vantul trecea pe langa ea, canta si dansa bucuroasa.

  Si asa a trecut toata vara pana in octombrie.

  In zilele insorite de toamna, micuta frunza a vazut in jurul ei o multime de frunze care devenisera foarte frumoase. Unele erau galbene, unele stacojii, altele aveau dungi cu ambele culori.

  Micuta frunza a intrebat copacul ce s-a intamplat cu celelalte frunze. Si copacul a spus:

  -Toate aceste frunze sunt gata sa zboare si de bucurie s-au imbracat in aceste culori.

  Atunci micuta frunza a inceput sa-si doreasca sa plece si ea si s-a gandit ca i-ar place si ei sa aiba o culoare la fel de frumoasa. Incetul cu incetul, micuta frunza s-a imbracat si ea in culorile toamnei. A privit ramurile si a intrebat mirata:

  -O, ramuri! de ce aveti culoare de plumb, iar noi de aur?

  -Noi trebuie sa pastram pe noi hainele de lucru, pentru ca noi mai avem de muncit. Hainele voastre sunt de vacanta, pentru ca sarcinile voastre s-au incheiat, au declarat ramurile.

  Dar apoi, un puf mic de vant a venit si frunza s-a lasat luata de adierea lui. Vantul a rasucit frunza in aer ca pe o scanteie de foc. Micuta frunza a alunecat usor jos, pe pamant, alaturi de alte sute de frunze si a cazut intr-un vis si niciodata nu s-a trezit sa-l povesteasca.
  ..........................
  Legenda unei frunze de toamna

  A fost odata, tare demult un imparat batran care avea numerosi slujitori voinici ca ursul si tari ca piatra. Acestia isi asumau raspunderea asupra unor sute de copile care mai de care mai blande si mai frumoase.

  Oamenii l-au numit pe acest batran imparat Copac, pentru ca sta de veghe toata noaptea si toata ziua adaposteste pe toti trecatorii lasandu-i sa stea la umbra frunzelor care erau copilele. Slujitorii, dupa iscusinta lor aveau nume de ramuri. Toti acestia formau impreuna un singur copac cu multe ramuri si frunze, un copac batran de neintrecut la numarul anilor.

  Ziua era tot mai zglobie si copacul juca diferite jocuri cu ramurile si frunzele care traiau in liniste si pace. Intr-o zi se napusti asupra lor un vant tare si puternic de spargea ferestrele oamenilor si ridica in slava hartiile si praful de pe drum. Atunci, copacul tata-imparat chema toate frunzele si pe toti slujitorii si le spuse:

  - Dragii mei copilasi, suntem aproape in pragul despartirii, vantul sufla aspru spre frunze fara pic de mila. Nu se stie care dintre voi va asterne un covor de rugina si nici nu se stie care va avea mai multe zile. Eu, ca tata, va sfatuiesc sa nu umblati hai-hui, ci tineti-va de frunza mama si aveti grija sa nu va dezlipiti de ea.

  Vorbele imparatului sunau tare si zgomotos: se auzea cum vantul trece prin el ca o sabie, se vedea cum tremura si cat pe ce era sa se aplece la pamant cu toata imparatia.

  Dar sa lasam asta pentru mai tarziu si sa vedem ce s-a intamplat mai departe.

  Mezina , frunza rea si neascultatoare dar totodata grijulie pentru imparatiile din jur, se strecura pe sub ramuri si o lua din loc prin vecini sa vesteasca de sfaturile batranului. Merse ce merse din loc in loc si mai vestea pe cate un imparat care ii iesea in cale de primejdia si nenorocirea ce avea sa urmeze. Unul dintre imparati o opri din drum si o lua de mana zicandu-i:

  - Draga mea copila, dulce si blajina, am aflat ce vremuri vor veni dar de asta nu-ti face griji si sa nu-ti fie teama. Sa stii ca va veni toamna.

  Fata-frunza facu niste ochi mari si isi inchipui ca toamna este un monstru, o stafie, o sperietoare de ciori, ori un cantec, un leagan, un copil …
  http://youtu.be/h6gy4w9sIZIOctombrie Tudor Gheorghe
  - Ce-ar fi sa-l intreb “cum e toamna?”, isi zise in gand mezina frunza.

  Si hotarata de acest lucru prinse curaj si spuse:
  http://youtu.be/8tYNE0RkAFg
  Tudor Gheorghe - La fereastra cu gutuie
  - Batranule unchi, ce este toamna?

  - Toamna este a treia fiica a anului ce coboara din inaltul cerului sa-si astearna trena ei de culoare galben-brun-aramie, trena fiind voi frunzele care veti asterne un covor de rugina peste intreaga natura. De cum soseste de pe dealuri, incepe a stropi cu manunchi de ciumafai, natura uda, dand pentru ea culoarea ei simbolica de toamna. Atunci soarele va cobora spre asfintit. Racoarea va brazda intinsul si deodata samanta se va scutura, frunzele ingalbenite se vor desprinde de pe ramurile copacilor si se vor cufunda intr-un somn adanc pentru totdeauna. Bruma rece si vantul sturlubatic sunt prieteni nedespartiti ai toamnei. Impreuna vor salta frunzele in sus pana in inaltul cerului iar apoi le vor lasa din nou pe pamant. Voi, va veti apleca in fata toamnei parasind copacul definitiv, tatal care v-a sustinut atata timp in adierea vantului slab. Dar pentru oamnenii vrednici, toamna este ca o pagina din cartea vietii care isi aduce roadele ei cu ea. De cum o zaresc se apuca cu grija sa-i culeaga vesmintele cum sunt: perele, merele, nucile, gutuile pentru care au muncit tot anul. Dar toamna nu este mai prejos caci ea e mandra si fericita de vrednicia lor si de aceea le acorda toata increderea si speranta ei.
  http://youtu.be/RO6K_5CZhAITUDOR GHEORGHE-NICIODATA TOAMNA
  Dupa cateva secunde, din fantezia povestirii fata frunza facu niste ochi mari si galbeni ca semn de dezmortire, il saluta cuviincios pe batranul copac, ii spuse “la revedere” cu un glas stins subtire si se indrepta iute spre casa parinteasca. Ajunsa acasa fu intrebata de parinti pe unde a umblat iar ea, cu lacrimi in ochi, istorisi tot ce i s-a intamplat.

  Cum termina, se uita pe dealuri si frumoasa toamna se apropie de ea. Fructele ii tineau trena, coronita de flori stralucea din ce in ce mai tare, in calea ei se asezau frunze de miresme de flori. In sfarsit, ajunse la tatal imparat si cu incuviintarea lui lua toata calea frunzelor, copilele si le duse cu ea, ramanand in urma dorul parintilor, lacrimi amare, pustietate, iar inainte frunze ce se roteau in jurul toamnei.

  Doar o urma a mai ramas, o lacrima de frunza si roua ce se aseza pe copacul imparat. El urma sa stea de veghe si sa adaposteasca in continuare toti trecatorii care faceau popasuri sub el.
  ....................................
  http://youtu.be/xgN7LchXcaA
  Tudor Gheorghe - Toamna
  O toamna frumoasa!

« ... 8 9 10 11 12 ...